Ban Chấp hành Đảng bộ huyện triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

24/09/2021 19:30

Ngày 24/9, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, tổ chức Kỳ họp lần thứ 8 nhằm đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Vũ Thành Long- TUV, Bí thư Huyện ủy trực tiếp truyền đạt, quán triệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và phát biểu giao nhiệm vụ cho các cơ sở Đảng.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã được Đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp quán triệt, triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thiên nhiên, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt, triển khai Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh”. Kỳ họp cũng đã tập trung, thảo luận đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực đạt nhiều kết quả tích cực; các cơ sở Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, Hệ thống chính trị vững mạnh. Chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 01-NQ/HU của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ, chủ đề công tác năm 2021; lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo diễn ra đúng luật, đúng quy trình, thời gian quy định, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 99,81%. Chỉ đạo các cấp, các ngành tập tiếp tục trung cao độ, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở; đảm bảo mục tiêu kép, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định phát triển. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về Đề án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; công tác giảm nghèo, kịch bản tăng thu ngân sách nhà nước, tăng trưởng kinh tế. Công tác Tổ chức - cán bộ với các nhiệm vụ trọng tâm, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; công tác điều động, luân chuyển, thi tuyển cán bộ; phát triển đảng được quan tâm, chú trọng, đã kết nạp 60 đảng viên mới nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 2.100 đồng chí; tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 34 đồng chí. Công tác Kiểm tra giám sát, thanh tra tiếp tục được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; đã hoàn thành 17/21 cuộc, đạt tỷ lệ 85% kế hoạch, thi hành kỷ luật Đảng đối với 02 đảng viên. Công tác Dân vận của đảng tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực, thực hiện hiệu quả 53 mô hình dân vận khéo; tổ chức tốt 10 hội nghị giao ban, tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư cấp ủy huyện với đội ngũ cán bộ thôn, khu phố và nhân dân trên địa bàn huyện.

Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi mới, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, HĐND huyện khóa XX tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất, bầu ra các chức danh bộ máy chính quyền, tỷ lệ phiếu bầu các chức danh đạt tuyệt đối 100%, qua đó thể hiện sự đồng thuận, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện; tổ chức tốt các kỳ họp thường lệ, thông qua 12 Nghị quyết quan trọng liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh của địa phương. UBND huyện điều hành linh hoạt, hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng- an ninh; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; trọng tâm là công tác trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; công tác giảm nghèo bền vững; xây dựng Nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phòng chống dịch Covid-19, đồng thời đẩy mạnh lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng 20,9%, cao hơn 5,3% so với cùng kỳ, đạt mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây; tổng vốn đầu tư ngoài ngân sách tăng 25,5% so với cùng kỳ; thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách đạt 30 tỷ đồng; đưa 03 doanh nghiệp lớn (Công ty CP Sàn ANZ, Công ty Trường Sơn 36, Công ty CP thủy sản BNA) tại Cụm CN Nam Sơn đi vào hoạt động; trồng rừng gỗ lớn, được liệu vượt cao so với kế hoạch đề ra, trong đó diện tích cây dược liệu đạt 333,3% kế hoạch; diện tích trồng rừng gỗ lớn đạt 101,5% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 43 tỷ đồng, đạt 114,2% dự toán tình giáo, đạt 96,7% dự toán huyện giao, tăng 43,3% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt 96,2% kế hoạch, cao hơn 6,5% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng Nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, qua rà soát, các xã Thanh Sơn, Đồn Đạc đủ điều kiện công nhận xã đạt chuẩn NTM theo tiêu chí Đồng bằng Sông Hồng; xã Minh Cầm đủ điều kiện công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả; chỉ số DDCI được cải thiện, tăng lên 5 bậc, xếp hạng 6/13 địa phương. Công tác thông tin, tuyên truyền; công tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai rộng khắp tới các tầng lớp nhân dân. Công tác giảm nghèo được đặc biệt chú trọng, trong 9 tháng đầu năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 0,63%, tỷ lệ cận nghèo còn 1,34%; công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo; chiến dịch tiêm chủng vacxin diện rộng mũi 1 phòng, chống dịch Covid-19 đạt nhiều kết quả nổi bật, tỷ lệ tiêm chủng đạt 95,6%; công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề giải quyết việc làm được chú trọng; thu nhập bình quân đầu người tăng 7,8 triệu đồng so với năm 2020; tình hình quốc phòng - an ninh được đảm bảo giữ vững.

Các đồng chí Lãnh đạo huyện điều hành kỳ họp.

Theo Dự báo, cả 16/16 chỉ tiêu trên các lĩnh vực của Đảng bộ huyện đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao. Trong đó, có 10/16 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, đạt tỷ lệ 62,5%, gồm: Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế theo giả hiện hành đạt 15%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 498 tỷ đồng, tăng 15%; Trồng rừng tập trung đạt 3.000 ha (trong đó, rừng gỗ lớn 650 ha), trồng dược liệu 84 ha; thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng; Thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 45 tỷ đồng; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 67,5%; Tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%; cận nghèo dưới 1%; Tỷ lệ rác thải sinh hoạt khu vực đô thị được thu gom xử lý 99%; Tỷ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 98,5%; hộ dân ở Thị trấn được sử dụng nước sạch 99%.

Có 6/16 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, đạt tỷ lệ 37,5%.gồm: Tỷ lệ tổ chức cơ sở đàng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ thu hút, tập hợp thanh niên vào Đoàn đạt trên 75%; Số lượng đảng viên mới được kết nạp trong năm tăng từ 3 - 3,5% so với số lượng đảng viên đầu năm; Duy trì 100% số trường học đạt chuẩn Quốc gia; giải quyết việc làm mới 550 lao động; Duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng 72%; xã Minh Cầm đạt chuẩn NTM nâng cao, các xã Thanh Sơn, Đồn Đạc đạt chuẩn NTM theo tiêu chí Đồng bằng Sông Hồng.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt, triển khai Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh”.

Kỳ họp cũng đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; kết quả 02 năm triển khai thực hiện Đề án trồng rừng gỗ lớn; công tác triển khai Diễn tập chiến đấu Khu vực phòng thủ huyện năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Quang cảnh kỳ họp.

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Vũ Thành Long -TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả tích cực, nổi bật đạt được của cả Hệ thống chính trị từ huyện tới cở sở trong 9 tháng đầu năm. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện tốt phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, chủ động, tích cực, từ xa, từ sớm, từ cơ sở; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, đảm bảo “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Các cơ sở Đảng, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện; triển khai rộng khắp việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo 35, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở; quan tâm công tác phát triển đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra ở các cấp, các ngành, nhất là các cuộc kiểm tra đột xuất; kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU, Chỉ thị số 02-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác giới thiệu, đào tạo việc làm và Đề án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; nghiêm túc triển khai kiểm điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế sau thanh tra; tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và nhân dân. MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống nhân dân; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực phát triển kinh tế, chung tay xây dựng Nông thôn mới.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, các cơ sở Đảng tiếp tục lãnh đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hoàn thành cao nhất 16/16 chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Trước mắt, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân đạt 100% trước 30/9, chuẩn bị chu đáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch kinh tế -xã hội, đầu tư công năm 2022; thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế lâm nghiệp, triển khai hỗ trợ chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông thôn mới, trọng tâm là quyết liệt triển khai  thực hiện hiệu quả tiêu chí Thu nhập, Môi trường; các xã Đồn Đạc, Thanh Sơn, Minh Cầm khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để trình thẩm định công nhận đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao; chỉ đạo sát sao nhiệm vụ thu ngân sách địa bàn, với mục tiêu đạt 55 tỷ đồng, vượt 31% dự toán tỉnh giao… tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành; năng lực quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; đảm bảo chính sách an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn dưới 0,5%. Lực lượng vũ trang huyện đảm bảo các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã Nam Sơn, Đồn Đạc và Thị trấn đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị; sẵn sàng các phương án, kế hoạch thực hiện tốt công tác PCTT& TKCN, PCCC; đảm bảo ANTT, ATGT… Đồng chí Bí thư Huyện ủy tin tưởng trên  tinh thần quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, sự đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân toàn huyện sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế- xã hội; quốc phòng- an ninh của năm 2021 đề ra./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3610
Đã truy cập: 4129238