Ban CHQS huyện Ba Chẽ: Tiếp nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2022

14/01/2022 15:00

Ngày 14/01, Ban CHQS huyện Ba Chẽ tổ chức tiếp nhận 60 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2022. Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tới dự và chúc mừng các quân nhân.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2020, huyện Ba Chẽ có 60 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian tại ngũ, các quân nhân đã nghiêm chỉnh chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, các chế độ quy định của Quân đội, của đơn vị đề ra; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực công tác, đặc biệt trong đó có 01 đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau 2 năm phục vụ trong quân đội, 60 quân nhân của huyện được xuất ngũ trở về địa phương.

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chúc mừng và tặng quà cho 60 quân nhân được xuất ngũ trở về địa phương; đồng thời giao nhiệm vụ cho các quân nhân sau khi trở về địa phương tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định, quy ước, hương ước của địa phương; tích cực học tập và rèn luyện, nâng cao trình độ, kiến thức khoa học kỹ thuật, hăng say lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương Ba Chẽ ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Tham gia xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh toàn diện; là tuyên truyền viên tích cực vận động công dân trông độ tuổi sẵn sàng lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng quà cho các quân nhân được xuất ngũ trở về địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương được tiếp nhận vào học nghề, làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, để các đồng chí sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, có điều kiện tiếp tục cống hiến xây dựng cho quê hương Ba Chẽ anh hùng ngày càng giàu đẹp văn minh./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ