Ba Chẽ quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022

02/03/2022 08:30

Cuối năm 2021, huyện Ba Chẽ đạt 5/9 tiêu chí và 18/27 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn, 2021 - 2025, bao gồm các tiêu chí về: Thuỷ lợi; Điện; Y tế - Văn hoá - Giáo dục; Kinh tế; An ninh trật tự - Hành chính công.

Huyện Ba Chẽ tổ chức hội nghị nghe và cho ý xây dựng Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2025.

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; trồng rừng gỗ lớn và hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới của địa phương theo tinh thần Nghị quyết 05-NQ/HU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2022. Hiện nay, huyện Ba Chẽ đã và đang tích cực chủ động, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, sát với thực tiễn để hoàn thành mục tiêu huyện đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2022.

Ngay từ đầu năm, trên cơ sở kế hoạch của BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện; hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở đã tập trung quyết liệt thực hiện các tiêu chí về Quy hoạch; Giao thông; Môi trường và Chất lượng môi trường sống; phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; có trên 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; quy hoạch vùng huyện được phê duyệt; tỷ lệ km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch; hệ thống thu gom rác thải rắn, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn; cảnh quan, không gian trên địa bàn huyện sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.  Huyện tích cực, huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa; sử dụng hiệu quả nguồn vốn xây dựng NTM và nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững kinh tế- xã hội gắn với bảo đảm vững chắc QP-AN ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, cũng như tiếp tục huy động sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân để xây dựng NTM.

Một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm là công tác xây dựng Quy hoạch vùng huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Theo đó, quy mô diện tích lập quy hoạch của huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, có tổng số diện tích là 60.648 ha. Thực hiện mở rộng, đô thị hóa và công nghiệp hóa từ trung tâm Ba Chẽ về phía Nam; Công nghiệp hóa khu vực cửa ngõ gần Quốc lộ18; hình thành hành lang dịch vụ, tăng cường đô thị hóa theo đường tỉnh 330 nối với Thành phố Hạ Long và huyện Tiên Yên; hình thành các vùng nuôi trồng nông lâm nghiệp - chăn nuôi - trồng cây đặc hữu chuyên canh tại các xã phía Tây gắn với trung tâm dịch vụ dọc đường tỉnh 330; tạo tuyến du lịch vùng miền Đông từ thành phố Hạ Long (Đồng Sơn, Kỳ Thượng) đi qua huyện Ba Chẽ kết nối với huyện Bình Liêu và thành phố Móng Cái. Đến nay, huyện đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch vùng huyện.

Tích cực hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, chỉnh trang đô thị kết nối liên thông tổng thể.

Xác định khâu đột phá là hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, đảm bảo kết nối liên thông tổng thể, thúc đẩy liên kết vùng. Hiện nay, huyện đang tích cực triển khai Dự án cải tạo đường nói quốc lộ 18 về trung tâm thị trấn, nâng cấp đường tỉnh lộ 330B và Dự án nâng cấp, chống ngập lụt tuyến đường từ đường tỉnh 330 đi đường tỉnh 342 trên địa phận các xã Đạp Thanh, Thanh Sơn và Đồn Đạc. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện  chỉ tiêu về xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao huyện, Nhà văn hóa xã và tiêu chí về xây dựng Trường THPT đạt chuẩn Quốc gia; tiêu chí về cung cấp nước sạch phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện đề án trồng cây gỗ lớn, trồng cây dược liệu và `đẩy mạnh phát triển sản xuất.

Về lĩnh vực phát triển sản xuất, huyện quyết liệt, tập trung chỉ đạo các xã, các doanh nghiệp và quần chúng nhân dân tích cực tham gia đề án trồng cây gỗ lớn, cây bản địa và cây dược liệu. Đến nay, tổng diện tích đăng ký thực hiện đạt 1.247 ha; trong đó diện tích trồng rừng gỗ lớn đã đạt 146ha, đạt 12,4% kế hoạch giao; diện tích Lim, Lát, Giổi, Sồi đạt 29,8 ha. Ngoài ra, cùng với nhiệm vụ hỗ phát triển các mô hình, dự án chăn nuôi, huyện đang tích cực triển khai thực hiện nâng cấp, cải tiến mẫu mã các sản phẩm OCOP; hoàn thiện hồ sơ sản phẩm Trà hoa vàng đạt sản phẩm OCOP 5 sao cấp Quốc gia và phát triển thêm 02 sản phẩm mới Trà hoa vàng khô và bột từ lá Trà hoa vàng.

Huyện đặc biệt chú trọng công tác hỗ trợ giới thiệu, đào tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân được đặc biệt chú trọng, huyện tập trung thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ giới thiệu, đào tạo việc làm cho lao động nông thôn, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động người dân tiếp cận các nguồn vốn vay, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ thuộc chương trình nông thôn mới, chương trình 135; hướng dẫn nhân dân áp dụng tiến bộ, khoa học kỹ thuật vào các mô hình phát triển sản xuất, chú trọng việc phát triển trồng rừng gỗ lớn trồng, trồng cây dược liệu; tăng cường công tác đào tạo nghề, hỗ trợ người dân đi lao động tại các khu sản xuất, các khu, cụm công nghiệp trong và ngoài huyện… Ban hành quyết định giao chỉ tiêu cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện tới cơ sở tập trung hỗ trợ các điều hiện để hoàn thành mục tiêu giảm 60 hộ nghèo, 160 hộ cận nghèo trở lên vào cuối năm 2022.

Lãnh đạo huyện và đội ngũ cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Ngày thứ 7 NTM, Ngày Chủ nhật xanh xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trong thực hiện tiêu chí Môi trường, huyện tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội từ huyện tới cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện mô hình “5 không, 3 sạch”; thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng hoa, cây cảnh, vẽ tranh tường… phát huy hiệu quả phong trào “Ngày thứ 7 Nông thôn mới, ngày Chủ nhật xanh”, xây dựng cảnh quan, môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp. Triển khai xây dựng khu xử lý rác thải bằng phương pháp đốt, với công suất 500kg/giờ tại xã Thanh Sơn và triển khai hiệu quả tiến độ 5 dự án chỉnh trang khu dân cư trên địa bàn các xã Đạp Thanh, Thanh lâm, Thanh Sơn, Nam Sơn và Đồn Đạc. Đặc biệt, huyện đã thống nhất xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng nguồn nước dòng sông Ba Chẽ giai đoạn 2022-2025.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần vượt khó và tiềm năng, thế mạnh sẵn có cùng những cách làm hiệu quả, phù hợp sát với tình hình thực tiễn, sự  quyết tâm, nỗ lực của các cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu và xây dựng Nông thôn mới. Tin rằng mục tiêu đưa huyện đạt chuẩn Nông thôn mới sẽ hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Qua đó, thay đổi diện mạo của huyện miền núi; nâng cao đời sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1155
Đã truy cập: 7510177