Kỳ họp thứ ba HĐND Thị trấn Ba Chẽ, khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

30/12/2021 17:00

Ngày 30/12, HĐND Thị trấn tổ chức kỳ họp thứ ba nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh của HĐND và UBND Thị trấn. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của UBND Thị trấn nêu rõ: Quyết liệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU của Huyện ủy và Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 14/01/2020 của Đảng ủy và Nghị quyết số 66/NQ-HĐND Thị trấn về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, UBND Thị trấn đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất tập trung đẩy mạnh các giải pháp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, sạch, đẹp. Nổi bật là thương mại - dịch vụ đạt 48,2 tỷ đồng, bằng 101,3% so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 17,4 tỷ đồng, bằng 102,3% so với cùng kỳ;; thu ngân sách địa bàn đạt trên 2,6 tỷ đồng, bằng 117,2% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực đạt 206,2 tấn, bằng 103,4 % so với cùng kỳ; trồng rừng đạt 258% kế hoạch; giảm nghèo đạt 150% kế hoạch; tạo việc làm đạt 108,8% kế hoạch. Công tác quản lý đất đai, xây dựng, đô thị; công tác văn hóa, thông tin; công tác giáo dục, y tế tiếp tục phát huy hiệu quả; công tác cải cách hành chính, an sinh xã hội được chú trọng; công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững. 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, UBND Thị trấn quyết tâm, phấn đấu: Doanh thu thương mại - dịch vụ đạt trên 53 tỷ đồng; giá trị sản xuất tiểu thủ - công nghiệp đạt trên 19 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 4,2 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách nhà nước địa bàn đạt trên 2,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 70 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực đạt 170 tấn; trồng rừng gỗ lớn đạt 10ha, dược liệu 5 ha; duy trì  tỷ lệ 100% trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia; giải quyết việc làm mới cho 100 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo xuống dưới 1% theo chuẩn giai đoạn mới (2022-2025); giữ vững danh hiệu và nâng cao chất lượng các khu phố văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96% trở lên; tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh.

Đồng chí Trịnh Xuân Tư - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Thị trấn chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Thị trấn, công tác xây dựng Chính quyền; các Ban của HĐND Thị trấn trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung. Tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất các ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm. 

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí miễn nhiệm, cho thôi đại biểu HĐND Thị trấn khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Bằng Thị Ngọc Lan - Phó Ban Kinh tế - Xã hội do chuyển công tác; miễn nhiệm Ủy viên UBND thị trấn đối với bà Nguyễn Thị Cúc - công chức Văn phòng thống kê do vượt số lượng, cơ cấu.

Quang cảnh kỳ họp.

HĐND Thị trấn thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự và tiến hành trình tự các bước, bầu bổ sung ông Trần Xuân Thảo - Công chức địa chính, xây dựng, giữ chức danh Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thị trấn, khóa XI nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu bổ sung bà Lê Thị Phương - Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 2 chức danh Ủy viên Ban Kinh tế - xã hội HĐND Thị trấn khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp đã thông qua một số Nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết phương án phân bổ ngân sách Thị trấn năm 2022 và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2022; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND Thị trấn khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2, HĐND Thị trấn khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5735
Đã truy cập: 6597373