Ba Chẽ giao chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn cho các đơn vị, doanh nghiệp

24/12/2021 11:30

Sáng ngày 24/12, UBND huyện tổ chức hội nghị làm việc với UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thống nhất giao chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa và dược liệu năm 2022. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy dự chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo kế hoạch năm 2022, diện tích trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa của huyện phấn đấu là 1.170 ha; trong đó diện tích trồng loài cây Lim, Lát, Dổi, Sồi là 510ha; diện tích trồng Quế, Sa mộc, Thông là 660 ha. Để đạt mục tiêu trên, UBND huyện giao xã Lương Mông trồng 120ha; xã Minh Cầm trồng 45 ha; xã Đạp Thanh trồng 110 ha; xã Thanh Lâm 105 ha; xã Thanh Sơn 120 ha; xã Nam Sơn 80 ha; xã Đồn Đạc 210 ha và Thị trấn Ba Chẽ 10 ha. Giao Ban quản lý rừng phòng hộ trồng 200 ha; Công ty TNHH 1TV Lâm nghiệp Ba Chẽ 60 ha; Công ty TNHH đầu tư Rừng QN 45ha; Công ty Cổ phần phát triển rừng Bền Vững 40 ha; Công ty Cổ phần Kim Long 10 ha và HTX Toàn dân 15 ha.

Về chỉ tiêu trồng cây dược liệu giao cho các doanh nghiệp và các xã, thị trấn năm 2022 là 72 ha: trong đó giao xã Lương Mông trồng 5,0ha, Minh Cầm 5,0ha, Nam Sơn 5,0 ha; Thị trấn 5,0ha; xã Đạp Thanh 10 ha, Thanh Lâm 10 ha, Thanh Sơn 10ha và  Công ty TNHH Dược liệu Lâm Mộc là 12 ha.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy khẳng định: Trên tinh thần thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV với quyết tâm đưa huyện Ba Chẽ trở thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh. Thời gian qua, huyện, xã và các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đã chủ động bám sát, thực hiện hiệu quả các chỉ đạo, định hướng, cơ chế chính sách về khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện. Năm 2022, với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, trồng rừng gỗ lớn theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các xã, thị trấn và các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện phải tiếp tục huy tinh thần vượt khó, gương mẫu, quyết liệt thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức cao nhất về chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu giao.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp triển khai thực hiện trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa theo đúng định hướng với các loài cây Dổi xanh, Lim xanh, Lát hoa, Sồi, Quế… phát triển rừng trồng gỗ lớn trên cơ sở sử dụng hợp lý, hiệu quả diện tích đất lâm nghiệp; sớm hình thành vùng rừng trồng gỗ lớn có năng suất, chất lượng cao, cung cấp nguyên liệu ổn định, lâu dài cho chế biến tại thị trường trong nước và từng bước xuất khẩu.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị các xã, thị trấn; đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh rừng trồng phải thống nhất về ý chí và hành động, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Hệ thống chính trị quyết tâm thực thắng lợi toàn diện chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn, để thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông Ba Chẽ; cải thiện nguồn sinh thủy, cung cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất và nâng cao thu nhập cải thiện đời sống nhân dân.

Đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu, các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện; UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trồng rừng trên địa bàn huyện quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt tới cán bộ, đảng viên và nhân dân chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tỉnh, huyện về phát triển Lâm nghiệp bền vững. Chú trọng thực hiện có hiệu quả dự án hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, trồng cây bản địa theo Nghị quyết số 337/NĐ-HĐND của HĐND tỉnh. Triển khai thực hiện phương án giao, cho thuê diện tích đất thuộc thẩm quyền UBND cấp xã quản lý; vận động cán bộ, công chức, đảng viên và các hộ dân có diện tích đất được giao, được thuê và các chủ rừng là Doanh nghiệp, HTX trồng với các loài cây chủ lực Lim xanh, Dổi xanh, Lát hoa, Sồi… nhân rộng mô hình trồng Ba kích tím, Cát sâm dưới tán cây tán cây gỗ lớn, để tận dụng được tiềm năng đất đai, tăng hiệu quả sử dụng đất, thuận tiện cho việc chăm sóc, vừa lấy ngắn nuôi dài, tăng hiệu quả kinh tế thu được trên một đơn vị diện tích đất. 

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao các phòng, ban chuyên môn huyện tích cực tham mưu thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến lâm nghiệp; sản xuất tinh dầu quế, dược liệu; tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống cây lâm nghiệp, đẩy mạnh việc kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp… Thực hiện lồng ghép, đồng bộ, hiệu quả các nguồn vốn ngân sách tỉnh, vốn chương trình xây dựng nông thôn mới, vốn sự nghiệp nông, lâm nghiệp, vốn tự có của chủ rừng, nguồn vốn vay tín dụng, vốn liên doanh liên kết và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thắng lợi kế hoạch trồng rừng gỗ lớn năm 2022 và những năm tiếp theo./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 885
Đã truy cập: 7497814