Tỉnh Quảng Ninh phát động Tết trồng cây năm 2022 tại Ba Chẽ

06/02/2022 17:00

Ngày 06/02, (tức mùng 6 Tết Nhâm Dần) tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2022 nhằm hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và chương trình trồng 5.000 ha Lim, Giổi, Lát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đây là 1 trong 4 địa phương được UBND tỉnh lựa chọn tổ chức Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 thể hiện sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sát sao của Tỉnh, đồng thời khẳng định sự quyết tâm của huyện Ba Chẽ trong thực hiện chương trình này.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Ba Chẽ và bà con nhân dân trồng cây Lim xanh tại Lễ phát động.

Dự lễ phát động về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Ánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ huyện; các ban, ngành, đoàn thể huyện cùng đông đảo bà con nhân dân xã Nam Sơn và Thị trấn.

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh phát động phong trào trồng cây năm 2022, đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển Lâm nghiệp bền vững; Nghị quyết số 337/2021/NQ- HĐND ngày 24/3/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về quy định một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển làm nghiệp bền vững; Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 01/9/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trồng rừng gỗ lớn, Cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn huyện Ba Chẽ đã nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021, trong đó nhiệm vụ trồng rừng gỗ lớn tại các khu vực rừng đầu nguồn sông, suối, công trình thủy lợi, nước sinh hoạt là một nhiệm vụ trọng tâm góp phần quan trọng quyết định đến nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân, cải thiện môi trường... Kết quả, năm 2021 toàn huyện trồng được trên 3.314 ha rừng tập trung đạt 110% kế hoạch, trong đó trồng rừng gỗ lớn 660 ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 72,2% tăng 0,2% so với năm 2020.

Các đồng chí đại biểu dự Lễ phát động Tết trồng cây năm 2022 hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và chương trình trồng 5.000 ha Lim, Giổi, Lát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2022, để góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển Lâm nghiệp bền vững: Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Quyết định 4398/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022; Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 14/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Chẽ về phương hưởng nhiệm vụ năm 2022. Toàn huyện phấn đấu trồng rừng tập trung đạt 3.300 ha. Trong đó, quyết tâm trồng rừng gỗ lớn đạt trên 1.100 ha (loài cây Lim, Lát, Giổi đạt trên 500 ha; cây bản địa khác đạt trên 600 ha), duy trì độ che phủ rừng 72,2%.

Đồng chí Phạm Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, đề nghị UBND các xã, Thị trấn, các ban ngành đoàn thể huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp hãng hái tham gia Tết trồng cây. Ngay sau chương trình phát động cấp huyện, 8/8 xã, thị trấn tổ chức phát động Tết trồng cây tại đơn vị mình. Vận động nhân dân hưởng ứng Tết trồng cây tại gia đình thông qua việc triển khai thực hiện các dự án trồng rừng gỗ lớn. Các cơ quan, đơn vị chủ động trồng cây xanh bóng mát tại khuôn viên trụ sở cơ quan, trường học... Hoàn thành tốt chỉ tiêu diện tích trồng rừng gỗ lớn Lim, Lát Giổi được giao năm 2022. Tin tưởng rằng phong trào trồng cây, gây rừng, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế lâm nghiệp sẽ được đông đảo cán bộ, nhân dân các dân tộc trong huyện, các doanh nghiệp đồng tình hưởng ứng, góp phần phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Chẽ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với định hưởng đến năm 2025 “Huyện Ba Chẽ trở thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp của tỉnh Quảng Ninh”.

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát động phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trên địa bàn huyện Ba Chẽ.

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh phát động phong trào trồng cây năm 2022, phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Phạm Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đây là hoạt động ý nghĩa góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân về trồng cây, gây rừng, bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn thiên nhiên, nâng cao chất lượng môi trường, môi sinh nhằm phát triển kinh tế rừng bền vững, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu và góp phần thực thi những cam kết mạnh mẽ tại Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu của Việt Nam. Đồng thời, sớm hiện thực hóa mục tiêu của tỉnh Quảng Ninh hết năm 2022 trồng mới ít nhất 2.000ha lim, giổi, lát ở những địa bàn có điều kiện và nâng lên 5.000ha vào năm 2025.

Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh huyện Ba Chẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt pháp luật về Lâm nghiệp, bảo đảm các quy định pháp luật được thực thi đồng bộ, thống nhất, phát huy hiệu quả trên thực tiễn, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp để phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn theo kế hoạch tỉnh giao; tăng cường năng lực, công nghệ sản xuất giống cây lâm nghiệp để tự chủ nguồn giống; Huy động nguồn lực đầu tư phát triển rừng và kinh tế lâm nghiệp, gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022; triển khai Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch tổ chức trồng cây trong giai đoạn 2021-2025 ở mọi cấp, mọi ngành, trong từng khu dân cư với sự tham gia của mọi người dân; tập trung ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế khác, khu dân cư tập trung, khu văn hóa - lịch sử, khu tưởng niệm, hành lang giao thông, kết hợp phòng hộ trong khu canh tác nông nghiệp. Tập trung quản lý bảo vệ rừng phòng hộ, rừng bảo vệ nguồn nước, tập trung nhân rộng, mở rộng các mô hình kinh tế dưới tán rừng để người trồng rừng thực sự sống bằng nghề rừng. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU và kết quả thực hiện một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững theo Nghị quyết số 337/2021/HĐND ngày 24/3/2021 của HĐND tỉnh để nghiên cứu, mở rộng phạm vi áp dụng chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn; tích cực hỗ trợ người dân phát triển trồng rừng cây gỗ lớn, đồng thời mở hướng đi mới trong bảo vệ, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên rừng… vì mục tiêu cải thiện môi trường sống tự nhiên và nâng cao thu nhập đời sống nhân dân.

Tham gia lễ phát động trồng cây, đồng chí Hoàng Ngọc Quyền - Thủ trưởng Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện cho biết: Hiện nay, huyện đang tích cực triển khai thực hiện đề án phát triển rừng trồng gỗ lớn giai đoạn 2021-2025, trong đó mỗi năm sẽ phấn đấu trồng mới 650 ha rừng gỗ lớn với các loài như Lim, Lát, Giổi và cây bản địa, đến năm 2025 huyện sẽ có tổng diện tích hơn 3.000ha rừng gỗ lớn. Với vai trò là MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, chúng tôi sẽ tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ chính sách từ các nguồn xã hội hóa giúp đoàn viên, hội viên và nhân dân hăng hái tham gia trồng rừng gỗ lớn, để hoàn thành tốt Chỉ thị số 02-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy và mục tiêu đề án trồng rừng gỗ lớn của huyện đề ra.

Công tác trồng, chăm sóc bảo vệ rừng không chỉ góp phần quan trọng trong việc điều tiết khí hậu phòng chống lũ bão, bảo vệ môi trường sống tự nhiên mà còn lại lợi ích kinh tế thiết thực cho người dân, là nguồn thu nhập chính của người nông dân huyện miền núi, vì vậy trong chương trình phát động tết trồng cây năm 2022 hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và chương trình trồng 5.000ha Lim, Giổi, Lát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã nhận được dự hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và đông đảo người dân trên địa bàn huyện.

Anh Lê Minh Đạt - Bí thư Huyện đoàn thanh niên cho biết: Chủ trương trồng rừng gỗ lớn của tỉnh, của huyện là rất thiết thực và ý nghĩa trong việc cải thiện môi trường và cải thiện nâng cao thu nhập cho người dân nói chung và đoàn viên, thanh niên nói riêng. Chủ trương này đã được chúng tôi tuyên truyền rộng khắp và đoàn viên, thanh niên cũng tích cực tham gia. Ngay sau lễ phát động này, lực lượng ĐVTN sẽ triển khai thực hiện trồng 6 ha rừng gỗ lớn, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trong thực hiện giữ gìn môi trường; gắn kết phát triển kinh tế lâm nghiệp và du lịch bản địa, sinh thái rừng của địa phương.

Trung úy Mai Phương Linh - Công an huyện cho biết: Bản thân tôi rất tự hào được tham gia chương trình trồng rừng gỗ lớn của tỉnh, của huyện. Tôi tự nhận thức được rằng, bản thân sẽ tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đề án trồng rừng gỗ lớn, đồng thời sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, chăm sóc, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lâm luật, các hành vi liên quan đến môi trường và xâm lấn, lấn chiếm đất rừng trái phép.

Với tinh thần phấn khởi và quyết tâm, chị Chìu Thị Phương - Thôn Lò Vôi, xã Nam Sơn cho biết: Hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và chương trình trồng 5.000 ha Lim, Giổi, Lát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, người dân chúng tôi sẽ tăng cường công tác trồng, quản lý, chăm sóc bảo vệ rừng, nhất là trong thực hiện đề án trồng rừng gỗ lớn của huyện để bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo vệ nguồn sinh thủy và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của gia đình.

Ngay sau Lễ phát động, các đồng chí Lãnh đạo tỉnh; các Sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo huyện; các cơ quan, đơn vị; các đoàn thể; lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện sẽ tiến hành trồng mới 4,3ha cây gỗ lớn, gồm: 1.100 cây lim xanh và 3.600 cây giổi xanh, địa điểm tại khu 7 Thị trấn Ba Chẽ (khu vực Ban chỉ huy Quân sự huyện), nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính Phủ và 5.000 ha cây lim, lát, giổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; góp phần quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân.

Một số hình ảnh tại Lễ phát động Tết trồng cây năm 2022 hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và chương trình trồng 5.000 ha Lim, Giổi, Lát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh:Bình Minh - Ngọc Lợi - Thanh Sơn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4229
Đã truy cập: 7505648