Ba Chẽ: Tổ chức quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Chỉ thị số 07-CT/HU ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19

27/10/2021 17:30

Ngày 27/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ tổ chức hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/HU ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp tổng thể, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 gắn với giữ đà phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện và Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 07 của UBND huyện tới các Chi, Đảng bộ trực thuộc thông qua đường truyền trực tuyến tại 10 điểm cầu.

Đồng chí Vũ Thành Long- TUV, Bí thư Huyện ủy thông tin tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên toàn huyện một số nội dung trọng tâm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay và nội dung cốt lõi Chỉ thị số 07-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Dự và chủ trì tại điểm cầu Huyện ủy có đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể; Bí thư, Phó Bí thư và đảng viên  các chi bộ Trường THPT, Trường DTNT, Kho Bạc Nhà nước, Thuế, Ngân Hàng CSXH, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Bưu điện, Hạt Kiểm lâm; lãnh đạo các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp Nam Sơn.

Tại điểm cầu UBND huyện có các đồng chí: Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Linh Thị Xuân - Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; đảng viên các chi, đảng bộ Khối Chính quyền, Công an, Quân sự, Y tế, Thi hành án, Bảo hiểm Xã hội, Công ty Lâm Nghiệp Ba Chẽ.

Tại điểm cầu 8 xã, thị trấn, có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND và toàn thể đảng viên các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long- TUV, Bí thư Huyện ủy trực tiếp thông tin tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên toàn huyện một số nội dung trọng tâm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay; thông tin, dự báo tình hình, đồng thời nhấn mạnh những vấn đề cốt lõi trong công tác phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo mới của Trung ương, của Tỉnh ủy Quảng Ninh. Đồng thời truyền đạt nội dung Chỉ thị số 07-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy.

Thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid- 19 và ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trước diễn biến vô cùng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 19/10/2021 Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/HU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp tổng thể, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 gắn với giữ đà phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Chỉ thị nêu rõ quan điểm, nguyên tắc, phương châm: Tiếp tục đặt nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết, phát huy vai trò người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt an toàn. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác với dịch bệnh, nhưng cũng không quá lo lắng, mất bình tĩnh, hoảng hốt khi có tính huống nảy sinh. Phòng dịch là cơ bản, chiến lược, thuờng xuyên, lâu dài cách ly, xét nghiệm, vacxin, điều trị là điều kiện tiên quyết ý thức của Người dân, người lao động chủ động tuân thủ nguyên tắc “5K” là đặc biệt quan trọng, ứng dụng công nghệ thông tin là cấp thiết, gọi tắt công thức (5K+ Vacxin + Điều trị + Công nghệ + ý thức của người dân).

Thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID19 với lộ trình từng bước, chặt chẽ, khả thi, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa ổn định phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an dân, an sinh, trật tự, an toàn với lực lượng Y tế là nòng cốt cùng với các lực lượng Công an, Quân đội  và sự tham gia của tất cả các lực lượng, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp xã hội.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; huy động cả Hệ thống chính trị, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là ở các xã, thị trấn và các thôn, khu các tổ Covid-19 cộng đồng; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống dịch, thực hiện "mục tiêu kép". Coi trọng giám sát dịch bệnh, xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ hằng ngày, hằng tuần theo đúng quy định, hướng dẫn của cơ quan y tế nhằm kịp thời phát hiện sớm, truy vết sớm, cách ly sớm, báo cáo và điều trị sớm các trường hợp FO khi được sự chỉ đạo của tỉnh; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở để ứng phó thường xuyên, kịp thời; lấy xã, thị trấn và các thôn, khu là các "pháo đài", lấy người dân là chiến sỹ, tổ covid cộng đồng là một trong những “lực lượng xung kích tuyến đầu" chống dịch.

Cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở phải kiên trì thực hiện phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, dự phòng, tích cực, chủ động, từ sớm, từ cơ sở trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”.Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 từ huyện tới cơ sở, tập trung sửa đổi, hoàn thiện các kế hoạch, phương án phòng chống dịch; trong đó chú trọng duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động 4 chốt khai báo thông tin tại khu vực giáp ranh với các tỉnh ngoài; hoạt động 90 tổ Covid cộng đồng; sắp xếp lại các trạm y tế lưu động; hoàn thiện chu trình quản lý rủi ro, phương án xử lý khi xuất hiện nguy cơ F0 tại cộng đồng, bảo đảm truy vết, khoanh vùng, xử lý quyết, dứt điểm; đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo gắn với việc xây dựng và thực hiện các quy trình phòng chống dịch linh hoạt, phù hợp trong các trường học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch; đặc biệt chú trọng công tác tiêm vắcxin phòng Covid-19 và công tác quản lý di biến động dân cư trên địa bàn, đây là yếu tố tiên quyết trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Các đồng chí Lãnh đạo huyện, cán bộ, đảng viên; lực lượng vũ trang dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cả Hệ thống chính trị quán triệt nghiêm túc, triển khai sâu rộng, toàn diện, xuyên suốt các nội dung trọng tâm của Chỉ thị số 07-CT/HU ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy tới các tầng lớp nhân dân. Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất cả về tư tưởng và hành động, khẩn trương xây dựng chương trình hành động một cách cụ thể, chi tiết, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để triển khai thực hiện Chỉ thị một cách thiết thực, hiệu quả, đảm mục tiêu giữ vững địa bàn an toàn, ổn định và phát triển.

Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 07-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Ngày 25/10/2021 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện nội dung Chỉ thị số 07-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đồng chí Đinh Thị Vỹ - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện truyền đạt, quán triệt nội dung trọng tâm Kế hoạch của UBND huyện về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 07 -CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Vỹ - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện trực tiếp truyền đạt, quán triệt nội dung trọng tâm của kế hoạch này. Theo đó, Kế hoạch được tổ chức thực hiện với 5 quan điểm và mục tiêu là: Bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do Covid-19; khôi phục; giữ ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Nội dung Kế hoạch đã đánh giá, xác định 4 cấp độ dịch, gồm: Cấp 1 : Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam. Cấp độ 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Kế hoạch nêu rõ phạm vi đánh giá cấp độ dịch; tiêu chí đánh giá cấp độ dịch; xác định cấp độ dịch; điều chỉnh cấp độ dịch và các hoạt động trọng tâm.

Các biện pháp thực hiện được cụ thể bởi 2 nhóm biện pháp về chuyên môn y tế và biện pháp hành chính, trong đó các biện pháp về chuyên môn y tế, gồm: chuẩn bị năng lực ứng phó với dịch bệnh Covid-19; công tác xét nghiệm; công tác cách ly; điều trị F0; tổ chức các biện pháp thực hiện đối với người từ tỉnh khác về địa bàn huyện; công tác kiểm soát di biến động dân cư; tiêm chủng vắcxin phòng dịch; công tác kiểm tra, kiểm soát thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh.

Các biện pháp hành chính áp được dụng đối với các cấp độ dịch, bao gồm: Đối với tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp sẽ áp dụng thực hiện các biện pháp kiểm soát hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ đảm bảo quy định phòng, chống dịch; kiểm soát lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội huyện, nội tỉnh hoặc liên tỉnh; Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; hoạt động Giáo dục, đào tạo; hoạt động tại cơ quan, công sở; các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; Hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; ứng dụng công nghệ thông tin. Đối với cá nhân, áp dụng các biện pháp tuân thủ nguyên tắc “5K”, ứng dụng công nghệ thông tin; tuân thủ các điều kiện tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn và công tác điều trị tại gia đình đối với nhiễm bệnh…

Đội ngũ cán bộ, đảng viên các xã, thị trấn nghiêm túc tham gia học tập, quán triệt tinh thần Chỉ thị số 07-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy

UBND huyện giao, các cơ quan, ban, ngành tham mưu, triển khai thực hiện đảm bảo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” thuộc phạm vi quản lý của địa phương, ngành, lĩnh vực để triển khai áp dụng, hiệu quả. Kịp thời tháo gỡ ngay khó khăn, xử lý các vấn đề đột xuất, phát sinh liên quan đến công tác phòng, chống dịch cho các địa phương. Thực hiện việc mua sắm để phục vụ công tác phòng, chống dịch đúng quy định; công khai, minh bạch; đảm bảo tiết kiệm và phòng, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng; chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế với tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, không chủ quan khi dịch đi qua; đảm bảo phương châm “bốn tại chỗ"… tiếp tục tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra đến cấp cơ sở, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3628
Đã truy cập: 5041538