UBND huyện triển khai nhiệm vụ năm 2022

26/11/2021 15:00

Ngày 26/11, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy dự chỉ đạo phiên họp; đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. 

Đ/c Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2021 “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, dần hình thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh” với nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, quyết liệt, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, cả 16/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch, Tiêu biểu như: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng ở mức rất cao, đạt 21%, cao hơn 5,9% so với cùng kỳ; Tổng vốn đầu tư ngoài ngân sách ước đạt 380 tỷ đồng, tăng 65,2% so với năm 2020, đạt cao nhất từ trước đến nay; Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 101,8%, bằng 104,8% so với cùng kỳ; Tổng sản lượng lương thực tăng 8,6% cùng kỳ; trồng cây dược liệu đạt 357,7% kế hoạch; trồng rừng gỗ lớn đạt 101,5% kế hoạch, bằng 115% so cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 55 tỷ đồng, đạt 144% dự toán tỉnh giao, đạt 122% dự toán huyện giao, tăng 40,3% so với cùng kỳ, tăng 16 tỷ đồng so với năm 2020; Giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch, đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ so với kế hoạch giao; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, địa phương (DDCI) tăng 5 bậc, xếp hạng 6/13 địa phương. Lĩnh vực văn hóa, thể thao, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ, 100% trường học đạt chuẩn Quốc gia, giảm nghèo vượt mục tiêu đề ra, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,45%, cận nghèo còn 0,88%; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/ người/năm, tăng 7 triệu đồng so với năm 2020; đảm bảo 02 xã đủ điều kiện đạt chuẩn NTM và 01 xã đủ điều kiện đạt NTM nâng cao, vượt kế hoạch tỉnh giao; công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo giữ vững.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, UBND huyện dự kiến phấn đấu: Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế theo giá hiện hành đạt 18%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu/người/năm; Tổng sản lượng lương thực đạt hơn 6.600 tấn; trồng rừng tập trung đạt 3.000 ha (trong đó, có 760 ha rừng gỗ lớn, cây bản địa và 60 ha cây dược liệu ); Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 710 tỷ đồng; Thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 60 tỷ đồng. Duy trì 100% số trường học đạt chuẩn Quốc gia; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%; giải quyết việc làm mới 550 lao động; Tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%, hộ cận nghèo dưới 9% (theo chuẩn giai đoạn 2022- 2025); Duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng là 72%; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị được thu gom xử lý ban đầu đạt 99,5%; Tỷ lệ số hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99%; Tỷ lệ số hộ dân ở Thị trấn được sử dụng nước sạch đạt 99%. Phấn đấu huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 đề ra. Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung kiểm điểm, đánh giá, cho ý kiến vào một số nhiệm vụ quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí Thư Huyện ủy biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực của Thường trực UBND huyện và các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các xã, thị trấn, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư; các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước địa bàn, tăng trưởng kinh tế… đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương trong năm 2021.

Đ/c Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên họp.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu, Thường trực UBND huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2021 đã đề ra, đặc biệt duy trì, thực hiện tốt các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 gắn với giữ đà phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Tích cực nêu cao tinh thần sáng tạo, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cả hệ thống chính trị tích cực thi đua lao động sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo. Trong đó, chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi ”mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, phát triển; hoàn thành và vượt kế hoạch chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn; phát triển các sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với sản phẩm OCOP của địa phương; phát triển, phát huy hiệu quả hoạt động Cụm công nghiệp Nam Sơn, đặc biệt hoàn thành mục tiêu đưa huyện Ba Chẽ đạt chuẩn Nông thôn mới... Trước mắt, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị chuyên môn chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình cho Kỳ họp cuối năm 2021, HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2021 và các mặt công tác đảm bảo an ninh sinh xã hội, an ninh trật tự phục vụ Tết Nguyên đán 2022.

Toàn cảnh Phiên thường kỳ UBND huyện tháng 11/2021.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các xã, thị trấn quán triệt ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Bí thư Huyện ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm địa bàn an toàn, ổn định và phát triển; thực hiện tốt công tác sắp xếp vị trí việc làm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công chức, chấn chỉnh lề lối làm việc; tiếp tục triển khai hiệu quả đề án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; xây dựng kịch bản chi tiết thu, chi ngân sách địa bàn; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; quy hoạch vùng của huyện và Thị trấn; quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; rà soát tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí mới; đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân… tăng cường các biện pháp pháp xử lý tình trạng cờ bạc, tín dụng đen; quản lý pháo nổ, đèn trời, hàng giả, hàng nhái, đảm bảo phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán 2022 an toàn, lành mạnh./.

Bình Minh - Thanh Sơn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3841
Đã truy cập: 5050605