Công tác Thi hành án dân sự góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương

20/10/2021 10:30

Năm 2021, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Ba Chẽ đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động nghiệp vụ thi hành án; góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Chẽ tích cực phối hợp liên ngành giải quyết các vụ việc

Xác định công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục là yếu tố quan trong xử lý các vụ, việc thi hành án. Chi cục đã tích cực triển khai nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân về công tác thi hành; qua đó các trường hợp phải thi hành án đều chấp hành án, góp phần giải quyết nhanh chóng, dứt điểm các vụ việc. 

Trong năm, Chi cục đã thụ lý, giải quyết xong 52/53 việc có điều kiện giải quyết, giảm 22 việc so với năm 2020, đạt tỷ lệ 98,11%, vượt 15,11% so với kế hoạch Tổng cục Thi hành án giao. Kết quả thi hành án về tiền, đã thụ lý, giải quyết xong tổng số tiền là trên 324 triệu đồng, đạt tỷ lệ 94,58% kế hoạch; vượt 54,48% so với kế hoạch giao của Bộ Tư pháp. 

Bên cạnh đó, Chi cục cũng đã tăng cường công tác phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác thi hành án đối với phần trách nhiệm dân sự của người phải thi hành án đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam. Thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, tổ chức niêm yết công khai các thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, nộp đơn trực tuyến, đăng tải kịp thời, đầy đủ danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên trang thông tin điện tử của huyện, của Cục thi hành án dân sự tỉnh; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2021 tập thể Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Chẽ được đánh giá hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Chẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua; tích cực phối hợp liên ngành, giải quyết kịp thời, triệt để các vụ, việc chưa có điều kiện thi hành án; chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng công tác thi hành án, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 161
Đã truy cập: 4304055