Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm

13/12/2021 14:30

Ngày 13/12, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị bàn, cho ý kiến và thống nhất một số nội dung trọng tâm cho Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến và thống nhất thông qua dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025; phương án dự toán ngân sách năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2022. Theo dự kiến, tổng nguồn vốn giai đoạn 2021 - 2025 của huyện là hơn 1.600 tỷ đồng, gồm (nguồn vốn  hỗ trợ từ ngân sách Trung ương là 70 tỷ; nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh là trên 1.470 tỷ và ngân sách huyện là trên 78 tỷ). Trong đó, huyện thực hiện phân bổ, bố trí cho nguồn vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; thu hồi vốn đối ứng; các dự án đã quyết toán, dự án đã hoàn thành; đã bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; bố trí cho các dự án chuyển tiếp, đặc biệt là các dự án động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương; các dự án chương trình theo Nghị quyết của tỉnh, của huyện và các dự án khởi công mới.

Riêng năm 2022, dự kiến tổng nguồn vốn phân bổ kế hoạch đầu tư công của huyện là hơn 363 tỷ đồng; trong đó thực hiện thanh toán vốn nợ đọng xây dựng cơ bản; bố trí cho 01 dự án chuyển tiếp và 01 dự án khởi công mới  (dự án Hồ chứa nước Khe Tâm) theo vốn tiêu chí chấm điểm.

Trong phương án giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; căn cứ vào vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương và khả năng nguồn thu nội địa, Huyện đề ra mục tiêu thu NSNN ước đạt 60 tỷ đồng, tăng 17,7 tỷ đồng so với dự kiến tỉnh giao năm 2022; tăng 57,5% so với dự toán tỉnh giao năm 2021 và tăng 33,3% so với dự toán huyện giao năm 2021.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận, nghe và cho ý kiến báo cáo đề xuất trình HĐND huyện về phương án giao và cho thuê diện tích đất chưa giao, chưa cho thuê thuộc thẩm quyền UBND cấp xã đang quản lý trên địa bàn huyện. Theo kết quả thống kê, rà soát trên địa bàn 8 xã, thị trấn; hiện nay huyện còn khoảng 3.450 ha đất chưa giao, chưa cho thuê đang do UBND cấp xã quản lý; trong đó có khoảng 2.100 ha đất có khả năng trồng rừng và cây được liệu và trên 1.300 ha đất có trạng thái rừng tự nhiên (lau le, bụi rậm) bìa sông, khe suối, độ dốc trên 20% đá; đất thường xuyên ngập úng, đất dự kiến khu dân cư… không có khả năng trồng rừng. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất với mục tiêu, phương án, phạm vi và đối tượng áp dụng, trên quan điểm thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, quy định, pháp luật; trong đó thực hiện giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho hộ gia đình, cá nhân là người dân tộc thiểu số sử dụng đất chưa được giao đất theo Nghị quyết số 39/2013/HĐND ngày 25/5/2013 của HĐND huyện; thực hiện giao cho các trường hợp hoán đổi đất để giữ rừng đầu nguồn, rừng sản xuất có công trình cấp nước phục vụ dân sinh và sản xuất; triển khai cho thuê đất, áp dụng cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thuê vào mục đích trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu theo Đề án phát triển trồng rừng gỗ lớn và bảo tồn các loại dược liệu quý của huyện.

Hội nghị cũng đã nghe, cho ý kiến và thống nhất về Báo cáo công tác Kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình kiểm tra giám sát, thanh tra của huyện năm 2022; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV; công tác Tổ chức - Cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 6356
Đã truy cập: 6911910