Bí thư Huyện ủy Vũ Thành Long dự sinh hoạt chi bộ thôn Đồng Thầm Đảng bộ xã Thanh Lâm

03/11/2021 14:00

Sáng ngày 03/11, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy đã tham dự sinh hoạt chi bộ thôn Đồng Thầm, Đảng bộ xã Thanh Lâm để nắm bắt tình hình cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tại cơ sở.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy thông tin tới đảng viên chi bộ thôn Đồng Thầm định hướng phát triển và những nhiệm vụ trong tâm của huyện trong thời gian tới.

Chi bộ thôn Đồng Thầm hiện có 14 đảng viên. Trong tháng 10, Chi bộ đã nghiêm túc quán triệt triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhất là tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo giữ vững địa bàn an toàn, ổn định; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác phát triển đảng; dưới sự lãnh đạo của chi bộ lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới tiếp tục có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

Tại kỳ sinh hoạt này, Chi bộ đã tiến hành quán triệt nội dung trọng tâm Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn , bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030, với 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; quán triệt nội dung trọng tâm Chỉ thị số 07-CT/HU ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp tổng thể, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 gắn với giữ đà phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Yêu cầu cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nghiêm túc thực hiện hiệu quả.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 10 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 11; trong đó tập trung thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, tổ chức nắm bắt chặt chẽ tình hình, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp ra vào thôn; vận động nhân dân tích cực tham gia trồng rừng gỗ lớn; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; công tác vệ sinh đường làng, ngõ xóm; công tác giúp đỡ hộ nghèo; xây dựng đời sống văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự thôn xóm… 

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ sinh hoạt.

Sau khi theo dõi toàn bộ nội dung sinh hoạt chi bộ, Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã trực tiếp hướng dẫn chi bộ triển khai thực hiện thêm một số nội dung sinh hoạt chi bộ theo quy định và thông tin kết quả đạt được của huyện trong thời gian qua, nổi bật là 16/16 chỉ tiêu chính của huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả tích cực mà thôn Đồng Thầm đã đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao việc tổ chức sinh hoạt chi bộ theo quy định và tinh thần tham gia thảo luận, đóng góp thẳng thắng, mang tính xây dựng cao của các đảng viên trong Chi bộ. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy mong Chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; quán triệt thực hiện xuyên suốt, hiệu quả nội dung trọng tâm Chỉ thị số 07-CT/HU ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp tổng thể, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 gắn với giữ đà phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, trong đó phải đặc biệt chú trọng công tác tầm soát, nắm chắc tình địa bàn, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp ra vào thôn; tuân thủ nguyên tắc “5K”, lấy người dân là chiến sỹ, Tổ covid cộng động là một trong những “lực lượng xung kích tuyến đầu", thôn, bản là “pháo đài” chống dịch… đảm bảo các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững địa bàn an toàn và ổn định.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm công tác phát triển đảng viên; đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông thôn mới nâng cao; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện thực hiện nếp sống văn minh; chú trọng triển khai thành lập mô hình Tổ liên gia tự quản và bổ sung các quy định về phòng, chống Covid-19 vào quy ước, hương ước của thôn. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thôn phải gương mẫu, đi đầu trong phát triển sản xuất, nhất là thực hiện Nghị quyết 337/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 01/9/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về trồng rừng gỗ lớn; quan tâm công tác giảm nghèo; công tác vệ sinh môi trường tạo cảnh quan thôn sáng xanh, sạch, đẹp; đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự của địa phương./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3450
Đã truy cập: 5041360