Diễn tập KVPT huyện Ba Chẽ năm 2021 diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp

25/11/2021 16:00

Trong 02 ngày 24 - 25/11, huyện Ba Chẽ tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện 2021 đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật.

Nội dung diễn tập: Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện thống nhất thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ; 

Nội dung diễn tập: HĐND huyện tổ chức kỳ họp chuyên đề ra Nghị quyết chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến.

Cuộc diễn tập (KVPT) huyện Ba Chẽ với đề mục: “Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; làm tốt công tác tổ chức, chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”.

Phần thực hành cơ chế diễn tập được triển khai thực hiện với các nội dung, gồm: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị mở rộng, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng huyện tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị Đảng ủy Công an huyện triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; HĐND huyện tổ chức kỳ họp chuyên đề ra Nghị quyết chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến; Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện thống nhất thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ; Hội đồng cung cấp KVPT triển khai các biện pháp đảm bảo cho tác chiến phòng thủ; Hội nghị Huyện ủy thông qua kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ cho các Ban Đảng, MTTQ, đoàn thể và Hội nghị UBND huyện thông qua, phê duyệt kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ cho các phòng ban thuộc khối UBND huyện.

Nội dung diễn tập: Hội nghị Huyện ủy thông qua kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ cho các Ban Đảng, MTTQ, đoàn thể.

 

Nội dung diễn tập: Hội nghị UBND huyện thông qua, phê duyệt kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ cho các phòng ban thuộc khối UBND huyện.

Nội dung diễn tập: Hội đồng cung cấp KVPT triển khai các biện pháp đảm bảo cho tác chiến phòng thủ.

Phần diễn tập thực hành cơ chế đã thể hiện đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Chính quyền quản lý điều hành; các ban, ngành đoàn thể làm tham mưu; vai trò nòng cốt là lực lượng quân sự, công an; điều hành địa phương thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, mệnh lệnh của cấp trên, theo đúng thủ tục nguyên tắc, bảo đảm nhanh chóng chuyển lực lượng vũ trang huyện lên các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Các đồng chí Lãnh đạo chủ trì các hội nghị, nắm chắc quan điểm, đường lối quân sự của Đảng; triển khai linh hoạt, sáng tạo phương pháp tổ chức, điều hành, đảm bảo đúng trình tự, nội dung, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và vai trò người đứng đầu trong việc duy trì thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng đảm bảo cho nhiệm vụ tác chiến phòng thủ. Các đơn vị, lực lượng tham gia diễn tập phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, thống nhất, xử lý các tình huống linh hoạt từ nhận định, đến kết luận, đánh giá tình hình, đề ra phương án xử trí phù hợp, đúng nguyên tắc và phương châm chỉ đạo đạt hiệu quả cao.

Nội dung diễn tập: Thực binh xử lý tình huống A2 chống biểu tình, giải tán tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự.

Đ/c Vũ Thành Long -TUV, Bí thư Huyện ủy tặng hoa, chúc mừng các lực lượng tham gia đã hoàn thành nội dung diễn tập Thực binh xử lý tình huống A2 chống biểu tình, giải tán tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự.

Trong nội dung thực binh xử lý tình huống A2 chống biểu tình, giải tán tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự; lực lượng Công an huyện đã thực hiện thuần thục các phương án, kế hoạch, hoàn thành tốt nội dung đề ra, bảo đảm an toàn và sát đúng với yêu cầu nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập đề ra.

Nội dung diễn tập: Thực binh tiếp nhận Quân nhân dự bị huyện.

Các đồng chí lãnh đạo huyện chúc mừng lực lượng vũ trang, dân quân hoàn thành nội dung diễn tập Thực binh tiếp nhận Quân nhân dự bị huyện.

Nội dung diễn tập: Thực binh đánh địch đổ bộ đường không.

Các đồng chí lãnh đạo huyện chúc mừng các lực lượng vũ trang đã hoàn thành nội dung diễn tập Thực binh đánh địch đổ bộ đường không.

Trong thực binh tiếp nhận Quân nhân dự bị huyện đã xây dựng kế hoạch huy động và tiếp nhận lực lượng dự bị động viên sát với thực tế; xây dựng trạm tiếp nhận lực lượng dự bị đúng theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên; qua thực binh đã tiến hành động viên Đại đội dự bị động viên của huyện, bảo đảm quân số, chất lượng, an toàn và bí mật.

Trong diễn tập thực binh đánh địch đổ bộ đường không, các đơn vị, lực lượng phối hợp đã thể hiện nguyên tắc, chiến thuật, hiệp đồng giữa các lực lượng; qua đó khẳng định sức mạnh đoàn kết, thể hiện tinh thần, trình độ SSCĐ và khả năng hiệp đồng tác chiến, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm giữ vững khu vực phòng thủ huyện trong mọi tình huống.

Cán bộ, nhân dân các dân tộc xã Đồn Đạc trao lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại căn cứ chiến đấu động viên lực lượng hoàn thành thắng lợi cuộc diễn tập KVPT huyện năm 2021.

Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện trao quà cảm ơn cán bộ, nhân dân các dân tộc xã Đồn Đạc đã hỗ trợ các điều kiện để tổ chức cuộc DVPT huyện năm 2021.

Sau 02 ngày thực hành diễn tập trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, cuộc diễn tập KVPT huyện Ba Chẽ năm 2021 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, nội dung kế hoạch đề, bảo đảm an toàn về mọi mặt và thành công tốt đẹp.

Qua diễn tập đã rút ra những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; trong lãnh đạo, chỉ đạo, vận hành và thực hành diễn tập KVPT. Thành công của cuộc diễn tập được thể hiện trên nhiều mặt, trong đó việc “vận hành hiệu quả và phát huy tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, lực lượng vũ trang làm nòng cốt”.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức diễn tập tỉnh, cuộc diễn tập KVPT huyện Ba Chẽ được các cấp, các ngành và LLVT huyện thực hiện nghiêm túc, là cuộc diễn tập có nhiều điểm mới trong nội dung, sáng tạo trong phương pháp tổ chức thể hiện, tiến hành thực binh đa dạng với nhiều thành phần và lực lượng tham gia. Kết quả của cuộc diễn tập sẽ là cơ sở để tiếp tục xây dựng và củng cố, tăng cường các tiềm lực, thế trận trong KVPT huyện, xây dựng lực lượng vũ trang, huy động sức mạnh toàn dân; đồng thời xây dựng, bổ sung phương án tác chiến, hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra. Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng tham gia diễn tập thấm nhuần sâu sắc hơn kiến thức về quốc phòng, an ninh; là nền tảng, động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ba Chẽ hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng KVPT ngày càng vững mạnh.

Đ/c Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, trưởng BCĐ diễn tập huyện phát biểu bế mạc.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, trưởng BCĐ diễn tập huyện ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự đoàn kết, cố gắng của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; lực lượng vũ trang huyện; các xã, thị trấn và nhân dân các dân tộc trên địa bàn để cuộc diễn tập được chuẩn bị về mọi mặt và diễn ra an toàn, hiệu quả và thành công. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Hiện nay, trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, Việt Nam vẫn là mục tiêu, là trọng điểm để các thế lực thù địch tìm mọi cách thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” - bạo loạn lật đổ, nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta. Vì vậy nhiệm vụ xây dựng Chủ nghĩa xã hội phải đi đôi với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế - xã hội phải luôn gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng và củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; đây cũng là đòi hỏi đặc biệt quan trọng đối với Cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành xây dựng, phát triển tiềm lực của địa phương.

Để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố Quốc phòng - An ninh trong giai đoạn mới, Đồng chí Bí thư Huyện ủy, trưởng BCĐ diễn tập huyện yêu cầu: Cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành và LLVT huyện tiếp tục quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ xây dựng Khu vực phòng thủ trong tình hình mới; nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế; thực hiện có hiệu quả phương châm: mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh ở địa phương. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc; chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, thực sự là lực lượng nòng cốt trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân và các đơn vị đứng chân trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Ngay sau cuộc diễn tập, các cấp, các ngành, các cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2025, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của của đất nước, của tỉnh Quảng Ninh và của địa phương.

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập KVPT huyện Ba Chẽ năm 2021.

Lãnh đạo huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập KVPT huyện Ba Chẽ năm 2021.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 01 tập thể, 03 cá nhân; UBND huyện đã tặng giấy khen cho 15 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập KVPT huyện Ba Chẽ năm 2021./.

Một số hình ảnh nổi bật tại Diễn tập KVPT huyện Ba Chẽ năm 2021:

Nội dung diễn tập: Thực binh xử lý tình huống A2 chống biểu tình, giải tán tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự.

Nội dung diễn tập: Thực binh tiếp nhận Quân nhân dự bị huyện.

Nội dung diễn tập: Thực binh đánh địch đổ bộ đường không.

Bình Minh - Ngọc Lợi - Thanh Sơn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2858
Đã truy cập: 7263269