Đạp Thanh, Thanh Lâm phải là thủ phủ Trà hoa vàng

15/01/2022 08:30

Ngày 14/01, Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 02 xã Đạp Thanh, Thanh Lâm về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021; Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và triển khai Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy dự chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, Đảng ủy xã Đạp Thanh đã quyết liệt triển khai, thực hiện hiệu quả Thông báo Kết luận số 63-KL/HU và các chỉ tiêu Nghị quyết số 01 -NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2021 “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; từng bước hoàn thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, dần hình thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh”. Quán triệt nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 07-CT/HU về thực hiện Chiến lược tổng thể chủ động, thích ứng an toàn linh hoát, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo; vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền được phát huy, tạo sự chuyển biến của hệ thống chính trị; tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu đúng, bầu đủ số lượng, thành phần chất lượng; công tác phát triển đảng đạt 120% kế hoạch.

Trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.Với nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, đã có 10/15 chỉ tiêu tiêu kinh tế - xã hội vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là, vận động nhân dân trồng rừng gỗ lớn năm 2022 đạt 108,6ha; thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu/ năm; thu ngân địa bàn đạt 110% kế hoạch; giải quyết việc làm mới cho 76 lao động đạt 101% kế hoạch; công tác cải cách hành chính, hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại được đánh giá cao, xếp hạng 2 so với các xã, thị trấn; bước đầu áp dụng công nghệ trong quản lý điều hành công việc tại cơ quan, đơn vị; tiếp tục nâng cao giá trị, thương hiệu sản phẩm Trà hoa vàng… Hiện xã đạt 4/8 tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao.

Trong năm 2022 bám sát chủ đề công tác năm của huyện, Đảng bộ xã Đạp Thanh xác định thực hiện chủ đề công tác năm là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn gắn với phát triển cây dược liệu và sản phẩm OCOP”. Phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 20%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 20%; kết nạp đảng viên mới hàng năm từ 3% trở lên. Phấn đấu tổng diện tích gieo trồng đạt 329ha; hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa của huyện giao; thu ngân sách địa bàn tăng 10% trở lên; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,0 %, tỷ lệ cận nghèo dưới 10% (tiêu chí mới); xã phấn đấu đạt thêm 1 đến 2 tiêu chí và 2 đến 3 chỉ tiêu Nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Đỗ Khánh Tùng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2021, Đảng ủy xã Thanh Lâm đã bám sát Nghị quyết số 01-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Thông báo kết luận số 61-TB/HU về thực hiện phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2021; quyết liệt phòng, chống đại dịch Covid-19; tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh; quán triệt thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh; chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu ra bộ máy chính quyền nhiệm 2021 - 2026 với số phiếu tuyệt đối; triển khai quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 giữ vững địa bàn an toàn, ổn định

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Nổi bật là, tổng sản lượng lương thực đạt 120,8% kế hoạch; trồng rừng tập trung đạt 127% kế hoạch, trong đó diện tích trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa đạt 173 ha; thu ngân sách nhà nước địa bàn đạt 100% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,36%, hộ cận nghèo còn 0,72% (tiêu chí cũ); xã đạt 4/8 tiêu chí, 20/27 chỉ tiêu Nông thôn mới nâng cao; tình hình quốc phòng, an ninh trật tự được đảm bảo, giữ vững.

Năm 2022, Đảng bộ xã Thanh Lâm quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ  huyện về phương hướng nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2022. Phấn đấu có trên 90% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 20%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 20%; kết nạp đảng viên mới hàng năm từ 3% trở lên. Phấn đấu tổng sản lượng lương thực đạt 1.267 tấn; trồng rừng đạt 560 ha, trong đó trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa đạt 105 ha, cây dược liệu 10 ha trở lên; thu ngân sách địa bàn tăng 10% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 51 triệu đồng/ năm; đào tạo nghề và tạo việc làm cho trên 65 lao động nông thôn; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4,36% ( tiêu chí mới); xã đạt 6/8 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao.

Năm 2022,Đảng bộ 2 xã Đạp Thanh, Thanh Lâm phải quyết tâm phối hợp xây dựng địa phương trở thành thủ phủ Trà hoa vàng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả của 02 xã Đạp Thanh, Thanh Lâm đạt được trong năm 2021. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy xã, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2022; tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 đảm bảo địa bàn an toàn, ổn định và phát triển; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng đời sống nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Đảng bộ 2 xã Đạp Thanh, Thanh Lâm phải quyết tâm phối hợp xây dựng địa phương trở thành thủ phủ Trà hoa vàng của huyện; tập trung ưu tiên phát triển thêm các sản phẩm OCOP từ dược liệu Ba kích tím, Trà hoa vàng, trong đó xây dựng sản phẩm Trà hoa vàng thành sản phẩm Quốc gia; quyết liệt thực hiện hiệu quả Đề án phát triển rừng trồng gỗ lớn, cây bản địa; xây dựng mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn, chất lượng cao; tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, thâm canh, nhân rộng các sản phẩm có năng suất chất lượng, giá trị kinh tế cao; nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, đất rừng; tài nguyên khoáng sản; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; các giải pháp thu ngân sách địa bàn; quản lý tốt các công trình sau đầu tư; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng đời sống văn hóa; đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn; tiếp tục phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh hoạt động Chợ phiên Đạp Thanh; nâng cao chất lượng Lễ hội Đình Làng Dạ, Thanh Lâm phục vụ phát triển du lịch cộng đồng kết nối dự án khu nghỉ dưỡng Safari Đồng Sơn - Kỳ Thượng; chú trọng phát huy hiệu quả hoạt động, nhân rộng mô hình An ninh cơ sở; quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc... phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1148
Đã truy cập: 6569928