Ba Chẽ: Hội nghị Báo cáo viên quý IV năm 2021

16/11/2021 15:30

Ngày 16/11, Huyện ủy Ba Chẽ tổ chức Hội nghị Báo cáo viên quý IV năm 2021, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo, chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Cơ quan khối MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Ban đại diện Hội NCT huyện, Ban chủ nhiệm CLB hưu trí 3-2.

Đồng chí Nịnh Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra - Thanh tra huyện thông tin nội dung trọng tâm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin kết quả nổi bật trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021 với chủ đề “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, dần hình thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh”. Theo đó, năm 2021 với sự quyết tâm, đồng lòng, Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19 giữ vững địa bàn an toàn, ổn định và phát triển. UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cả 16/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch, Tiêu biểu như: giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng ở mức rất cao, đạt 21%;  tổng vốn đầu tư ngoài ngân sách ước đạt 380 tỷ đồng, tăng 65,2% so với năm 2020, đạt cao nhất từ trước đến nay, thu hút nhà đầu tư thứ cấp cơ bản lấp đầy Cụm công nghiệp Nam Sơn giai đoạn 1 (28,5 ha), đặc biệt có 03 doanh nghiệp lớn (Công ty CP Sàn ANZ, Công ty Trường Sơn 36, Công ty CP Thủy sản BNA) đi vào sản xuất tạo thay đổi lớn về cơ cấu kinh tế, thu ngân sách, và giải quyết việc làm; tổng sản lượng lương thực cả năm tăng 21,1% kế hoạch năm và tăng 8,6% cùng kỳ; trồng rừng gỗ lớn vượt cao so với kế hoạch đề ra đạt 144,5% kế hoạch, bằng 115% so cùng kỳ; Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 55 tỷ đồng, đạt 144% dự toán tỉnh giao, đạt 122% dự toán huyện giao, tăng 40,3% so với cùng kỳ, tăng 16 tỷ đồng so với năm 2020; thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch, đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ so với kế hoạch giao; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, địa phương (DDCI) tăng 5 bậc, xếp hạng 6/13 địa phương, đạt thứ hạng cao nhất kể từ khi Tỉnh ban hành chỉ số và đánh giá xếp hạng, không để xảy ra quá hạn giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã. Lĩnh vực văn hóa, thể thao, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ, 100% trường học đạt chuẩn Quốc gia, giảm nghèo vượt mục tiêu đề ra, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,48%, cận nghèo còn 0,92%; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng 7 triệu đồng so với năm 2020, vượt 4 triệu đồng so với mục tiêu đề ra; đảm bảo tiến độ xây dựng nông thôn mới đồng bộ, 3 xã đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, tăng 01 xã so với kế hoạch tỉnh giao; hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 theo đúng tiến độ phê duyệt, đảm đảm bảo đầy đủ phương án, kịch bản ứng phó với mọi tình huống. Tập trung triển khai tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao, cơ cấu, chất lượng; quốc phòng - an ninh được đảm bảo giữ vững.

Năm 2022, huyện dự kiến xác định thực hiện mục tiêu tổng quát: "Duy trì đạt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đoàn kết các dân tộc; khai thác và phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực, đặc biệt là tiềm năng về rừng, đất rừng, thế mạnh về phát triển trồng rừng gỗ lớn, trồng dược liệu, đẩy mạnh xây dựng huyện Ba Chẽ dẫn trở thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh. Có nhiều khởi sắc rõ nét trong phát triển sản xuất đi vào chiều sâu, đầu tư kết cấu hạ tầng động lực, thu hút đầu tư, cải cách hành chính, giáo dục đào tạo, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh trật tự trên địa bàn”; đồng thời xác định một số chỉ tiêu quan trọng theo định hướng của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Trường Sơn - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông tin về tình hình thế giới và khu vực; công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Hội nghị cũng nghe đồng chí Nịnh Quốc Hoàn - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra - Thanh tra huyện thông tin nội dung trọng tâm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Trong đó nhấn mạnh về điểm chung là Quy định 37-QĐ/TW giữ nguyên 19 điều như Quy định 47-QĐ/TW và nhất quán trước sau về quan điểm đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ, vai trò tiên phong gương mẫu và phẩm chất đạo đức của người đảng viên, quy định mới kế thừa cơ bản những nội dung còn phù hợp, bổ sung những nội dung còn phù hợp, bổ sung những nội dung mới cho phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

Quy định số 37-QĐ/TW bổ sung một số điều đảng viên không được làm như: không được phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi “ tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng; sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định; can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước… Đồng chí Thủ trưởng Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra - Thanh tra huyện nhấn mạnh nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều là những vấn đề cốt lõi, quan trọng về rèn luyện tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên nhằm góp phần xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Yêu cầu các chi, Đảng bộ và đội ngũ đảng viên toàn huyện nghiêm túc thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng quy định, điều lệ Đảng.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Hoàng Trường Sơn - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông tin một số nội dung trọng tâm về tình hình thế giới và khu vực; công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đề nghị các cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị, các đồng chí Báo cáo viên của huyện tập trung tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, của huyện, đặc biệt các biện pháp, giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình, giữ vững vùng “xanh” an toàn, địa bàn “Ổn định - Phát triển trong trạng thái bình thường mới”, đồng thời thực hiện Chiến lược tổng thể ổn định kinh tế - xã hội, giữ đà phát triển trong trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, trọng tâm là Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nội dung, kết quả Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV và các hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tại Kỳ họp. Tuyên truyền sâu rộng, rộng khắp thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tích cực tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động tổ chức hiệu quả hoạt động tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những quyết sách của tỉnh, của huyện; tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch và ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc trên không gian mạng và tăng cường tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và huyện./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 6378
Đã truy cập: 6911932