Đảng bộ Thị trấn Ba Chẽ triển khai nhiệm vụ năm 2022

20/12/2021 14:00

Ngày 20/12, Đảng bộ Thị trấn Ba Chẽ tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy dự chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đinh Thị Vỹ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2021, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU của Huyện ủy và Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 14/01/2020 của Đảng ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Đảng bộ Thị trấn đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất tập trung đẩy mạnh các giải pháp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, sạch, đẹp. Trong đó, thành lập 71 tổ Liên gia tự quản phòng chống Covid-19; tổ chức thành công cuộc diễn tập phong tỏa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Khu phố 2 theo tình huống giả định có ca F0 tại khu phố. triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin diện rộng cho quần chúng nhân dân; thực hiện đồng bộ , hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch theo tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng  an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu dịch bệnh Covid-19, gắn với giữ đà phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững địa bàn an toàn, ổn định và phát triển. 

Trong năm, Đảng bộ đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 100%; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt công tác phát triển đảng, kết nạp 05 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch; trao huy hiệu đảng cho 25 đảng viên; thực hiện đồng bộ hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; công tác dân vận. MTTQ & các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực nắm bắt tình hình đời sống tư tưởng nhân dân; tham gia hòa giải các vụ việc tranh chấp đất đai, vi phạm trật tự đô thị; phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. 

Công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; thương mại - dịch vụ đạt 48,2 tỷ đồng, bằng 101,3% so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đạt 17,4 tỷ đồng, bằng 102,3% so với cùng kỳ; thu ngân sách địa bàn đạt trên 2,6 tỷ đồng, bằng 117,2% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực đạt 206,2 tấn , bằng 103,4 % so với cùng kỳ. Công tác quản lý đất đai, xây dựng, đô thị; công tác văn hóa, thông tin; công tác giáo dục, y tế tiếp tục phát huy hiệu quả; công tác cải cách hành chính, an sinh xã hội được chú trọng; công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đồng chí Lan Thị Thu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn tặng Giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, Đảng bộ Thị trấn thống nhất thực hiện các chỉ tiêu trọng tâm như: Có 90% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%; Kết nạp 11 đảng viên mới trở lên; Tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng của các đoàn thể đạt 80% trở lên (riêng Đoàn thanh niên đạt 75%). Phấn đấu, doanh thu thương mại - dịch vụ phấn đấu đạt trên 53 tỷ đồng; giá trị sản xuất tiểu thủ - công nghiệp đạt trên 19 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 4,2 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách nhà nước địa bàn đạt trên 2,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 70 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực đạt 170 tấn; trồng rừng gỗ lớn đạt 10ha, dược liệu 5 ha; duy trì tỷ lệ 100% trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia; giải quyết việc làm mới cho 100 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo xuống dưới 1% theo chuẩn giai đoạn mới (2022-2025); giữ vững danh hiệu và nâng cao chất lượng các khu phố văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96% trở lên; tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh.

Đảng bộ Thị trấn tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2021

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả của Đảng bộ Thị trấn đạt được trong năm qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Đảng bộ Thị trấn quán triệt thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ và Chủ đề công tác năm 2021 của huyện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn, xây dựng  huyện Ba Chẽ đạt chuẩn chương trình xây dựng Nông thôn mới”. Tiếp tục quán triệt nghiêm các nhiệm vụ về phòng, chống dịch Covid-19 theo Chiến lược tổng thể thích ứng  an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu dịch bệnh Covid-19, gắn với giữ đà phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững địa bàn an toàn, ổn định và phát triển; triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, chú trọng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tích cực đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ  khu phố về phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.; thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác  kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng; xây dựng chính quyền liêm chính vì nhân dân phục vụ. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng- an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030; vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp; kinh doanh- dịch vụ; tăng cường công tác thu ngân sách địa bàn; công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chú trọng công tác cải cách hành chính; đặc biệt là thực hiện tốt nhiệm vụ về quy hoạch Thị trấn; chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn; xây dựng đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông Ba Chẽ… quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2022 đề ra. Trước mắt, Đảng bộ triển khai ngay các kế hoạch, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự và các điều kiện phục vụ nhân dân trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên tinh thần an toàn, tiết kiệm.

Nhân dịp này, Đảng bộ Thị trấn đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể; 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2021./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2013
Đã truy cập: 4736175