Giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 9 tháng đầu năm 2021

06/10/2021 14:30

Ngày 06/10, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 9 tháng đầu năm; triển khai  nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nịnh Quốc Hoàn - UV BTV Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tích cực chủ động tham mưu Cấp ủy huyện; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đồng bộ theo chương trình của huyện. Trong đó, tập trung  kiểm tra giám sát, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ theo điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Cấp ủy, người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và chính quyền cơ sở, các tổ chức đảng, đảng viên theo kế hoạch; chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; công tác thanh tra tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, bảo đảm thống nhất nội dung chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của cả Hệ thống chính trị huyện.

Trong 9 tháng đầu năm, huyện đã chấp hành 09 cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện 86/104 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra trên địa bàn toàn huyện (cấp huyện 20 cuộc, cấp cơ sở 66 cuộc), đạt 86,8% so với kế hoạch đầu năm, đạt 82,69% so với kế hoạch bổ sung, bằng 107,5% so với cùng kỳ. Nội dung kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung vào các mặt công tác phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; đất đai, tài sản công, công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Quán triệt sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Trong 9 tháng đầu năm, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thực hiện 66 cuộc kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất không báo trước về công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác tiêm chủng vacxin diện rộng đối với cấp cơ sở.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền các trường hợp đảng viên vi phạm bằng các hình thức khiển trách 04 đảng viên, khai trừ đảng 01 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt đảng 02 đảng viên phục vụ công tác tố tụng hình sự theo quy định pháp luật.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong 9 tháng đầu năm, phân tích nguyên nhân tồn tại, hạn chế và đề ra nhiều giải pháp thiết thực, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo kế hoạch năm 2021 đề ra.

Đồng chí Nịnh Quốc Hoàn - UV BTV Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận kết quả thực hiện và biểu dương đội ngũ cán bộ kiểm tra từ huyện đến cơ sở trong 9 tháng đầu năm 2021 đã chủ động, tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng thời, yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu Cấp ủy huyện, thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; tích cực đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị liên quan tập trung, khẩn trương khắc phục những tồn tại hạn chế theo Thông báo số 137 TB/UBKTTU ngày 31/8/2021 của UBKT Tỉnh ủy; đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình số 07 CTr/HU, ngày 15/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về kiểm tra, giám sát, thanh tra đồng bộ năm 2021; đảm bảo 100% các cuộc kiểm tra, giám sát hoàn đúng tiến độ trước ngày 15/11/2021; chú trọng nâng cao chất lượng ban hành các văn bản, kết luận sau kiểm tra, giám sát. Tiếp tục tham mưu, thực hiện Chỉ thị số 09 CT/TU ngày 03/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phòng, chống dịch Covid-19; chủ động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất đối với các cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách và các cơ quan, đơn vị khác theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, trách nhiệm của người đứng đầu ở từng cấp, từng ngành trong việc chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; chuẩn bị chu đáo, toàn diện xây dựng chương trình kiểm tra, giảm sát đồng bộ và thanh tra cho năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3489
Đã truy cập: 4129117