Ba Chẽ: Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

13/10/2021 08:30

Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Ba Chẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình, cách làm hay, phù hợp được triển khai tại cơ sở đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa của dân tộc được giữ gìn và phát huy.

Người dân xã Đồn Đạc (Ba Chẽ) tham gia tiêm vắc-xin phòng Covid-19 thể hiện ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch.

Là huyện miền núi với trên 70% là đồng bào dân tộc thiểu số, do đó, thời gian qua, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục văn hóa gắn liền với triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được huyện Ba Chẽ quan tâm đẩy mạnh. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của văn hóa trong đời sống xã hội, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa được nâng lên.

Nhờ đó, công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, các tiêu chuẩn xây dựng “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn hóa”, thi đua xây dựng “Xã, phường, thị trấn văn minh”... tới các gia đình, khu dân cư và các cơ quan, đơn vị đã ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả tích cực. Năm 2021, có 93,4% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, cao hơn so với năm 2021; 73/73 thôn, khu phố tiếp tục đăng ký đạt thôn, khu phố văn hóa.

Huyện xác định một trong những nội dung quan trọng của xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là đẩy lùi những hủ tục, xây dựng nếp sống mới văn minh. Từ đây, triển khai tốt việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Trong đó, việc tang văn minh đã từng bước trở thành nếp sinh hoạt của người dân khi không còn tình trạng rải tiền, rắc vàng mã trên đường đưa tang, không tổ chức rườm rà, dài ngày, nhiều gia đình đã lựa chọn hình thức hỏa táng thay vì 100% địa táng như trước đây.

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn huyện có 15 đám cưới nhưng để thực hiện phòng chống dịch Covid-19 nên các gia đình đều tự giác tổ chức gọn nhẹ theo hình thức chọn ngày báo gia tiên, không tổ chức mâm cỗ và đón tiếp khách mời.

Thi bơi thuyền chải trong lễ hội miếu Ông - miếu Bà năm 2019. Ảnh: Công Thành.

Cùng với đó, Ba Chẽ chú trọng huy động nhân dân tham gia xây dựng, sáng tạo các giá trị văn hóa và hưởng thụ giá trị văn hóa thông qua việc đẩy mạnh tổ chức các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao lành mạnh, phát huy tốt vai trò của các thiết chế văn hóa trên địa bàn. Đồng thời, duy trì tổ chức các lễ hội dân gian, đình làng hằng năm, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia sinh hoạt văn hóa tinh thần.

Đặc biệt, với việc triển khai thực hiện xây dựng mô hình Làng văn hóa dân tộc Dao tại thôn Sơn Hải (xã Nam Sơn) thời gian qua không chỉ hướng tới mục tiêu tạo điểm trung tâm kết nối các trọng điểm du lịch cộng đồng Ba Chẽ mà còn nhằm nhân lên những giá trị đẹp trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Dao tại địa phương. Qua đó, từng bước loại bỏ các hủ tục lạc hậu và hạn chế sự tác động của tệ nạn xã hội, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Đồng chí Hà Ngọc Tùng, Trưởng Phòng Văn hóa - Thể thao huyện Ba Chẽ, khẳng định: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, có nhiều chuyển biến tích cực, tác động thiết thực đến đời sống nhân dân.

Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo những giải pháp cụ thể hơn, thiết thực hơn. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa gắn với công tác phòng chống dịch hiệu quả, ổn định đời sống, phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Cùng với đó, tiếp tục chú trọng lồng ghép các nội dung liên quan đến xây dựng đời sống văn hóa vào các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Ba Chẽ luôn thể hiện tinh thần, thái độ tận tụy, lịch sự khi phục vụ, hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Bằng nhiều giải pháp cụ thể, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Ba Chẽ đã và đang góp phần tạo dựng được môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ, không ngừng phát huy tinh thần dân chủ và tinh thần làm chủ của người dân. Đồng thời, tăng cường gắn kết mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, tinh thần đoàn kết cộng đồng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước./.

Duy Khoa/Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1411
Đã truy cập: 3977589