Ba Chẽ: Hội thảo đầu bờ mô hình trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn trên địa bàn huyện

30/11/2021 15:00

Nhằm từng bước chuyển hóa rừng trồng kinh doanh gỗ nhỏ sang trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn, góp phần tăng giá trị rừng trồng lên 50-70% so với rừng kinh doanh gỗ nhỏ. Ngày 30/11, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp phối hợp với xã Thanh Lâm tổ chức Hội thảo đầu bờ mô hình trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn (Cây keo úc) trên địa bàn huyện.

Mô hình được triển khai thực hiện từ tháng 4/2021 có quy mô diện tích là 30 ha, với 07 hộ tham gia.

Mô hình trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn (keo úc) năm 2021 được Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện phối hợp với UBND các xã  Đồn Đạc, Thanh Sơn và Thanh Lâm triển khai thực hiện từ tháng 4/2021 có quy mô diện tích là 30 ha, với07 hộ tham gia. Đây là giống keo úc do Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp- Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên là đơn vị đầu mối trong chuỗi hành trình sản xuất và cung ứng giống cây Keo tai tượng Úc cho kế hoạch trồng rừng của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015- 2020; loại giống keo này có nhiều ưu điểm, cây phát triển tốt, đồng đều, nhanh cho thu hoạch; sau 10 năm sinh khối (gỗ, cành tỉa thưa…) thu được cao hơn giống keo thường; số gỗ thu được đạt từ 180 đến 220 khối/ha.

Sau 7 tháng trồng, cây sinh trưởng phát triển tốt, chiều cao cây bình quân đạt 2,8- 3,0 m; đường kính gốc trung bình đạt từ 3,5 - 4 cm/cây. Dự kiến trữ lượng gỗ thu được sau 10 đến 12 năm đạt từ 180 đến 220 khối/ha.

Qua quá trình kiểm tra thực tế, các hộ tham gia mô hình thực hiện nghiêm túc các biện pháp kỹ thuật như: phát dọn thực bì, bón lót, trồng cây; xử lý thực bì theo phương thức phát dọn rừng sau khai thác; đào hố, bón lót phân được thực hiện theo đúng hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật.

Sau 1 tháng trồng cây tại các  điểm  mô hình cho thấy cây sinh trưởng phát triển bình thường, có từ 1 - 3 lá non, tỉ lệ cây sống bình quân đạt từ  95 - 98% và sau 7 tháng trồng, cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng trưởng thân cành, nhánh mạnh; tốc độ ra lá, rễ, cành tăng lên rõ rệt; chiều cao cây bình quân đạt 2,8- 3,0 m, cá biệt có cây cao hơn 3,5m; đường kính gốc trung bình 3,5-4 cm/cây; rất ít cây đa thân (từ 2 - 3 thân).

Với việc áp dụng kỹ thuật trồng rừng thâm canh có bón lót phân trước khi trồng, trồng mật độ thưa, cây cách cây 2,5m; hàng cách hàng 2,5 m cây hấp thụ dinh dưỡng ngay sau khi bén rễ, sinh trưởng phát triển tốt, ít cạnh tranh dinh dưỡng, tăng trưởng mạnh về chiều cao cây và đường kính thân, cây vượt trội hẳn so với phương thức trồng truyền thống của các hộ dân cùng thời điểm trồng cây.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây.

Qua thực hiện mô hình nhằm nâng cao giá trị kinh tế ngành lâm nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện việc chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn tạo vùng nguyên liệu tập trung cung cấp cho ngành công nghiệp chế biến đồ gỗ xuất khẩu, giảm dần nhập khẩu gỗ nguyên liệu. Qua đó, góp phần triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế của rừng trồng, tăng thu nhập từ kinh tế rừng và phát triển lâm nghiệp bền vững./.

Ngọc L