Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với các xã Thanh Sơn, Đồn Đạc

13/01/2022 11:02

Ngày 12/01, Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với 2 xã Thanh Sơn, Đồn Đạc về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2022 và triển khai Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện uỷ dự chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2021, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 01-NQ/HU và Thông báo Kết luận số 57-TB/HU ngày 30/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng bộ xã Thanh Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch Covid-19; xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh; lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 100%; chủ động phòng, chống đại dịch Covid-19, giữ vững địa bàn an toàn và ổn định. Năm 2021, xã có 13/13 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó 03 chi bộ hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ; có 153/ 161đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 90% và 27 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 16,9%.

Dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy xã, các chỉ tiêu kinh tế- xã hội đạt nhiều kết quả tích cực: tổng sản lượng lương thực tăng 12,6 tấn; trồng rừng tập trung đạt, đạt 110% kế hoạch; trong đó trồng rừng gỗ lớn đạt trên 25 ha; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,45%, hộ cận nghèo còn 1,58%; thu nhập bình quân đầu người đạt 51,6 triệu đồng/ người/ năm; xã đạt 20/20 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu Nông thôn mới  theo tiêu chí Đồng bằng Sông Hồng; công tác cải cách hành chính được tăng cường; công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình quốc phòng, an ninh trật tự được giữ vững.

 

Năm 2022, Đảng bộ Thanh Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn.

Năm 2022, Đảng bộ Thanh Sơn quyết tâm thực hiện tốt chủ đề công tác năm là"Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn, nâng cấp các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới”. Phấn đấu, trên 90% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Kết nạp 05 đảng viên mới trở lên; Tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng đạt 80% trở lên. Phấn đấu, thực hiện một số chỉ tiêu chính như: tổng diện tích gieo trồng đạt 292,4ha; tổng sản lượng lương thực đạt 1.053 tấn; trồng rừng gỗ lớn đạt 120 ha; thu ngân sách nhà nước địa bàn đạt 240 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng/người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo khoảng 4% theo chuẩn giai đoạn mới 2022-2025; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt trên 92%... Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025, nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân.

Đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021, Đảng bộ xã Đồn Đạc đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu về nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo Chiến lược tổng thể, chủ động tích cực, thích ứng an toàn, linh hoạt; kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 từ xa, từ sớm, từ cơ sở gắn với giữ đà phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân tiếp tục phát triển ổn định. Trong đó, tổng sản lượng lương thực đạt 1.836,5 tấn, đạt 102,4 % kế hoạch; trồng rừng tập trung đạt 687ha, đạt 112,9% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước địa bàn đạt trên 600 triệu đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ; an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,08%, cận nghèo còn 1,86%; xã đạt chuẩn Nông thôn mới theo tiêu chí Đồng bằng Sông Hồng.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, được triển khai toàn diện; các chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được triển khai sâu rộng đến đội ngũ cán bộ và quần chúng nhân dân; đã tổ chức kết nạp 10 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 323 đồng chí; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; hoạt MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội phát huy hiệu quả thu hút , tập hợp quần chúng nhân; đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Năm 2022, Đảng bộ Đồn Đạc quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu Nông thôn mới, hướng tới Nông thôn mới nâng cao

Trong năm 2022, Đảng bộ Đồn Đạc xác định tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định; tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền và Hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân. Phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu như: có 90% trở lên chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 80% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 11 đảng viên trở lên. Tổng sản lượng lương thực đạt 1.700 tấn; trồng rừng tập trung đạt 650ha, trong đó trồng quế đạt 250ha, rừng gỗ lớn đạt 20ha, cây dược liệu đạt 10 ha; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 660 triệu đồng; đào tạo việc làm mới cho 110 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2,0% (theo tiêu chí mới); tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 85%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được, làm rõ những mặt tồn tại hạn chế năm 2021; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội và nhiệm vụ chính trị của các xã Thanh Sơn, Đồn Đạc trong năm 2022.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long- TUV, Bí thư Huyện uỷ ghi nhận những kết quả của Đảng bộ 2 xã Thanh Sơn và Đồn Đạc đạt được trong năm qua, đặc biệt là sự quyết tâm, nỗ lực của nhân dân và toàn Đảng bộ 2 xã trong thực hiện đạt chuẩn Nông thôn mới theo tiêu chí Đồng bằng Sông Hồng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Đảng bộ 2 xã Thanh Sơn, Đồn Đạc tiếp thu ý kiến của các đại biểu; chủ động bám sát Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn, xây dựng huyện Ba Chẽ đạt chuẩn nông thôn mới”; thực hiện tốt Nghị quyết 35-NQ/TW của Đảng về  tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng; xây dựng tổ chức, bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu quả; chú trọng công tác kết nạp đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Chính quyền, MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đảng bộ 2 xã tiếp tục chú trọng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển rừng trồng gỗ lớn gắn với công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông Ba Chẽ; nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu Nông thôn mới;chỉ đạo nhân dân tập trung đẩy mạnh sản xuất theo hướng tập trung, hữu cơ, an toàn, sản phẩm sạch; phát triển, nhân rộng các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP địa phương; nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, đất rừng, công tác giải  phóng mặt bằng; giải quyết, xử lý nghiêm các vụ việc xâm lấn rừng, đất rừng trái phép; duy trì phát huy bản sắc dân tộc gắn với định hướng du lịch của huyện; chú trọng công tác giảm nghèo; công tác thu ngân sách nhà nước địa bàn; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chiến lược tổng thể chủ động, tích cực, thích ứng an toàn, linh hoạt; kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 từ xa, từ sớm, từ cơ sở, giữ vững địa bàn an toàn; thành lập mô hình An ninh cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh nông thôn; tập trung công tác bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo mọi điều kiện cho nhân dân đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đầm ấm, an toàn./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3455
Đã truy cập: 5054455