Ba Chẽ phấn đấu giảm 60 hộ nghèo và 160 hộ cận nghèo trở lên trong năm 2022

01/03/2022 08:30

Trong thời gian qua, huyện đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp giảm nghèo, tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn vay, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ thuộc chương trình nông thôn mới, chương trình 135; vận động hướng dẫn nhân dân áp dụng tiến bộ, khoa học kỹ thuật vào các mô hình phát triển sản xuất, chú trọng việc phát triển trồng rừng gỗ lớn trồng, trồng cây dược liệu, vận động người dân đi lao động tại các khu sản xuất, các khu, cụm công nghiệp trong và ngoài huyện. Tính đến thời điểm ngày 01/01/2022 huyện Ba Chẽ có 5.589 hộ dân, 22.826 nhân khẩu, trong đó có 195 hộ nghèo và 603 hộ cận nghèo theo tiêu chí mới.

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm là một giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo.

Trong năm 2022, huyện Ba Chẽ phấn đấu giảm 60 hộ nghèo và 160 hộ cận nghèo trở lên. Để đạt được mục tiêu đó, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; tập trung hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, xây dựng, phát triển các mô hình giảm nghèo, dự án giảm nghèo để tạo việc làm bền vững, có thu nhập tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho người nghèo; phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc, thế mạnh địa phương.

Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường nội dung thông tin phổ biến, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, gương điển hình và các thông tin thiết yếu khác cho xã hội để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo đa chiều, khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện; tăng cường tuyên truyền các gương điển hình về giảm nghèo để thúc đẩy nhân rộng, đồng thời phát hiện ra các hành vi trục lợi chính sách giảm nghèo để có biện pháp đẩy lùi, ngăn chặn.

Trồng rừng gỗ lớn hướng đi thoát nghèo bền vững.

Hỗ trợ phát triển sản xuất cho người nghèo theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, nhất là trồng cây dược liệu, trồng rừng gỗ lớn. Hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo gắn với tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống; cung cấp thông tin thị trường lao động, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm suy dinh dưỡng thấp còi, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc của trẻ em từ 01 - 10 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Tìm hiểu môi trường làm việc, cũng như trải nghiệm thực tế tại đường lò của Phân hiệu Đào tạo Cẩm Phả - Trường Cao đẳng TKV.

Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công tác giảm nghèo; bảo đảm đội ngũ cán bộ có đủ năng lực thực hiện Chương trình đúng mục tiêu, đúng đối tượng, hiệu quả, bền vững. Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình đúng mục tiêu, đúng định hướng, đúng luật pháp, hiệu quả. Kịp thời giám sát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, hạn chế./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3459
Đã truy cập: 5054459