Chủ động các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại trên địa bàn huyện

18/02/2022 09:00

Để chủ động các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại trên địa bàn huyện, ngày 17/02/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Văn bản số 240/UBND-NN về việc theo dõi, chủ  động triển khai các biện pháp phòng, chống rét hại trên địa bàn.

Theo dự báo trong thời gian tới, thời tiết trên địa bàn huyện trời sẽ chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi cao từ 4 - 6oC (ảnh Nguyễn Đức Thành).

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, từ chiều ngày 18/02/2022 không khí lạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết tỉnh Quảng Ninh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, toàn tỉnh có mưa, trời chuyển rét đậm, rét hại. Dự báo từ ngày 19/02 đến ngày 22/02/2022 tỉnh Quảng Ninh nói chung, huyện Ba Chẽ nói riêng trời chuyển rét đậm, rét hại, với nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi cao từ 4 - 6o C.

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục quán triệt và triển khai Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 31/12/2021 của Tỉnh ủy về phòng, chống rét đậm, rét hại; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh về phòng, chống rét hại trên địa bàn tỉnh năm 2022; Công văn số 923/UBND-NN ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp tục chủ động biện pháp phòng, chống rét hại trên địa bàn tỉnh; Công văn số 599-CV/HU ngày 18/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 31/12/2021 về phòng, chống rét đậm, rét hại; Công văn số 3260/UBND-NN ngày 28/12/2021 của UBND huyện về việc chủ động các biện pháp phòng, chống rét, dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng trên địa bàn huyện.

Giao UBND các xã, thị trấn chủ động cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại, thành lập các Tổ công tác đến các thôn, khu để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc nhân dân chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống rét cho người (tập trung vào các đối tượng người già, trẻ nhỏ, học sinh), hạn chế các hoạt động ngoài trời khi trời đang có rét đậm, rét hại. Tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân trên địa bàn không dùng bếp than đốt sưởi trong phòng kín; đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ khi sử dụng các vật liệu sưởi ấm cho người và gia súc, gia cầm.

Hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn, tổ chức di chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt, che chắn phủ ni lông diện tích mạ Xuân vừa gieo cấy và không tổ chức gieo thêm trong tình hình thời tiết nhiệt độ xuống thấp. Đồng thời có các biện pháp kỹ thuật phòng, chống rét cho các loại cây trồng tại các vườn ươm giống cây lâm nghiệp phục vụ sản xuất.

Trên cơ sở diễn biến tình hình thời tiết, chủ động bố trí ngân sách dự phòng của xã, thị trấn để phục vụ công tác phòng chống rét trên địa bàn. Chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, vật tư, phương tiện, phương án xử lý tình huống kịp thời hiệu quả. Thực hiện hỗ trợ theo quy định của nhà nước về cây trồng, vật nuôi và thủy sản do rét hại gây ra (nếu có) để sớm ổn định đời sống cho nhân dân.

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản, giảm thiểu tối đa thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra. Tổng hợp báo cáo về UBND huyện đảm bảo kịp thời.

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn các xã, thị trấn và các trường học tăng cường phòng, chống rét đậm, rét hại trên địa bàn, hỗ trợ kỹ thuật vật tư y tế cho các đơn vị cơ sở. Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cấp cứu để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp do thời tiết rét đậm, rét hại hoặc thời tiết thay đổi bất thường gây ra.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các trường học triển khai các biện pháp chống rét, chủ động giữ ấm cho học sinh, nhất là các trường nội trú, bán trú; căn cứ tình hình thời tiết chủ động đề xuất cho học sinh nghỉ học; không tổ chức các hoạt động ngoài trời khi rét đậm, rét hại.

Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện chủ động phối hợp UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các biện pháp cụ thể cho các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm như gia cố chuồng trại, tre chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn bảo an toàn. Phân công cán bộ kỹ thuật thường xuyên xuống cơ sở phối hợp UBND các xã, thị trấn thực hiện phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản đảm bảo hiệu quả; báo cáo tình hình phòng chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi về UBND huyện đảm bảo, kịp thời.

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện tăng cường thời lượng phát sóng, cập nhật và thông tin liên tục, kịp thời về diễn biến thời tiết rét đậm, rét hại và các biện pháp phòng, chống rét cho người và cây trồng, vật nuôi, thủy sản để mọi người dân biết, chủ động phòng chống.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể CT-XH huyện vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống rét cho người và cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn huyện.

UBND các xã, thị trấn, cơ quan Thường trực Ban chỉ huy PCTT huyện tổ chức trực ban, thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi diễn thời tiết, báo cáo kịp thời về UBND huyện qua phòng Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp phục vụ công tác chỉ đạo của UBND huyện./.

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2063
Đã truy cập: 6599529