Thông báo công nhận kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2020 (thí sinh huyện Ba Chẽ)

12/10/2021 09:30

Triển khai Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2020; Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2020.


Ngày 08/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 3431/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả thi tuyển Vòng 1 (đợt 2) kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2020 đối với 04 thí sinh và Quyết định số 3432/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2020 đối với 1.002 thí sinh đủ điều kiện (có Quyết định gửi kèm theo).

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai kết quả thi tuyển Vòng 1 (đợt 2) và Vòng 2 (ngày 12/10/2021), thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển Vòng 1 (đợt 2) và Vòng 2 về Sở Nội vụ - cơ quan Thường trực của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020.

Thời hạn nhận đơn phúc khảo từ ngày 12/10/2021 đến hết ngày 26/10/2021.

Địa chỉ gửi đơn phúc khảo: Sở Nội vụ, tầng 3, Khu liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi.

Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng không giải quyết đơn phúc khảo nhận được sau thời hạn nêu trên (tính từ ngày ghi trên dấu bưu điện, nếu đơn được gửi theo đường bưu điện) và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng Thư điện tử, Fax, Telex../.

Danh sách thí sinh huyện Ba Chẽ (kết quả của thí sinh ngoài huyện xem tại các văn bản đính kèm):

 

Tệp đính kèm

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1092
Đã truy cập: 7488500