Kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XX: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn hỏi nhanh, đáp gọn đi thẳng vào các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm

22/12/2021 09:00

Tiếp tục chương trình làm việc, Kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XX đã dành thời gian thỏa đáng để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, trên tinh thần hỏi nhanh, đáp gọn đi thẳng vào các vấn đề các đại biểu, cử tri và nhân dân trên địa bàn huyện quan tâm.

Chủ tọa Kỳ họp điều hành Phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Để đảm bảo thời gian phiên chất vấn, Ông Bùi Văn Lưu, Chủ tịch HĐND huyện Chủ tọa Kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu câu hỏi chất vấn ngắn gọn, rõ ý; người trả lời cần đi thẳng vào vấn đề đại biểu quan tâm, đồng thời làm rõ phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Nội dung chất vấn thuộc lĩnh vực nào thì trước tiên trách nhiệm trả lời do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phụ trách ngành, lĩnh vực đó chịu trách nhiệm.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã nhận được 12 ý kiến chất vấn của các đại biểu trên các lĩnh vực và nội dung trả lời, giải trình của thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan về các vấn đề mà đại biểu HĐND và cử tri quan tâm.

Đại biểu Nịnh Thị Hảo - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện - Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Thanh Lâm, đại biểu Bàn Văn Ba - Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Minh Cầm chất vấn Trưởng phòng Kinh tế và HT huyện.

Trong lĩnh vực quản lý Quy hoạch, Đầu tư, Xây dựng, Hạ tầng, Giao thông; các đại biểu Bàn Văn Ba, Nịnh Thị Hảo đặt câu hỏi chất vấn ông Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện về thực hiện giải pháp xử lý làm sạch đất hành lang giao thông bị lấn chiếm, để triển khai Đề án trồng cây xanh, bóng mát dọc các hành lang giao thông trên địa bàn huyện bằng các loài cây bản địa như: Lim xanh, Dổi xanh, Thông… giải pháp về cơ chế quản lý bảo vệ, chăm sóc sau khi thực hiện trồng xong và bàn giao cho các đơn vị quản lý. Đề nghị cho biết kế hoạch, lộ trình và các giải pháp trong thực hiện giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đồn Đạc về  việc làm đường, vỉa hè, cống rãnh thoát nước, cấp nước tại khu dân cư tự xây cạnh trường Tiểu học Đồn Đạc. 

Đại biểu Nịnh Thị Hảo - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện - Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Thanh Lâm, đại biểu Lê Minh Đạt - Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Nam Sơn chất vấn Trưởng phòng Tài nguyên và MT huyện.

Trong lĩnh vực Đất đai, Môi trường, các đại biểu Đồng Nguyên Khánh, Lê Minh Đạt, Nịnh Thị Hảo thực hiện chất vấn ông Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường về giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp bị chồng chéo; việc cấp đổi, cấp mới, cấp bù GCN QSDĐ một số hộ dân trên địa bàn các xã có diện tích đất lâm nghiệp không khớp diện tích, mốc giới so với sổ cũ. Đề nghị cho biết kế hoạch, giải pháp để giải quyết vấn đề về các loại rác thải; giải pháp để các lò đốt rác trên địa bàn hoạt động hiệu quả, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và các giải pháp bảo vệ và đảm bảo chất lượng nguồn nước trên dòng sông Ba Chẽ.

Đại biểu Hoàng Văn Thắng - Trưởng ban Pháp chế, HĐND huyện - Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Thanh Lâm, đại biểu Chu Văn Hoàn - Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Thanh Lâm chất vấn Trưởng phòng Tài chính và KH huyện.

Về lĩnh vực Tài chính, Ngân sách, các đại biểu Hoàng Văn Thắng, Chu Văn Hoàn chất vấn ông Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch về giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí đối với công tác quản lý tài sản công, công tác quản lý các cơ sở vật chất, trụ sở của một cơ quan, đơn vị, điểm trường học trên địa bàn huyện không còn sử dụng. Đề nghị cho biết về các giải pháp quản lý, sử dụng; việc sửa chữa, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng các công trình sau đầu tư.

Đại biểu Lý Thị Mì - Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Nam Sơn chất vấn Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.

Lĩnh vực Lâm nghiệp, đại biểu Lý Thị Mì chất vấn ông Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT việc triển khai trồng rừng gỗ lớn năm 2021 trên địa bàn huyện tuy đã vượt chỉ tiêu đề ra, nhưng mục tiêu về trồng và phát triển loài cây bản địa chưa đạt, đặc biệt là một số loài cây như Giổi, Lát, Lim đạt thấp. Đề nghị ông Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT cho biết nguyên nhân, giải pháp để tăng diện tích trồng cây bản địa năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đại biểu Khúc Thanh Nghị - Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Lương Mông chất vấn Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện.

Lĩnh vực Văn hóa, Xã hội, đại biểu HĐND huyện Khúc Thanh Nghị thực hiện chất vấn ông Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện về giải pháp tham mưu trong công tác quản lý một số cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện nghiêm việc thực hiện, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đại biểu Hoàng Trường Sơn - Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Thanh Lâm; đại biểu Lương Bích Thảo - Tổ đại biểu HĐND huyện tại Thị trấn chất vấn Trưởng phòng Giáo dục và ĐT huyện.

Đại biểu Lê Minh Đạt - Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Nam Sơn chất vấn Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

Lĩnh vực Văn hóa, Xã hội, đại biểu Khúc Thanh Nghị đặt câu hỏi chất vấn ông Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện về giải pháp tham mưu trong công tác quản lý một số cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện nghiêm việc thực hiện, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các đại biểu HĐND huyện Hoàng Trường Sơn, Lương Bích Thảo thực hiện chất vấn bà Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc thực hiện Quy chế luân chuyển trong ngành giáo dục; thực trạng hoạt động của các lớp Mẫu giáo ghép các độ tuổi hiện nay; mức độ ảnh hưởng và công tác chuẩn bị, trang bị kiến thức cơ bản cho các cháu trước khi bước vào bậc Tiểu học. Đại biểu Lê Minh Đạt chất vấn ông Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin về giải pháp quản lý bảo vệ và phát huy hiệu quả tiềm năng du lịch đối với di tích Lò Gốm cổ tại xã Nam Sơn.

Trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, các nội dung chất vấn của các vị đại biểu HĐND huyện đã được thủ trưởng các cơ quan, ngành chức năng huyện trả lời trực tiếp tại Kỳ họp.

Kết luận nội dung này, Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tọa Kỳ họp ghi nhận, đánh giá cao phiên chất vấn và trả lời chất vấn; nhất là đối với các câu hỏi chất vấn, các vị đại biểu HĐND huyện đã có sự nghiên cứu, đúc kết từ thực tiễn; thể hiện rõ sự lắng nghe, tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Với các nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp, thủ trưởng các ngành chức năng huyện đã có sự tập trung nghiên cứu, tổng hợp và trả lời cơ bản đầy đủ, thỏa đáng thể hiện được vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trên từng lĩnh vực ngành phụ trách và tinh thần trách nhiệm với cử tri và nhân dân. 

Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu; ngay sau kỳ họp các ngành chức năng huyện tập trung tham mưu thực hiện các nội dung đã cam kết giải quyết dứt điểm, tận cùng những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân./.

Bình Minh - Ngọc Lợi - Thanh Sơn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2181
Đã truy cập: 4751633