Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự sinh hoạt chi bộ thôn Nước Đừng, Đảng bộ xã Đồn Đạc

03/11/2021 11:30

Ngày 03/11 đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tham dự sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng với các đảng viên Chi bộ thôn Nước Đừng, Đảng bộ xã Đồn Đạc để nắm bắt tình hình cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Cùng dự có cán bộ chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy Ba Chẽ.

 Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trực tiếp hướng dẫn Chi bộ triển khai thực hiện thêm một số nội dung sinh hoạt Chi bộ theo quy định của Đảng.

Chi bộ thôn Nước Đừng, hiện có 9 đảng viên. Trong thời gian qua, Chi bộ đã thường xuyên nghiêm túc quán triệt triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; phát huy tốt vai trò nòng cốt, lãnh đạo nhân dân đoàn kết phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế, tham gia các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn văn hóa, nếp sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Tại kỳ sinh hoạt, Chi bộ đã thông tin, quán triệt tới các đảng viên về Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy "Về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; đồng thời tập trung đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết tháng 10; định hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021, trọng tâm là công tác lãnh đạo nhân dân đoàn kết, chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn và công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa theo Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về quy định một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Toàn cảnh kỳ sinh hoạt.

Phát biểu góp ý và chỉ đạo chi bộ, đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao nội dung sinh hoạt của Chi bộ cũng như các nội dung Nghị quyết tháng 11/2021 do Chi bộ đề ra; đồng thời trực tiếp hướng dẫn Chi bộ triển khai thực hiện thêm một số nội dung sinh hoạt Chi bộ theo quy định của Đảng. Để nâng cao hơn nữa công tác lãnh đạo của chi bộ thôn trong thời gian tới; đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện mong muốn Chi bộ thôn Nước Đừng phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục lãnh chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm và tinh thần gương mẫu của người đảng viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vân động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, với mục tiêu là nâng cao đời sống trong nhân dân; tiếp tục vận động nhân dân đăng ký trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa theo Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về quy định một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3499
Đã truy cập: 5041409