Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng bộ 2 xã Lương Mông, Minh Cầm về nhiệm vụ, giải pháp năm 2022

14/01/2022 14:30

Ngày 14/01, Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với 2 xã Lương Mông, Minh Cầm về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và triển khai Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện uỷ dự chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Long- TUV, Bí thư Huyện uỷ phát biểu đạo hội nghị

Năm 2021, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lương Mông đã chủ động phòng, chống dịch Covid-19; thành lập 33 tổ liên gia phòng chống dịch; phát huy hiệu hoạt động quả trạm kiểm soát dịch tại chân Đèo Kiếm, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp ra vào địa bàn; thực hiện đồng bộ các biện phòng chống dịch, đảm bảo giữ vững địa bàn an toàn, ổn định; tích cực tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng Đảng, Chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm chính theo Nghị quyết số 01-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Thông báo Kết luận số 54-TB/HU ngày 29/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Nổi bật là, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phát triển đảng đạt 125% so với kế hoạch; xã giữ vững 8/8 tiêu chí, 27/27 chỉ tiêu Nông thôn mới nâng cao. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, trồng rừng tập trung đạt 122,5% kế hoạch; trong đó, trồng rừng gỗ lớn đạt 190,6% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước địa bàn đạt 104,8% kế hoạch; xã không còn hộ nghèo; tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, giữ vững.

 

Cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc xã Lương Mông tích cực xây dựng Nông thôn mới nâng cao hướng tới xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu

Năm 2022, Đảng bộ xã Lương Mông đề ra một số chỉ tiêu chính như: có 95% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng đạt từ 85% trở lên (riêng Đoàn thanh niên đạt từ 75% trở lên). Phấn đấu tổng diện tích gieo trồng đạt 285 ha; tổng sản lượng lương thực đạt 903 tấn; trồng rừng đạt 220ha, trong đó trồng cây gỗ lớn, cây bản địa đạt 120 ha, cây dược liệu đạt 5 ha; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 290 triệu;  thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm; tiếp tục củng cố, duy trì giữ vững các tiêu chí, chỉ tiêu xã Nông thôn mới nâng cao. 

Đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021, thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU và Thông báo Kết luận số 55-TB/HU ngày 29/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng bộ xã Minh Cầm đã tích cực đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; xây dự Đảng, chính quyền , hệ thống chính trị vững mạnh; chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các giải pháp triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo cơ cấu nhân sự, chất lượng, là địa phương hoàn thành sớm nhất công tác bầu cử trên địa bàn huyện. 

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả, tổng sản lượng lương thực đạt 112% kế hoạch; trồng rừng gỗ lớn đạt 101,4% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 100,6% kế hoạch; xã không còn hộ nghèo… Đặc biệt, năm 2021 với sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã trong thực hiện các nhiệm vụ, xã đã hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu và đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. 

Năm 2021 với quan tâm, giúp đỡ của Cấp ủy, chính quyền huyện và sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Cầm trong thực hiện các nhiệm vụ, xã đã hoàn thành các tiêu chí,chỉ tiêu, đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao.

Năm 2022, xã Minh Cầm xác định chủ đề công tác năm 2022 “ Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Cvid-19; ổn định phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững đà tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn, duy trì nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao”. Phấn đấu 100% tổ chức chi bộ Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%, kết nạp đảng viên mới tăng 3% trở lên so với số đảng viên đầu năm; phấn đấu trồng rừng tập trung đạt 170 ha, trong đó trồng cây gỗ lớn, cây bản địa 45 ha ( Lim, Lát, Dổi, Sồi); thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 120 triệu đồng; giảm số hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới; xã duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao…

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện uỷ ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ 2 xã Lương Mông, Minh Cầm đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022, Đồng chí Bí thư Huyện uỷ yêu cầu Đảng bộ 2 xã Lương Mông, Minh Cầm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tư duy, sáng tạo, đột phá; triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn, xây dựng huyện Ba Chẽ đạt chuẩn chương trình nông thôn mới”; tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo địa bàn an toàn, ổn định; tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh; đổi mới nội dung, chất lượng công tác chính trị tư tưởng; tiếp tục thực hiện sắp xếp bộ máy, biên chế tinh gọn hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2024; Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại Hội CCB nhiệm kỳ 2022-2027; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an toàn.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ, lưu ý Đảng bộ Minh Cầm cần đẩy mạnh tư duy đột phá trong công tác lãnh, chỉ đạo trên các lĩnh vực; tiếp tục xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ người, rõ việc gắn với đánh giá chất lượng cán bộ, công chức; tiếp tục phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về rừng và đất rừng, thực hiện hiệu quả chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa, cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch gắn với phát triển các sản phẩm OCOP; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô lớn; chú trọng công tác cải cách hành chính; công tác thu ngân sách nhà nước địa bàn; công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ bản;công tác giới thiệu, đào tạo, giải quyết việc làm; tiếp tục duy, trì nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu xã Nông thôn mới nâng cao; tập trung chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2022 đã đề ra.

Đối với Đảng bộ xã Lương Mông cùng với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng bộ cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất và những kết quả đạt được; duy trì các tiêu chí, chỉ tiêu xã Nông thôn mới nâng cao; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh về phát triển trồng rừng gỗ lớn; tích cực tuyên truyền, vận động thay đổi tư duy, nhận thức của quần chúng nhân dân, tạo sự đột phát trong phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, chế biến sâu; nâng cao chất lượng sản phẩm chủ lực địa phương; tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đất rừng; phát huy hiệu quả công trình hồ chứa nước Khe Lừa cung cấp nước sinh hoạt và nước sản xuất cho nhân dân 4 xã vùng cao; chú trọng phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, khu di tích căn cứ địa cách mạng Khe Lao, Chợ phiên Lương Mông để quảng bá, thu hút du lịch theo Đề án phát triển du lịch của huyện, đón bắt dự án Quần thể bảo tồn thiên nhiên, du lịch sinh thái Vinpearl Safari Đồng Sơn - Kỳ Thượng khi được đầu tư đi vào hoạt động; hoàn thành mục tiêu đưa xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng lộ trình; bảo đảm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị; kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng- an ninh theo đúng kế hoạch đề ra./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 140
Đã truy cập: 6115495