Huyện ủy Ba Chẽ: Hội nghị Báo cáo viên quý I năm 2022

26/01/2022 17:00

Ngày 26/01, Huyện ủy Ba Chẽ tổ chức Hội nghị Báo cáo viên quý I năm 2022 nhằm triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền; hội nghị được thực hiện trực tuyến đến các xã, thị trấn; đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy dự chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt một số nội dung trọng tâm.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư chi, đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo, chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Cơ quan khối MTTQ và các Đoàn thể huyện; đại diện Hội Người cao tuổi huyện và Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí 3/2. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, công chức; Bí thư, trưởng thôn, khu phố các xã, thị trấn.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy thông tin và truyền đạt một số nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy đã quán triệt triển khai Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 14/12 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, phát huy những kết quả đạt được về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trong năm 2021, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Chẽ xác định chủ đề công tác năm là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn, xây dựng huyện Ba Chẽ đạt chuẩn chương trình Nông thôn mới”; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát là: Phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, giữ vững địa bàn “an toàn, ổn định”, hoàn thành “mục tiêu kép”. Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn, hoàn thành xây dựng chương trình Nông thôn mới. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo đồng thuận xã hội. Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chính như: Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; số lượng đảng viên mới được kết nạp trong năm tăng từ 3% so với số lượng đảng viên đầu năm; tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng của các đoàn thể đạt 80% trở lên (riêng Đoàn thanh niên đạt trên 75%). Phấn đấu, tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế theo giá hiện hành đạt 18%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu/người/năm; tổng sản lượng lương thực đạt hơn 6.600 tấn; trồng rừng tập trung đạt 3.000 ha; trong đó, diện tích rừng gỗ lớn, cây bản địa đạt trên 1.000 ha; trong đó, diện tích cây lim, lát dổi đạt trên 500 ha; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 710 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 60 tỷ đồng. Duy trì 100% số trường học đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%; giải quyết việc làm mới 550 lao động; tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%, hộ cận nghèo dưới 9% (theo chuẩn giai đoạn 2022 - 2025); duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng là 72%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị được thu gom xử lý ban đầu đạt 99,5%; tỷ lệ số hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99%; tỷ lệ số hộ dân ở Thị trấn được sử dụng nước sạch đạt 99%; phấn đấu huyện đạt chuẩn chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt, triển khai thực Chỉ thị số 08-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Thái Phong - Ủy viên BTV Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện thông tin nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt, triển khai thực Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 08-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thái Phong - Ủy viên BTV Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện thông tin về Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ. Đồng chí Khiếu Anh Tú - Phó Chủ tịch UBND huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng chống rét đậm, rét hại.

Đồng chí Hoàng Trường Sơn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. 

Đồng chí Khiếu Anh Tú - Phó Chủ tịch UBND huyện quán triệt, triển khai nội dung tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trường Sơn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông tin về công tác đối ngoại và triển khai công tác tuyên truyền của huyện, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Tập trung tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, phối hợp thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, của huyện; tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Tuyên truyền kết quả Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc tuyên truyền nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, tổ chức; những kết quả công tác xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh năm 2021. Tuyên truyền, quán triệt nội dung Kết luận số 323-KL/TU ngày 29/12/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/12/2027 của Tỉnh ủy về “một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới”. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tuyên truyền về kết quả, thành tích nổi bật, ấn tượng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh năm 2021 gắn với tuyên truyền 10 sự kiện tiêu biểu của huyện Ba Chẽ năm 2021; các nhiệm vụ, giải pháp  phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 gắn với chủ đề công tác năm: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao” và nội dung Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 gắn với chủ đề công tác năm 2022 là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn, xây dựng huyện Ba Chẽ đạt chuẩn chương trình xây dựng nông thôn mới. Chủ động thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện trong năm 2022 theo Kế hoạch số 81-KH/HU ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy, bảo đảm đúng định hướng chính trị, sức lan tỏa và hiệu quả tuyên truyền cao, trọng tâm là tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần; 60 năm Bác Hồ về thăm Quảng Ninh và nói chuyện với Nhân dân thị xã Hòn Gai (từ ngày 21 đến ngày 22/01/1962). Đẩy mạnh tuyên truyền thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt, thiết thực chào mừng năm mới 2022; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường các biện pháp quản lý thị trường, bình ổn giá cả, bảo đảm cung cầu các mặt hàng thiết yếu; giữ gìn kỷ cương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là phòng chống cháy, nổ, (đốt pháo, thả đèn trời...), trật tự an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, hưởng ứng và tích cực thực hiện chủ trương người Ba Chẽ ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, huyện; tăng cường quảng bá các thương hiệu sản phẩm du lịch, dịch vụ, hàng hóa của các địa phương trong huyện, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững; tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chủ động tổ chức hiệu quả hoạt động tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những quyết sách của tỉnh, của huyện về chăm lo, tổ chức Tết Cổ truyền cho Nhân dân; tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch và ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc trên không gian mạng về tỉnh Quảng Ninh về huyện Ba Chẽ, đặc biệt là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán nhằm bảo đảm môi trường tư tưởng xã hội ổn định, bảo đảm Nhân dân toàn huyện vui Xuân, đón Tết an toàn, phấn khởi, ý nghĩa./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 853
Đã truy cập: 7286502