Đảng bộ Khối Chính quyền triển khai nhiệm vụ năm 2022

05/01/2022 08:30

Ngày 04/01, Đảng bộ khối Chính quyền tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Khối kết luận hội nghị.

Năm 2021, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực tới mọi mặt của đời sống xã hội. Song với nỗ lực lớn, quyết tâm cao, Đảng bộ Khối Chính quyền đã quyết liệt chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc và các cơ quan, đơn vị chuyên môn; các xã, thị trấn thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ  trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và các đoàn thể vững mạnh được đặc biệt chú trọng; chỉ đạo 16/16 Chi bộ đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016  của BCH Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 15/12/2020 của BCH Huyện ủy Ba Chẽ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tổ chức Hội nghị truyền hình trực tuyến với 5 nội dung chuyên đề trọng tâm, chuyên đề toàn khóa: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Bài phát biểu và bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”; Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 16/10/2021 tại Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng (Khóa XIII) và Chỉ thị số 18-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công, an toàn trên mọi phương diện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, trong năm; kết nạp 01 đảng viên mới đạt 100% kế hoạch; công tác công đoàn và đoàn thanh niên được duy trì, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên năm 2021 có 05/16 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 31,25%; 11/16 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 68,75%; có 27/134 đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 103/134 đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong công tác lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, 16/16 chỉ tiêu chính đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nổi bật là, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng ở mức cao, đạt 21%, cao hơn 5,9% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư ngoài ngân sách ước đạt 380 tỷ đồng, tăng 65,2% so với năm 2020, đạt cao nhất từ trước đến nay; tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 101,8%, bằng 104,8% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực tăng 8,6% cùng kỳ; trồng cây dược liệu đạt 357,7% kế hoạch; trồng rừng gỗ lớn đạt 101,5% kế hoạch, bằng 115% so cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 55 tỷ đồng, đạt 144% dự toán tỉnh giao, đạt 122% dự toán huyện giao, tăng 40,3% so với cùng kỳ, tăng 16 tỷ đồng so với năm 2020; Giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch, đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ so với kế hoạch giao. Lĩnh vực văn hóa, thể thao, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ, 100% trường học đạt chuẩn Quốc gia, giảm nghèo vượt mục tiêu đề ra, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,45%, cận nghèo còn 0,88%; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng 7 triệu đồng so với năm 2020; Công tác tiêm vắc xin phòng chống dịch được triển khai tích cực, tổng số người được tiêm từ đầu năm đến nay (từ đủ 12 tuổi trở lên) đạt 16.365 người đạt 98,4% KH tiêm, bằng 70,7% dân số toàn huyện; đảm bảo 02 xã đủ điều kiện đạt chuẩn NTM và 01 xã đủ điều kiện đạt NTM nâng cao, vượt kế hoạch tỉnh giao; công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo giữ vững.

Năm 2022, Đảng bộ Khối Chính quyền xác định thực hiện tốt chủ đề công tác năm của huyện là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn, xây dựng huyện Ba Chẽ đạt chuẩn chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tăng cường xây dựng tổ chức đảng vững mạnh. Phấn đấu có 90% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt tiêu chuẩn “cơ quan văn hóa”; đảm bảo giá trị sản xuất các ngành kinh tế theo giá hiện hành đạt 18%; tổng sản lượng lương thực đạt 7.580 tấn; trồng rừng tập trung đạt 3.300 ha, trong đó trồng rừng gỗ lớn đạt 500 ha, dược liệu 60 ha; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt 60 tỷ đồng; duy trì 100% số trường học đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%; giải quyết việc làm mới cho 550 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%, tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 9%; Phấn đấu huyện Ba Chẽ đạt chuẩn nông thôn mới; duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng 72%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt khu vực đô thị được thu gom xử lý là 99,5%; tỷ lệ số hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99%; số hộ dân ở thị trấn được sử dụng nước sạch đạt 99%.

Đ/c Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021.

Đ/c Linh Thị Xuân - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Bí thư Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Khối chính quyền đã đạt được trong năm 2021. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2022 và những năm tiếp theo, Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng bộ Khối yêu cầu các Chi bộ trực thuộc; các cơ quan thuộc Khối  tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; thực hiện nghiêm quy chế đánh giá cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị gắn với khen thưởng, kỷ luật và tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về một số lĩnh vực còn yếu kém; tăng cường công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường giáo dục đạo đức công vụ; chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức thực thi công vụ đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý tài nguyên, khoáng sản; xử lý nghiêm minh, kịp thời tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ Khối đã đề ra trong năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết Đảng bố khối Chính quyền năm 2022.

Nhân dịp này, Đảng bộ Khối Chính quyền đã tặng giấy khen cho 05 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021./.

Ngọc Lợi - Thanh Sơn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2758
Đã truy cập: 5856845