Ba Chẽ một năm vượt khó thành công

26/01/2022 15:00

Năm 2021 khép lại với muôn vàn khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế và ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Song dưới sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự nỗ lực của người dân, kinh tế - xã hội của huyện Ba Chẽ tiếp tục có nhiều đổi mới và phát triển.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,81%.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cảnh cả nước và tỉnh gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, thời tiết diễn biến khó lường; dịch bệnh trên đàn vật nuôi xảy ra ở một số địa phương, hạ tầng thiếu đồng bộ... gây khó khăn không nhỏ cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tuy nhiên, bám sát Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2021 và các chỉ đạo của Tỉnh, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nắm chắc tình hình thực tế địa phương, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ năm 2021 và đạt được những kết quả đáng mừng.

Các kỳ họp của HĐND huyện khóa XX được tổ chức thành công.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngay từ đầu năm, huyện đã tập trung quán triệt, triển khai cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; ưu tiên cao độ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt triển khai đồng bộ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương và sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn với phương châm "chống dịch như chống giặc" và nguyên tắc "3 trước", "4 tại chỗ", tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Chủ động bố trí trên 4 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng phương án huy động nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị, phương tiện; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hoá chất, vật tư, trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng, chống dịch. Kịp thời triển khai các giải pháp chuyên môn kỹ thuật để phát hiện, cách ly, điều trị và giám sát các trường hợp bệnh và nghi ngờ bệnh theo đúng quy trình của Bộ Y tế; Xây dựng phương án, chỉ đạo tổ chức diễn tập các tình huống theo tiêu chí phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Ban hành kế hoạch đáp ứng tình huống khi có 1.000 - 5.000 người mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh và xuất hiện ca F0 trên địa bàn huyện. Xây dựng phương án cách ly tập trung có khả năng tiếp nhận 10.000 người; xây dựng kế hoạch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” gắn với giữ vững đà phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; thành lập 163 Tổ giám sát dịch Covid-19 tại 8/8 xã, thị trấn; người dân khi đi/đến các địa điểm công cộng phải khai báo y tế, quyét mã QR code thông qua các phần mềm ứng dụng “PC-Covid”, “Sổ sức khỏe điện tử” trên điện thoại di động thông minh; triển khai kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, với tổng kinh phí hỗ trợ 698,4 triệu đồng; triển khai công tác tiêm vắc xin diện rộng toàn dân đảm bảo tiến độ, an toàn, tỷ lệ người dân đã được tiêm 3 mũi vắc xin phòng Covid-19 đạt trên 98%  và đạt tỷ lệ 70% dân số toàn huyện.

Công tác phòng, chống dịch Covid -19 được cấp ủy, chính quyền các cấp coi trọng và là nhiệm vụ hàng đầu trong năm 2021

Công tác tiêm chủng toàn dân được triển khai kịp thời, tất cả đối tượng được tiêm đều an toàn, không có phản ứng nặng.

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng trong năm 2021 nên huyện chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Bầu cử, các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh về công tác bầu cử; thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện do đồng chí Chủ tịch HĐND huyện làm Chủ tịch; chỉ đạo 8/8 xã, thị trấn thành lập BCĐ bầu cử do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng BCĐ, 67 Ban bầu cử, 57 Tổ bầu cử với tổng số 796 thành viên. Đặc biệt, quyết định phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể huyện phụ trách 8/8 xã, thị trấn và 73/73 thôn, khu phố. Đồng thời, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện từng khâu trong công tác chuẩn bị và tổ chức Cuộc bầu cử như Phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; chỉ đạo chuẩn bị tốt nhân sự, tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng; triển khai sớm công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử; chú trọng công tác tập huấn, chuẩn bị cơ sở vật chất; giải quyết đơn thư, kiến nghị, khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở; Khai thác, phát huy hiệu quả hạ tầng thông tin qua hội nghị trực tuyến và vận hành Trung tâm điều hành của BCĐ, ủy ban bầu cử các cấp trong ngày bầu cử. Vì vậy ngày 23/5/2021, huyện đã tổ chức cuộc bầu cử thành công, an toàn trên mọi phương diện với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,81%; bầu đủ 02 đại biểu Quốc hội, 02 đại biểu HĐND tỉnh, 30 đại biểu HĐND huyện và 147 đại biểu HĐND xã, thị trấn. Và ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Việc tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban thường vụ huyện quản lý được tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình và đạt kết quả

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả tiếp tục được huyện quan tâm. Trong năm 2021, huyện chỉ đạo hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Quy chế của Ban Thường vụ về thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBKT các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thành bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt các cấp giai đoạn 2020-2025 (2021-2026); hoàn thành rà soát, đánh giá một số mô hình thí điểm cấp huyện theo chỉ đạo của tỉnh Triển khai kế hoạch thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Rà soát, thực hiện quy trình khắc phục các trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư. tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHPN, Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu bổ sung 01 Ủy viên UBKT Huyện ủy chuyên trách, nhiệm kỳ 2020-2025; kiện toàn cán bộ chủ chốt các xã, Thị trấn; điều động, luân chuyển, kiện toàn, thi tuyển một số chức danh cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ quản lý; đăng ký nhu cầu tuyển dụng 04 công chức khối Đảng, đoàn thể huyện còn thiếu; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; tổ chức Lễ kết nạp đảng viên tập trung toàn huyện 02 đợt cho 58 quần chúng ưu tú, tỷ lệ kết nạp năm 2021, đạt 100% KH. Thực hiện nghiêm quy định của Tỉnh ủy về dự sinh hoạt chi bộ, thôn khu phố.

Công tác phát đảng viên mới được huyện và các chi, Đảng bộ cơ sở chú trọng

Công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức gắn với nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy vai trò Ban Chỉ đạo 35, chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tập trung cao độ tuyên truyền, triển khai kịp thời các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cuộc bầu cử. tổ chức 03 đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Đồng thời tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 01-NQ/HU của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và các Nghị quyết số 03, 04, 05 và 06 của Tỉnh ủy. Chỉ đạo các cơ sở Đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết cam kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chủ đề năm 2021. Ban hành Chỉ thị về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; hướng dẫn về xây dựng điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025, qua triển khai thực hiện đã xây dựng được 45 điển hình cấp huyện và đăng ký 09 điển hình cấp tỉnh.

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được thực hiện đồng bộ. Trong năm 2021, triển khai thực hiện tổng số 22/20 cuộc, bằng 110% KH; chỉ đạo thực hiện 67 cuộc kiểm tra không báo trước về thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; 25 cuộc giám sát đột xuất, không báo trước về công tác tiêm chủng diện rộng toàn dân vắc xin phòng, chống Covid-19; chấp hành 13 cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát của Tỉnh. Chỉ đạo đình chỉ sinh hoạt 03 đảng viên để phục vụ công tác tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật; thi hành kỷ luật 13 đảng viên; thực hiện tốt việc nắm tình hình, giải quyết kịp thời các đơn thư, kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao cấp xã, thị trấn và Đại hội thể dục thể thao cấp huyện.

Hoạt động của Chính quyền các cấp không ngừng được nâng cao. HĐND huyện duy trì chế độ họp giao ban thường kỳ hằng tháng, hoạt động tiếp công dân theo quy định; chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND huyện khoá XIX, các kỳ họp HĐND huyện khóa XX. Tại kỳ họp thứ nhất, đã bầu ra các chức danh chính quyền, tỷ lệ phiếu đạt tuyệt đối 100%, qua đây thể hiện sự đoàn kết, đồng thuận cao trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Đặc biệt, đã kịp thời ban hành Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện, Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử các chức danh chủ chốt HĐND cấp xã, Quyết định phê chuẩn kết quả bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng quy định của pháp luật. Ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ, Quy định tiếp công dân của Thường trực HĐND khóa XX. Trong năm, HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện đã chủ trì chỉ đạo, triển khai 05 cuộc giám sát, khảo sát.

UBND huyện đã bám sát Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện để cụ thể hóa triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát kinh tế - xã hội, trọng tâm là kế hoạch thu - chi ngân sách, kịch bản tăng trưởng kinh tế do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19; thực hiện nghiêm Quy chế công tác tiếp công dân theo quy định, trong đó, Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và Chủ tịch UBND huyện duy trì tiếp công dân định kỳ vào ngày 01 và ngày 15 hằng tháng. Trong năm 2021, đã tiếp 86 lượt công dân, giảm 88 lượt, bằng 55,8% so với cùng kỳ.

Với phương châm ”Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, vì vậy trong năm 2021, công tác dân vận của huyện tiếp tục phát huy hiệu quả; việc nắm tình hình tư tưởng, đời sống nhân dân, tập trung vào lĩnh vực tình hình an ninh trật tự, tình hình dân tộc, tôn giáo. Năm 2021, đã tổ chức được 10 hội nghị giao ban, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư cấp ủy huyện với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, với tổng số 612 lượt người tham dự, tại các hội nghị đã có 57 ý kiến, kiến nghị của đại biểu liên quan chủ yếu đến các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, rừng và đất lâm nghiệp, GPMB, chế độ chính sách.., 100% ý kiến, kiến nghị đã được cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp thu, quan tâm chỉ đạo quyết liệt, giải quyết thỏa đáng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc ngay tại ở cơ sở. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký xây dựng 54 mô hình; lựa chọn đăng ký 02 mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh; kết quả thẩm định đã có 18 mô hình điển hình đạt cấp huyện và được khen thưởng.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các Công ty thuộc Cụm công nghiệp Nam Sơn được đẩy mạnh

Cùng với đó, huyện tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nhờ đó mà cả 16/16 chỉ tiêu chính trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nổi bật là, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng ở mức cao, đạt 21%, cao hơn 5,9% so với cùng kỳ; Tổng vốn đầu tư ngoài ngân sách ước đạt 380 tỷ đồng, tăng 65,2% so với năm 2020, đạt cao nhất từ trước đến nay; Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 101,8%, bằng 104,8% so với cùng kỳ; Tổng sản lượng lương thực tăng 8,6% cùng kỳ; trồng cây dược liệu đạt 357,7% kế hoạch; trồng rừng gỗ lớn đạt 101,5% kế hoạch, bằng 115% so cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 55 tỷ đồng, đạt 144% dự toán tỉnh giao, đạt 122% dự toán huyện giao, tăng 40,3% so với cùng kỳ, tăng 16 tỷ đồng so với năm 2020; Giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch, đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ so với kế hoạch giao. Lĩnh vực văn hóa, thể thao, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ, 100% trường học đạt chuẩn Quốc gia, giảm nghèo vượt mục tiêu đề ra, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,45%, cận nghèo còn 0,88%; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng 7 triệu đồng so với năm 2020; đảm bảo 02 xã đủ điều kiện đạt chuẩn NTM và 01 xã đủ điều kiện đạt NTM nâng cao, vượt kế hoạch tỉnh giao; công tác Quốc phòng - an ninh được đảm bảo giữ vững. Năm 2021 huyện đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021 đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật. Thông qua diễn tập đánh giá kết quả huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, kịp thời bổ sung hoàn chỉnh phương án, kế hoạch chiến đấu, kết hợp kinh tế với củng cố Quốc phòng - an ninh, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

Tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện 

Xác định năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021- 2025, thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định chủ đề công tác năm 2022 là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn, xây dựng huyện Ba Chẽ đạt chuẩn nông thôn mới”. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2021, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Ba Chẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong năm 2022 là: đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, giữ vững địa bàn “an toàn, ổn định”, hoàn thành “mục tiêu kép”. Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn, xây dựng huyện Ba Chẽ đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới; bảo đảm vững chắc QP-AN trên địa bàn.

Tiếp tục chăm lo đời sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, huyện đưa ra các nhiệm vụ giải pháp cụ thể, hữu hiệu như: Thực hiện có hiệu quả Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”; tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; Xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác Dân vận của Đảng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, tạo đồng thuận xã hội.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế với các loại cây trồng chủ lực của huyện

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội huyện sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với nâng chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới,  xây dựng nông thôn mới nâng cao; thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, tập trung thực hiện đề án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; chú trọng phát triển lĩnh vực th­ương mại, dịch vụ, du lịch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường; quan tâm phát triển bền vững các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU Tỉnh ủy; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược đó là phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; xây dựng chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phát triển nguồn nhân lực.

Với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể; với sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện và đặc biệt là sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của tỉnh, hy vọng rằng trong năm 2022 huyện Ba Chẽ sẽ thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh./.

Thuỳ Loan/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 6470
Đã truy cập: 6912024