Các xã Thanh Sơn, Nam Sơn và Lương Mông phát động Tết trồng cây năm 2022

11/02/2022 09:00

Ngày 10/02, các xã: Thanh Sơn, Nam Sơn và Lương Mông tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2022.

Cán bộ, nhân dân xã Lương Mông hưởng ứng phát động Tết trồng cây

Tại Lễ phát động Tết trồng cây, các xã đề nghị các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn trên địa bàn xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã hăng hái tham gia Tết trồng cây thông qua việc triển khai thực hiện các dự án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây bản địa. Các cơ quan, đơn vị, nhà trường chủ động trồng cây xanh bóng mát tại khuôn viên trụ sở cơ quan, trường học... Hoàn thành tốt chỉ tiêu diện tích trồng rừng gỗ lớn Lim, Lát, Dổi được giao năm 2022; đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Chẽ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với định hướng đến năm 2025 “Huyện Ba Chẽ trở thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh Quảng Ninh”.

Hưởng ứng Tết trồng cây tại xã Thanh Sơn

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, năm 2022, xã Thanh Sơn trồng 560 ha rừng tập trung, trong đó phấn đấu trồng 120 ha rừng gỗ lớn và 10 ha cây dược liệu; duy trì độ che phủ rừng 75%; Xã Nam Sơn phấn đấu trồng trên 92 ha rừng gỗ lớn, trong đó: Lim Lát, Dổi, Sồi đạt trên 18 ha; cây bản địa khác đạt trên 74 ha và đạt trên 5ha cây dược liệu, duy trì độ che phủ rừng đạt 72,2%; xã Lương Mông phấn đấu trồng 220 ha rừng tập trung, trong đó 30 ha rừng gỗ lớn; duy trì độ che phủ rừng đạt 72%.

Nam Sơn phấn đấu năm 2022 trồng trên 92 ha rừng gỗ lớn

Những chỉ tiêu phấn đấu của các xã sẽ góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch trồng rừng tập trung của toàn huyện đạt 3.300 ha. Trong đó, trồng rừng gỗ lớn đạt trên 1.100 ha (các loài cây: Lim, Lát, Giổi đạt trên 500 ha; cây bản địa khác đạt trên 600 ha).

Ngay sau Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện; lãnh đạo xã cùng  toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn các xã đã tiến hành trồng mới 1.100 cây lim trên diện tích 01 ha tại thôn Sơn Hải (xã Nam Sơn); trồng 1.100 Lim trên diện tích 01 ha tại thôn Khe Lọng Ngoài (xã Thanh Sơn); 1.000 cây giổi trên diện tích trên 01 ha xung quanh trụ sở UBND xã và thôn Đồng Cầu (xã Lương Mông); nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ và 5.000 ha cây lim, lát, giổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; góp phần quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân./.

Thuỳ Loan/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2305
Đã truy cập: 7480589