Hiệu quả bước đầu Mô hình an ninh cơ sở Ba Chẽ

18/01/2022 10:00

Thực hiện xuyên suốt Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 285-QĐ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và của Huyện ủy Ba Chẽ  về xây dựng mô hình An ninh cơ sở với mục tiêu, nâng cao ý thức tự quản trong cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Thời gian qua, mô hình An ninh cơ sở, trọng tâm là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện Ba Chẽ đã và đang phát triển ngày càng sâu rộng với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả cao; tạo môi trường ổn định, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mô hình An ninh cơ sở xã Thanh Lâm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước

Giữa tháng 7/2021, Đảng ủy Công an huyện đã tham mưu cho Huyện ủy Ba Chẽ xây dựng mô hình An ninh cơ sở, đồng thời tiến hành công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ- 05 BC) mô hình cấp huyện với 30 thành viên, do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban. Công bố quyết định thành lập BCĐ mô hình An ninh cơ sở Thị trấn Ba Chẽ và xã Thanh Lâm, đồng thời ra mắt và ký cam kết triển khai thực hiện mô hình. Với mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy Đảng; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ các biện pháp để tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng xã, thị trấn trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh; phục vụ đắc lực, hiệu quả cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; góp phần đảm bảo cuộc sống hạnh phúc và bình yên của nhân dân.

Các nhiệm vụ trọng tâm là: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, nắm bắt tình hình cơ sở; gắn kết chặt chẽ phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và mô hình An ninh cơ sở với thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phát động; triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; phấn đấu hàng năm kéo giảm từ 7% trở lên tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; đảm bảo 100% tin báo tố giác tội phạm được tiếp nhận và giải quyết theo quy định; 100% người nước ngoài đến địa bàn được khai báo tạm trú, lưu trú và quản lý theo quy định; đảm bảo tỷ lệ đối tượng được cảm hóa, giáo dục, tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm, cuộc sống ổn định tăng 10% so với năm trước; kéo giảm tỷ lệ tái phạm tội, vi phạm pháp luật trong số đối tượng chấp hành xong hình phạt tù, đặc xá về cư trú tại địa bàn xuống dưới 10%; quản lý chặt chẽ các cơ sở, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; vận động toàn dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Các lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, cát, đá, sỏi

Xã Thanh Lâm có 09 thôn, gần 550 hộ dân với hơn 2.100 nhân khẩu, có trên 90% là đồng bào dân tộc, địa bàn xã giáp với huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Với dân số đông và địa bàn phức tạp nên dễ tiềm ẩn vấn đề “nóng” về tình hình ANTT. Ngay sau khi được chọn điểm xây dựng mô hình An ninh cơ sở, với 04 nhóm tiêu chí về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác an ninh, trật tự; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng An ninh cơ sở, Công an xã Thanh Lâm đã tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT; kiện toàn lại 09 tổ nhân dân tự quản về ANTT, từ đó phát huy hiệu quả hoạt động, huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. BCĐ quyết liệt triển khai thực đồng bộ các giải pháp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về hình sự, như trộm cắp, cờ bạc; xử lý các vi phạm về lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, cát, đá, sỏi; công tác quản lý rừng, đất rừng… tăng công tác phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thực tự quản, đảm bảo an ninh trật tự nông thôn; quản lý chặt chẽ tình hình cư trú, tạm vắng; công tác hòa giải trong nội bộ nhân dân; vận động nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ đèn trời; công tác PCCC tại các khu vực trọng điểm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn..

Trung tá Ngô Văn Chỉnh - Trưởng Công an xã Thanh Lâm, cho biết: Khi bắt đầu triển khai xây dựng mô hình An ninh cơ sở tại xã, đơn vị đã gặp không ít khó khăn bởi đây là mô hình mới, tuy nhiên, Công an xã đang từng bước phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trong xã tháo gỡ cho từng tiêu chí. Qua thực hiện mô hình đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng lan tỏa, đem lại hiệu quả cao, kéo giảm tội phạm, ổn định ANTT, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Anh Lý Văn Lập thôn Đồng Thầm, xã Thanh Lâm cho biết: Từ khi có mô hình An ninh cơ sở tình hình an ninh trật tự, an ninh nông thôn của địa phương đã thay đổi rõ rệt,tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm an toàn giao thông giảm hẳn so với thời gian trước đây, người dân chúng tôi nhận thấy đây là một mô hình rất hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự nông thôn, giúp người dân chúng tôi yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế, giảm nghèo. Chúng tôi sẽ tích cực tham gia vào mô hình này để giữ vững ANTT địa phương.

Các lực lượng Mô hình an ninh cơ sở Thị trấn Ba Chẽ phối hợp ra quân xử lý vi phạm trạt tự đô thị.

Thị trấn Ba Chẽ là trung tâm văn hoá, chính trị của huyện, có hơn 1.200 hộ, với  gần 5.000 nhân khẩu sinh sống trên địa bàn 8 khu phố. Xác định xây dựng mô hình An ninh cơ sở là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đảng ủy Thị trấn Ba Chẽ quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề về ANTT, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Trên cơ sở thực hiện 04 tiêu chí của mô hình, BCĐ Mô hình an ninh cơ sở thị trấn đã tập trung nghiên cứu, quán triệt và cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tạo sự lan tỏa, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững địa bàn an toàn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật, nâng cao ý thức phòng chống tội phạm và vi phạm phạm luật trong quần chúng nhân dân, BCĐ mô hình đã tập trung, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh; trong đó, thành lập 71 tổ Liên gia tự quản phòng chống Covid-19; chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự, bảo vệ dân phố tham gia trực các trạm kiểm soát y tế; tổ chức thành công cuộc diễn tập phong tỏa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Khu phố 2 theo tình huống giả định có ca F0 tại khu phố, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, đảm bảo giữ vững địa bàn an toàn, ổn định và phát triển.

Các lực lượng cũng thường xuyên phối hợp tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm ma túy, cờ bạc; duy trì công tác đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, kiểm tra các cơ sở kinh doanh Karaoke, cơ sở kinh doanh lưu trú; các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT để phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa tội phạm; chú trọng công tác PCCC; trong đó thực hiện tốt đợt tổng kiểm tra cơ sở là nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, qua đó xử lý, nhắc nhở nhiều trường hợp khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện các quy định phòng cháy; công tác đảm bảo trật tự ATGT giao thông được thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả, tổ chức các lực lượng thường xuyên kiểm tra, rà soát xử lý vi phạm trật tự đô thị, xây dựng , giao thông; đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị; tích cực phối hợp tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý nhiều trường hợp vi phạm; góp phần kéo giảm tai nạn giao thông của huyện trên cả ba tiêu chí, đảm bảo ATGT phục nhu cầu đi lại, thông thương hàng hóa của nhân dân. Tích cực rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng, tù tha, án treo, cải tạo không giam giữ; đồng thời tích cực thăm hỏi, động viên, tuyên truyền, giáo dục và tư vấn việc làm cho các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng. Đây cũng là cơ sở quan trọng để phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Anh Diệp Phúc Thọ, sinh năm 1994 ở khu 6 Thị trấn từng bị án phạt tù về tội đánh bạc. Sau chấp hành xong án phạt tù trở về với cuộc sống cộng đồng, anh không khỏi mặc cảm với những người xung quanh, nhưng anh đã được chính quyền, các tổ chức đoàn thể động viên kịp thời. Không chỉ thường xuyên quan tâm giúp anh xóa bỏ mặc cảm, Công an Thị trấn Ba Chẽ còn trực tiếp động viên, giúp đỡ anh vay vốn phát triển sản xuất chăn nuôi, trồng rừng, để có thu nhập ổn định, trang trải cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên làm người có ích cho xã hội và địa phương. Anh Thọ cho biết: Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, bản thân tôi được cấp ủy, chính quyền, công an và các ban, nghành đoàn thể xã đến động viên thăm hỏi, giúp đỡ, trong đó hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, đến nay gia đình tôi đã mở được cửa hàng buôn bán xe máy, hàng năm cho thu nhập gần 100 triệu đồng. Tôi xin gửi lời cảm ơn và xin hứa sẽ tích cực vươn lên để xứng đáng với sự quan tâm, hỗ trợ này.

Các lực lượng mô hình An ninh cơ sở tăng cường các hoạt động giúp đỡ nhân dân lao động, sản xuất.

Hiện nay, Thị trấn Ba Chẽ đang trên đà phát triển trở thành đô thị loại IV, xứng đáng là trung tâm phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Để đảm bảo ANTT phục vụ đắc lực cho sự phát triển chung của huyện Ba Chẽ. Thị trấn luôn xác định công tác xây dựng mô hình An ninh cơ sở là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt, phát huy vai trò chủ công trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện; gắn chặt Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua để xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Sau 06 tháng triển khai mô hình An ninh cơ sở tại xã Thanh Lâm và Thị trấn Ba Chẽ cho thấy tình hình hình an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; ý thức thức của quần chúng nhân dân được nâng cao rõ rệt; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật trên địa bàn được kiềm chế và kéo giảm. So với cùng kỳ năm 2020, xã Thanh Lâm giảm 02 vụ, 03 đối tượng; Thị trấn Ba Chẽ giảm 01 vụ, 02 đối tượng.

Mô hình an ninh cơ sở ở Ba Chẽ bước đầu đã phát huy hiệu quả hoạt động, tạo sự lan tỏa, chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự quản của quần chúng nhân dân và khẳng định hơn nữa hiệu quả Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững ANTT nông thôn, vùng miền núi, dân tộc; tạo điều kiện thuận lợi cho Cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện  thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Mong rằng, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo mô hình cấp tỉnh, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và của cáp ủy, chính quyền huyện sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng trong triển khai thực hiện mô hình An ninh cơ sở cũng như thực hiện các nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT của địa phương trong năm 2022 và những năm tiếp theo./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3603
Đã truy cập: 5054603