Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP năm 2022

02/12/2021 15:00

Ngày 02/12, Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức phiên họp cuối năm nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng địa phương năm 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì phiên họp; Đại tá Nguyễn Hữu Cảnh - Ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh dự chỉ đạo phiên họp.

Đại tá Nguyễn Hữu Cảnh - Ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo phiên họp.

Năm 2021, Đảng ủy Quân sự huyện đã quán triệt thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Xây dựng và chỉnh đốn Đảng” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng địa phương bảo đảm an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện tốt nhiệm vụ gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố Quốc phòng - An ninh; duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong đi đầu trong phòng, chống đại dịch Covid-19; tích cực tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức huấn luyện cho các đơn vị, đối tượng đúng kế hoạch, kết quả đạt khá; tổ chức thành công cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2021, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang thiết bị, kỹ thuật; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng, bàn giao 65 công dân lên đường nhập ngũ; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được nâng cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ủy được phát huy toàn diện trên các lĩnh vực; bảo đảm đầy đủ cơ sở, vật chất hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật và tài chính cho các nhiệm vụ; chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện không ngừng được nâng lên, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với kết quả nổi bật, năm 2021 Ban CHQS huyện được nhận Bằng khen có thành tích xuất sắc của UBND tỉnh.

Năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện ban hành Nghị quyết lãnh đạo, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính đề ra, đó là: Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19 đảm bảo thích ứng, linh hoạt, an toàn và hiệu quả; Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện triển khai xây dựng thao trường huấn luyện, một số hạng mục công trình chiến đấu tại căn cứ chiến đấu huyện; Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, tuần tra canh gác bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương; phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất, xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ; giữ vững ANTT trên địa bàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cho công tác PCTT-TKCN, cháy nổ, cháy rừng; tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, quản lý chặt chẽ đất, công trình quốc phòng; kiểm tra tu bổ hệ thống mạng, mốc pháo binh, mốc quân sự trên địa bàn huyện; Làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tổ chức giao quân đảm bảo 100% chỉ tiêu, an toàn, chất lượng, đúng quy định; Tổ chức ra quân huấn luyện năm 2022, hoàn thành chương trình huấn luyện cho 100% cơ sở; qua kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trên 85% khá, giỏi; bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu trên giao; 100% vũ khí trang thiết bị kỹ thuật được bảo quản, bảo dưỡng định kỳ; nhà kho đạt tiêu chuẩn nhà kho quân khí tốt; không để xảy ra cháy nổ, mất an toàn; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội, phấn đấu quân số khỏe đạt 99% và 100% cán bộ, chiến sĩ được khám sức khỏe định kỳ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội... Phấn đấu 3/3 chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên; đơn vị vững mạnh toàn diện, đạt danh hiệu thi đua Quyết thắng năm 2022, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Đại tá Nguyễn Hữu Cảnh -  Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Quân sự huyện Ba Chẽ năm 2021, nhất là trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo địa bàn an toàn, ổn định và phát triển; tổ chức thành công, an toàn diễn tập chiến đấu Khu vực phòng thủ huyện; tham gia hội thi huấn luyện cấp tỉnh, xếp thứ 4/13 đơn vị; tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới... Để thực hiện tốt chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022, Đồng chí yêu cầu Đảng ủy Quân sự huyện tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về thực hiện nhiệm vụ QS,QPĐP; trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt công tác tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác quy hoạch đất Quốc phòng, quy hoạch căn cứ hậu cần kỹ thuật, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc; tiếp tục chủ động nắm chắc, dự báo tình hình địa bàn không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, khả năng sẵn sàng chiến đấu; phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN; thực hiện tốt các phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Nông thôn mới của địa phương. Đặc biệt tiếp tục quán triệt nghiêm các nhiệm vụ về phòng, chống đại dịch Covid-19 đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả.

Quang cảnh Phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện yêu cầu Đảng ủy Quân sự huyện quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh; tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục nêu cao tinh thần quyết tâm, là lượng nòng cốt, tiên phong trong thực hiện, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm công tác phát triển đảng; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát huy hiệu quả hoạt động “ Lực lượng 47” chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng chính trị tư tưởng của Đảng; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, bảo đảm vững chắc an ninh vùng dân tộc, an ninh nông thôn; đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện tốt phong trào quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới; chuẩn bị, sẵn sàng lực lượng, phương án, kế hoạch tham gia PCTT-TKCN, phòng chống cháy nổ, cháy rừng; góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trước mắt, tập trung thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ;  các điều kiện cho lễ ra quân huấn luyện năm 2022; các điều kiện cho diễn tập cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ; hướng dẫn diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các xã Thanh Lâm, Thanh Sơn… duy trì thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ, đảm bảo an ninh chính trị trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán 2022./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 6819
Đã truy cập: 6912373