Ba Chẽ quyết tâm đạt huyện nông thôn mới năm 2022

15/01/2022 09:30

Ngay sau khi đưa các xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn vào năm 2019, huyện Ba Chẽ đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho 7 xã về đích trong Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Đặc biệt, năm 2021, huyện phấn đấu đưa 2 xã cuối cùng là Thanh Sơn và Đồn Đạc đạt chuẩn NTM; xã Minh Cầm đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Lãnh đạo huyện làm việc với các xã về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Với đặc thù là huyện miền núi, vì vậy khi bắt tay thực hiện Chương trình xây dựng NTM, huyện gặp nhiều khó khăn so với các địa phương khác trong tỉnh. Tuy nhiên, sau 10 năm triển khai Chương trình, huyện đã đạt được nhiều kết quả khích lệ. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt.

Để đạt được những kết quả trên, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã làm việc với Đảng bộ và Ban chỉ đạo xây dựng NTM các xã về đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2020, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021; tổ chức Hội nghị chuyên đề kiểm điểm tiến độ và giải pháp hoàn thành mục tiêu xây dựng các xã Thanh Sơn và Đồn Đạc đạt chuẩn nông thôn mới; xã Minh Cầm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Sau hội nghị các xã đã xây dựng kế hoạch và phân công chi tiết để triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, quyết tâm đưa xã đạt chuẩn vào cuối năm 2021; Thường trực Ban chỉ đạo nông thôn mới thường xuyên kiểm điểm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở thông qua các cuộc giao ban thường kỳ của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện hàng tháng.

Cùng với đó, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, của huyện về chủ đề công tác năm 2021, về Nghị quyết 337/2021/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, công tác ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nâng cao năng suất, sản lượng; thực hiện các dự án trồng cây gỗ lớn, cây bản địa và cây dược liệu; tuyên truyền quảng bá các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm thương hiệu của huyện như trà Hoa vàng, Ba kích tím, măng mai; ... làm cho người dân thay đổi mạnh mẽ tư duy, nhận thức về phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Từ chương trình nông thôn mới, hạ tầng được đầu tư, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân trên địa bàn

Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên trong năm 2021, các nhóm tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện đã đạt được kết quả đáng mừng. Việc phát triển hạ tầng được quan tâm đúng mức, các xã đã tổ chức thi công hoàn thành khối lượng, giải ngân nguồn vốn từ ngân sách tỉnh đúng thời gian quy định với tổng kinh phí thực hiện gần 15 tỷ đồng. Nhiệm vụ phát triển sản xuất Nông - lâm nghiệp được chỉ đạo kịp thời và đạt kết quả với tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 2.189,4 ha, bằng 101,8% kế hoạch năm và 104,8% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực năm 2021 đạt 8.053 tấn, bằng 121,1% kế hoạch và 108,6% cùng kỳ; Tổng đàn gia súc, gia cầm đến 01/10/2020 gần 90 nghìn con. Công tác triển khai tiêm phòng các loại vắc xin phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi được triển khai tích cực, tiến độ và kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2020. Hoạt động cung ứng dịch vụ phát triển chăn nuôi tại địa phương được duy trì, cung ứng kịp thời các loại thuốc thú y, vật tư, hóa chất đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân phòng chống dịch bệnh vật nuôi.

Người dân đã làm chủ máy móc, biết áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

Công tác trồng rừng được các doanh nghiệp, tổ chức và người dân hưởng ứng mạnh mẽ, trong năm toàn huyện trồng được 660 ha rừng gỗ lớn đạt 101,5% kế hoạch, bằng 81,2% so cùng kỳ; trồng cây dược liệu có bước đột phá, đạt 300,5 ha đạt 357,7% kế hoạch và bằng 1.099,1% cùng kỳ. Tính đến ngày 30/11/2021 đã có 563 hộ đăng ký tham gia trồng rừng gỗ lớn, trồng cây bản địa với tổng diện tích 1.018 ha; có 94 hộ đăng ký tham gia trồng cây dược liệu với tổng diện tích 77 ha. Việc thực hiện chương trình OCOP đạt kết quả, hiện nay huyện có 10 sản phẩm tham gia chương trình OCOP được đánh giá phân hạng đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 01 sản phẩm đạt 5 sao là Hoa trà hoa vàng khô; 4 sản phẩm đạt 4 sao gồm: Rượu Ba kích, Rượu Nấm lim, Măng mai khô, Trà túi lọc Came Gold); 5 sản phẩm đạt 3 sao gồm: Ba kích tím khô, Nấm lim xanh khô, Sâm cau rừng, Rượu Chắn cá chảu và Mật ong.

Bà con nông dân chủ động trong việc phát triển các mô hình chăn nuôi, cho hiệu quả kinh tế cao

Là một trong những xã khó khăn nhất trên địa bàn huyện, xã Đồn Đạc bắt tay thực hiện Chương trình xây dựng NTM gặp nhiều khó khăn. Việc hoàn thành các tiêu chí: Giao thông, thủy lợi, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn. Bên cạnh đó, do địa bàn xã rộng, dân cư thưa thớt, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, với nếp ăn, nếp ở còn nhiều lạc hậu, đặc biệt là ý thức vệ sinh môi trường hạn chế. Tỷ lệ hộ nghèo trong xã còn cao, tư duy sản xuất của các hộ dân còn nhỏ lẻ, manh mún, thiếu vốn đầu tư sản xuất nên khó có cơ hội làm giàu.

Nói về sự thay dổi của xã, anh Chíu A Khế - Thôn Làng Cổng, xã Đồn Đạc phấn khởi nói: “Trước kia người dân chúng tôi cuộc sống rất khó khăn, hộ nghèo còn  nhiều. Từ khi có chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân chúng tôi đã thay đổi rõ rệt, thôn và xã chúng tôi có nhiều ngôi nhà mới được xây dựng khang trang, con em chúng tôi được học hành đến nơi đến chốn, chúng tôi được tham gia nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của thôn, của xã. Có được những kết quả đó là nhờ được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là từ chương trình xây dựng nông thôn mới”.

Xác định xây dựng NTM phải lấy người dân làm chủ thể, quá trình triển khai Chương trình xây dựng NTM, Đồn Đạc đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kiên trì tuyên truyền, vận động người dân để họ hiểu đúng, hiểu rõ và tự giác, tích cực tham gia cùng chung tay với nguồn lực hỗ trợ Nhà nước để đầu tư xây dựng NTM. Với cách làm này, xã đã gỡ khó từng tiêu chí, xây dựng NTM lan tỏa thực chất đi vào chiều sâu.

Những con đường bê tông trải dài được thực hiện bởi có sự chung tay, góp sức của người dân.

Đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2021, xã Đồn Đạc được hỗ trợ hơn 980 triệu đồng từ nguồn vốn NTM do huyện phân bổ, cho 10 hộ dân tham gia 3 dự án gồm: Trồng cây ba kích 4,1ha, trồng cây trà hoa vàng 5,18ha và trồng cây cát sâm 4ha. Các dự án hạ tầng và hỗ trợ sản xuất hứa hẹn sẽ tạo ra bộ mặt nông thôn khởi sắc cho Đồn Đạc trong thời gian không xa.

Ông Lưu Minh Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chi đạo xây dựng nông thôn mới xã Đồn Đạc khẳng định: “Triển khai Nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới và sự chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, chúng tôi đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tập trung vào những chỉ tiêu, tiêu chí khó như: giảm nghèo, công tác vệ sinh môi trường và giải quyết việc làm cho người dân; tuyên truyền vận động người dân chủ động tham gia các mô hình, dự án phát triển sản xuất, trong đó tập trung vào các mô hình đạt hiệu quả như  trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu và chăn nuôi gia súc, ga cầm theo hướng hàng hóa. Bằng nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả, đến nay xã Đồn Đạc đạt được 20/20 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đặt ra. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, củng cố các chỉ tiêu còn chưa chắc chắn để xây dựng xã Đồn Đạc đạt xã nông thôn mới nâng cao”

Còn đối với xã Thanh Sơn, xác định môi trường là một trong những tiêu chí khó nên xã đã nỗ lực thực hiện, quyết tâm hoàn thành, để về đích NTM trong năm 2021. Để thực hiện đạt tiêu chí này, xã đã đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Ngày thứ 7 nông thôn mới, Ngày Chủ nhật xanh” được duy trì thực hiện bằng các hoạt động: Quét dọn đường làng, ngõ xóm; trồng hoa, cây cảnh; khơi thông cống rãnh thoát nước; vệ sinh chuồng trại; đường làng, ngõ xóm...; xử lý các nguồn nước thải, chất thải không để gây ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Đến nay đã trồng được trên 10.000 cây chuỗi ngọc tại các thôn; Khe Pụt Trong, Khe Pụt Ngoài, Khe Lọng Ngoài và Thác Lào; duy trì trên 300 hộ kiểu mẫu thực hiện nếp sống văn hóa văn minh.

Bà Mễ Thị Dần - thôn Bắc Văn về việc tham gia vệ sinh môi trường cho biết: “Trước kia người dân chưa có ý thức trong việc bảo vệ môi trường, nhưng từ khi có chương trình xây dựng nông thôn mới, cùng với việc tuyên truyền của cán bộ xã thì người dân đã chủ động vệ sinh hằng ngày trong nhà, tham gia quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; vừa tạo ra môi trường trong lành, vừa bảo vệ sức khỏe cho mọi người”

Từ đầu năm đến nay, xã đã lập dự toán xây dựng 37 tuyến đường ngõ xóm thuộc 8 thôn, tiếp nhận 102 tấn xi măng từ nguồn xã hội hóa cung ứng cho các hộ dân triển khai; xây dựng 7 cổng trào thôn, 1 cụm tiểu cảnh ghi tên địa danh thôn; cải tạo thêm 5 vườn đạt chuẩn nông thôn mới. Đến thời điểm này, Thanh Sơn đã hoàn thành 20/20 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu, đủ điều kiện đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Ông Phạm Thế Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn cho biết: “Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chúng tôi đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, đặc biệt là sự chủ động vào cuộc tích cực của người dân để thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu. Đến nay chương trình xây dựng nông thôn mới của xã chúng tôi đã hoàn thành. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp các tiêu chí, trong đó tập trung vào tiêu chí hạ tầng giao thông, cải thiện môi trường sống; tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế, giữ vững danh hiệu nông thôn mới và từng bước thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao”.

Bên cạnh việc đưa 2 xã Thanh Sơn và Đồn Đạc về đích NTM, năm 2021, huyện còn phấn đấu đẩy nhanh tiến độ đưa xã Minh Cầm đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 3 xã: Đạp Thanh, Thanh Lâm, Nam Sơn nâng cao chất lượng tiêu chí, chỉ tiêu NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025 (khu vực Đồng bằng sông Hồng), nâng tiêu chí về xây dựng xã NTM nâng cao, huyện còn đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo. Trong năm đã thực hiện 06 lớp đào tạo nghề với 120 học viên , tạo việc làm mới cho 552 lao động đạt 100,4% kế hoạch, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,48%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 0,92% (theo tiêu chí giai đoạn 2016-2020).

Những búc tranh tường được thực hiện bởi  chính bàn tay, khối óc của người dân trên bàn, tạo cảnh quan cho những tuyến đường

Công tác Giáo dục, y tế được quan tâm và đầu tư đúng mức, giữ vững 21/21 trường đạt chuẩn quốc gia; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy được đầu tư đáp ứng đủ nhu cầu dạy học; Huyện đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 1.

Trường học được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh trên địa bàn huyện

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, huyện đã chỉ đạo ngành Y tế xây dựng phương án huy động nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị, phương tiện; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hoá chất, vật tư, trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng, chống dịch. Kịp thời triển khai các giải pháp chuyên môn kỹ thuật để phát hiện, cách ly, điều trị và giám sát các trường hợp bệnh và nghi ngờ bệnh theo đúng quy trình của Bộ Y tế ban hành. Chỉ đạo thành lập 163 Tổ giám sát dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn. Triển khai tiêm vắc xin Covid-19 trên địa bàn huyện được 15.478 người. Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên mô tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân phải khai báo y tế, quét mã QR - code khi đi hoặc đến các địa điểm công cộng thông qua các phần mềm ứng dụng “Bluezone”, “Sổ sức khỏe điện tử”, “PC-Covid” trên điện thoại di động thông minh; triển khai nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, với phương châm “mỗi thôn, khu phố là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sỹ” trên mặt trận phòng chống dịch.

Người dân trên địa bàn huyện được tiêm vắc xin phòng Covid-19 an toàn, kịp thời

Công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế - văn hóa, công tác an ninh quốc phòng, các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh và huyện; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền đảm bảo mỹ quan đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền vận động người dân thực hiện làm thẻ CCCD gắn chíp điện tử… được đẩy mạnh đã góp phần đắc lực vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện; các lực lượng vũ trang luôn duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Triển khai các chỉ thị, kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các hoạt động trong các ngày lễ và Tết Canh Tý năm 2021. Tổ chức thực hiện tốt Lễ giao nhận quân năm 2021 trang trọng, đúng nghi lễ, an toàn và quân số đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng; Tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ba Chẽ năm 2021. Triển khai quyết liệt công tác cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đợt cao điểm đảm bảo TTATGT. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững.

Trong thực hiện tiêu chí Thôn nông thôn mới, huyện ban hành các văn bản quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận thôn và vườn đạt chuẩn nông thôn mới và phân công phòng, ban chuyên môn hỗ trợ tư vấn các xã xây dựng thôn, vườn, hộ nông thôn mới hướng dẫn các xã triển khai thực hiện. Lồng ghép từ nguồn vốn chương trình nông thôn mới, chương trình 135 để xây dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn thôn; Các thôn chăm sóc đường hoa cây cảnh, hàng rào xanh, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải định kỳ, chăm sóc vườn mẫu; Đến nay, có 33 thôn đạt chuẩn nông thôn mới; 160 vườn mẫu đạt chuẩn và 1.270 hộ mẫu.

Cấp ủy, chính quyền các xã và người dân rất sáng tạo trong việc xây dựng mốc đánh dấu địa danh thôn.

Với sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của cấp ủy, chính quyền, sự đoàn kết , đồng lòng, chủ động của người dân trong thực hiện chương trình xây dựng nông tnôn mới, đến nay toàn huyện có 5/7 xã đạt 20/20 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu NTM, trong đó có 5 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM đó là các xã: Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh, Thanh Lâm và Nam Sơn; 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là xã Lương Mông; hiện đã hoàn thành hồ sơ đề nghị Tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM đối với 02 xã Đồn Đạc, Thanh Sơn; 01 xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Minh Cầm. Theo dự thảo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, tính đến thời điểm 30/11/2021, huyện đạt 5/9 tiêu chí, với 18/27 chỉ tiêu, gồm các tiêu chí: Thuỷ lợi, Điện, Y tế, Văn hoá - Giáo dục, Kinh tế, An ninh trật tự - Hành chính công. Kết cấu hạ tầng phát triển, phục vụ thiết thực cho sản xuất và cuộc sống của người dân. Văn hóa truyền thống của các dân tộc được gìn giữ và phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được giữ vững. Có được những thành quả của ngày hôm nay chính là sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng nghỉ của cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn huyện và từ chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, với quyết tâm hoàn thành mục tiêu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2022, thời gian tới huyện sẽ tập trung huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; Duy trì và nâng cao chất lượng 5 tiêu chí với 18 chỉ tiêu đã đạt được; Phấn đấu hoàn thành đạt 4 tiêu chí gồm: Quy hoạch; Giao thông; Môi trường; Chất lượng môi trường sống. Đối với các xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu mà các xã đã đạt được.

Việc vệ sinh môi trường giờ đây đã trở thành việc làm thưởng xuyên của người dân trên địa bàn huyện

Để đạt được mục tiêu trên, huyện tập trung vào việc tiếp tục rà soát, bổ sung các quy hoạch, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy hoạch, quy hoạch chi tiết đồng bộ với hệ thống quy hoạch chung, quy hoạch tổng thể vùng, phân vùng của tỉnh tạo kết nối hiệu quả với định hướng kinh tế; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt theo đúng quy định tại Luật Quy hoạch;  Xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tập trung chỉnh trang cảnh quan môi trường, không gian trên địa bàn toàn huyện đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp và an toàn. Đầu tư bổ sung hệ thống chiếu sáng tại trung tâm các xã, khu đông dân cư, nâng cấp vỉa hè, rãnh thoát nước, cây xanh trung tâm các thôn; triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP và Đề án phát triển du lịch huyện Ba Chẽ; Đề án phát triển rừng gỗ lớn huyện Ba Chẽ, giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030; phát triển sản phẩm chủ lực của huyện theo hướng tập trung, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gia tăng, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP; phấn đấu trồng mới 760 ha rừng gỗ lớn, cây bản địa, 60 ha cây dược liệu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sản xuất giống cây lâm nghiệp có chất lượng, giá trị về kinh tế và môi trường phục vụ công tác chuyển hóa rừng gỗ lớn, tái trồng rừng sau khai thác; tạo mặt bằng thu hút doanh nghiệp đầu tư trong nông nghiệp; chú trọng hỗ trợ các cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến sản phẩm; hỗ trợ các dự án chuỗi giá trị sản xuất; tập trung nguồn lực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%; tỷ lệ hộ cận nghèo dưới: 9% (theo chuẩn mới giai đoạn 2022-2025); tỷ lệ trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên, đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3; tạo việc làm mới cho 550 lao động trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 69%; Nâng cao chất lượng hệ thống chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân, duy trì các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%, tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe đạt trên 90%, tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử đạt trên 40%; Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; nâng cao chất lượng gia đình văn hoá, gia đình kiểu mẫu, thôn văn hóa gắn với thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Đầu tư, nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đạt tiêu chuẩn cấp nước sạch, tổ chức khai thác và sử dụng hiệu quả đảm bảo 100% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh và nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu trong xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh; đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn nông thôn, giải quyết triệt để những phát sinh, vướng mắc ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp.

Nhìn lại sau một năm tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả rõ rệt, diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, nhận thức về xây dựng nông thôn mới của người dân đã thay đổi từng ngày. Đây là cơ sở, là tiền đề vững chắc để chúng ta cùng  phấn đấu thực hiện mục tiêu huyện Ba Chẽ đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022./.

Thuỳ Loan/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 742
Đã truy cập: 5038652