Ba Chẽ: Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, Chính quyền và công tác thi đua - khen thưởng năm 2022

05/01/2022 20:00

Ngày 05/01, huyện Ba Chẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác Chính quyền và công tác thi đua - khen thưởng năm 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy dự chỉ đạo hội nghị.

Đ/c Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2021, trong bối cảnh tiếp tục chịu ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Song, với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kiên trì nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện đã thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ, nổi bật trên các lĩnh vực; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,81%. Chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 theo Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong tình hình mới, đảm bảo giữ vững địa bàn an toàn, ổn định và phát triển, đảm bảo an toàn đời sống nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố vững mạnh, toàn diện. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; công tác xây dựng tổ chức Đảng, công tác phát triển đảng được quan tâm chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được triển khai thực hiện đồng bộ; phong trào thi đua Dân vận khéo được triển khai rộng khắp trên địa bàn huyện; hoạt động của Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện có nhiều đổi mới, phát huy hiệu quả; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thừa ủy quyền, Đ/c Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận của Đảng” cho cá nhân đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Phạm Thị Hằng - Trưởng phòng Lao động & TB-XH huyện.

Hiện toàn Đảng bộ huyện có 2.126 đảng viên. Trong năm, có 2.007 đảng viên được đánh giá, xếp loại; trong đó có 283 đảng viên, chiếm tỷ lệ 14,1% được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 1.622 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 80,8%; có 04/27 cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 14,8%; 23/27 cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” chiếm 85,2%. Có 29/138 chi bộ trực thuộc Đảng bộ đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 101/138 chi bộ trực thuộc Đảng bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có 287/932 cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động được đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 30,79% và 598/932 được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự quản lý, điều hành linh hoạt, hiệu quả của chính quyền cả 16/16 chỉ tiêu chính trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nổi bật là, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng ở mức cao, đạt 21%, cao hơn 5,9% so với cùng kỳ; Tổng vốn đầu tư ngoài ngân sách ước đạt 380 tỷ đồng, tăng 65,2% so với năm 2020, đạt cao nhất từ trước đến nay; Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 101,8%, bằng 104,8% so với cùng kỳ; Tổng sản lượng lương thực tăng 8,6% cùng kỳ; trồng cây dược liệu đạt 357,7% kế hoạch; trồng rừng gỗ lớn đạt 101,5% kế hoạch, bằng 115% so cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 55 tỷ đồng, đạt 144% dự toán tỉnh giao, đạt 122% dự toán huyện giao, tăng 40,3% so với cùng kỳ, tăng 16 tỷ đồng so với năm 2020; Giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch, đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ so với kế hoạch giao. Lĩnh vực văn hóa, thể thao, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ, 100% trường học đạt chuẩn Quốc gia, giảm nghèo vượt mục tiêu đề ra, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,45%, cận nghèo còn 0,88%; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng 7 triệu đồng so với năm 2020; đảm bảo 02 xã đủ điều kiện đạt chuẩn NTM và 01 xã đủ điều kiện đạt NTM nâng cao, vượt kế hoạch tỉnh giao; công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo giữ vững.

Phong trào thi đua yêu nước năm 2021 tiếp tục được các cấp, các nghành triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn huyện và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong thi đua lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua các phong trào thi đua đã có nhiều điển hình tiên tiến được cấp trên biểu dương, khen thưởng. Trong đó, tập thể Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện và cá nhân đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; cá nhân các đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Phạm Thị Hằng - Trưởng phòng Lao động & TB-XH huyện vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận của Đảng”; 3 tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 22 đơn vị được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 53 tập thể, 65 cá nhân được nhận Bằng khen của các Bộ, ngành và UBND tỉnh cùng nhiều tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong trong công tác và phong trào thi đua năm 2021.

Thừa ủy quyền, Đ/c Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Văn phòng Huyện ủy.

Thừa ủy quyền, Đ/c Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện.

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022, đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các cấp, các ngành, cán bộ công chức, viên chức và nhân dân các dân tộc toàn huyện quyết tâm thực hiện xuyên suốt, hiệu quả chủ đề công tác năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn, xây dựng huyện Ba Chẽ đạt chuẩn chương trình nông thôn mới”. Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh toàn diện; hướng các phong trào thi đua yêu nước gắn chặt với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trọng tâm là thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, thị trấn văn minh”; phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc” và các phong trào trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa cùng các phong trào thi đua khác; quyết tâm, chung sức, đồng lòng xây dựng huyện Ba Chẽ ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chính như: Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; số lượng đảng viên mới được kết nạp trong năm tăng từ 3% so với số lượng đảng viên đầu năm; tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng của các đoàn thể đạt 80% trở lên (riêng Đoàn thanh niên đạt trên 75%).  Phấn đấu, Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế theo giá hiện hành đạt 18%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu/người/năm; Tổng sản lượng lương thực đạt hơn 6.655 tấn; trồng rừng tập trung đạt 3.000 ha (trong đó, trồng rừng gỗ lớn trên 500 ha Lim, Lát, Dổi và 60 ha cây dược liệu); Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 710 tỷ đồng; Thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 60 tỷ đồng. Duy trì 100% số trường học đạt chuẩn Quốc gia; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%; giải quyết việc làm mới 550 lao động; Tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%, hộ cận nghèo dưới 9% (theo chuẩn giai đoạn 2022 - 2025); Duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng là 72%; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị được thu gom xử lý ban đầu đạt 99,5%; Tỷ lệ số hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99%; Tỷ lệ số hộ dân ở Thị trấn được sử dụng nước sạch đạt 99%. Phấn đấu huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Thừa ủy quyền, Đ/c Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021.

Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng Hải Chi năm xưa và những thành tựu to lớn của địa phương đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là kết quả của năm 2021, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc huyện Ba Chẽ phát huy tinh thần thi đua ái quốc, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực cao nhất vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 và các năm tiếp theo, góp phần xây dựng huyện Ba Chẽ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; các xã, thị trấn ký giao ước thi đua, thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với chủ đề “Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm”.

Khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với chủ đề “Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm” các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các xã, thị trấn đã ký giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy nhiệt liệt biểu dương những đóng góp tích cực và hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân trong huyện. Đồng thời yêu cầu, hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; ra sức thi đua Thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 17/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội đưa huyện Ba Chẽ phát triển nhanh, mạnh và bền vững, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn, xây dựng huyện Ba Chẽ đạt chuẩn chương trình nông thôn mới. Tiếp tục tập trung quyết liệt, hiệu quả Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, kiên trì thực hiện phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, dự phòng, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở; đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết; phát huy vai trò người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch; đảm bảo vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng, giữ vững an sinh, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; tích cực đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, đẩy mạnh thông tin truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tập trung xây dựng nông thôn mới, huy động tối đa các nguồn lực để tổ chức triển khai chương trình, quyết tâm đưa huyện Ba Chẽ đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Chú trọng phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch phát huy lợi thế rừng tự nhiên và giáp danh khu bảo tồn thiên nhiên, du lịch sinh thái Vinpearl Safari Đồng Sơn, Kỳ Thượng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt tối thiểu 60 tỷ đồng. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng nghị quyết bảo vệ môi trường và phát huy giá trị dòng sông Ba Chẽ. Quan tâm phát triển bền vững các lĩnh vực văn hóa, xã hội; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy, chính sách an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư phát triển, triển khai nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Chẽ đến năm 2030, tầm nhìn năm 2040; nâng cao chất lượng cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực; bảo đảm giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương. Đặc biệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh hội nghị.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trao thi đua năm 2021 vinh dự được tỉnh, huyện khen thưởng.

Bình Minh - Thanh Sơn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2634
Đã truy cập: 6090190