Thông báo đấu giá quyền sử dụng 08 ô đất tại Quy hoạch Khu dân cư tự xây Khu phố 4, Thị trấn Ba Chẽ

04/10/2021 15:00

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh vừa ban hành Thông báo số 104/TB-TTDVDGTSQN ngày 17/9/2021 về việc thông báo đấu giá quyền sử dụng 08 ô đất tại Quy hoạch Khu dân cư tự xây Khu phố 4, Thị trấn Ba Chẽ.

Bản đồ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 - Khu dân cư tự xây Khu phố 4, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ.

Nội dung nêu rõ:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ dấu giá tài sản Quảng Ninh (sau đây gọi là Trung tâm); địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh; P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: UBND huyện Ba Chẽ. Đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá tài sản: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Chẽ; địa chỉ: Khu phố 1, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản (công bố giá): Từ 07h30’ ngày 15/10/2021 tại Ủy ban nhân dân thị trấn Ba Chẽ; địa chỉ: thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

4. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền bản hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tên tài sản đấu giá; Quyền sử dụng 08 ô đất (tổng diện tích 804,0 m2) tại quy hoạch khu dân cư tự xây Khu phố 4, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh (nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân). Bán riêng từng ô đất theo nguyên hiện trạng.

- Tổng giá khởi điểm quyền sử dụng của 08 ô đất đấu giá là: 2.768.680.000 đồng.

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng của 08 ô đất đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ/01 ô đất.

- Tiền đặt trước: Từ 65.000.000 đồng/01 ô đất đến 72.000.000 đồng/01 ô đất.

5. Nơi có tài sản đấu giá (địa chỉ ô đất): Tại quy hoạch khu dân cư tự xây Khu phố 4, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 22/9/2021 đến ngày 12/10/2021 (trong giờ hành chính), tại thực địa các ô đất đấu giá có địa chỉ ghi tại mục 5 Thông báo này.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ liên tục từ ngày 22/9/2021 đến ngày 12/10/2021 (trong giờ hành chính), cụ thể như sau:

- Từ ngày 22/9/2021 đến ngày 11/10/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh.

- Ngày 12/10/2021 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Chẽ.

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản, mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh. Điện thoại 0203.655.9293 hoặc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Chẽ. Điện thoại: 02033.888.252.

Ghi chú:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 (trừ trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016).

- Khách hàng có nhu cầu mua tài sản trên, khi đến làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá cần mang theo: 02 bản Chứng minh nhân dân/căn cước công dân và Sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực).

Lưu ý: Trong trường hợp có văn bản chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc phòng chống dịch COVID-19. Nếu có thay đổi về việc tổ chức đấu giá tài sản trên. Trung tâm sẽ có thông báo sau và khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá phải thực hiện theo quy định./.

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 610
Đã truy cập: 7506425