Ba Chẽ thu ngân sách nhà nước địa bàn: Một năm vượt bậc

01/12/2021 09:30

Năm 2021, đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực, toàn diện tới mọi mặt của đời sống xã hội, tình hình phát triển kinh tế của cả nước và của tỉnh gặp nhiều khó khăn, biến động lớn, khó đạt mục tiêu tăng trưởng. Song, với việc triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp trong điều hành thu ngân sách, giữ vững địa bàn an toàn, tập trung thu hút đầu tư có hiệu quả, đà sản xuất được giữ vững, đến nay, công tác thu NSNN trên địa bàn huyện đã vượt cao so với dự toán tỉnh và dự toán huyện phấn đấu.

Thực hiện chính sách hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, sản xuất trên địa bàn huyện là một trong những giải pháp tích cực và hiệu quả trong công tác thu ngân sách nhà nước địa bàn

Để mục tiêu hoàn thành số thu ngân sách nhà nước đạt 45 tỷ đồng, UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng kịch bản điều hành, tổ chức thực hiện chi tiết tới từng khoản thu, từng sắc thuế; cụ thể nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương; khắc phục triệt để các hạn chế, yếu kém của những năm trước; nâng cao năng lực chống thất thu ngân sách; giao chỉ tiêu thu sát với dư địa thu; kiên quyết thu đúng, thu đủ, quản lý toàn diện đối tượng thu, lĩnh vực thu, đặc biệt là các lĩnh vực mới như: xây dựng tư nhân, kinh doanh vận tải, phí sử dụng lòng đường, vỉa hè, thuế phí bảo vệ môi trường .... Đồng thời, chú trọng thực hiện rà soát, điều chỉnh doanh thu tính thuế đối với các hộ kinh tăng quy mô, hộ kinh doanh mới và hộ chưa kê khai thuế; tập trung giải quyết, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; nỗ lực thu hút doanh nghiệp mới đầu tư vào địa bàn.

Với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, đến hết tháng 11/2021 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 48,5 tỷ đồng, ước cả năm 2021 đạt 55 tỷ đồng, đạt 122% dự toán huyện giao, đạt 144% dự toán tỉnh giao, tăng 40,3% so với cùng kỳ, đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Các chỉ tiêu thu từ đất và thu từ thuế, phí đều vượt cao so với kế hoạch; trong đó thu tiền từ đất ước đạt 15,5 tỷ đồng, đạt 172,2% dự toán tỉnh giao, đạt 103% dự toán huyện giao, tăng 55% so với cùng kỳ; thu tiền từ thuế, phí khác ước đạt 39,5 tỷ đồng, đạt 135,7% dự toán tỉnh giao, đạt 131,7% dự toán huyện giao, tăng 35,2 so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, đơn vị các xã, thị trấn cũng thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước địa bàn, đảm bảo tiến độ thu theo dự toán, kế hoạch huyện giao, đạt 5,9 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch giao. Trong đó, một số đơn vị có số thu đạt cao, tiêu biểu như Thị trấn đạt 3,9 tỷ đồng, đạt 111,4% kế hoạch; xã Lương Mông đạt hơn 320 triệu đồng, đạt 128% kế hoạch, xã Nam Sơn đạt 290 triệu, đạt 116% kế hoạch giao.

Trên cơ sở những kết quả khởi sắc từ công tác thu ngân sách trong năm qua. Năm 2022, huyện Ba Chẽ tiếp tục đặt ra chỉ tiêu có tính phấn đấu cao, sát với dư địa phát triển kinh tế, đảm bảo đạt và vượt toàn bộ các sắc thu, vượt tiến độ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Chẽ nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra. Tập trung triển khai các giải pháp mang tính cốt lõi, có hiệu lực thực thi cao gắn với nuôi dưỡng nguồn thu, tạo được sự đồng thuận trong xã hội; nâng cao năng lực tham mưu, triển khai của các cơ quan chức năng và các địa phương; hỗ trợ mạnh mẽ cho doanh nghiệp và sản xuất; ưu tiên đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, triển khai đầu tư giai đoạn 2 Cụm CN Nam Sơn, triển khai các bước đầu tư Cụm CN Đạp Thanh để tăng năng lực thu hút đầu tư ... Phấn đấu thực hiện thu ngân sách nhà nước đạt tối thiểu 60 tỷ đồng, vượt cao so với kế hoạch Tỉnh giao./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2830
Đã truy cập: 7263241