UBND tỉnh Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung Thị trấn Ba Chẽ đến năm 2040

08/03/2022 14:35

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Thị trấn Ba Chẽ đến năm 2040.

Quy hoạch chung Thị trấn Ba Chẽ được xác định, hướng tới đô thị loại IV.

Theo quyết định, mục tiêu của nhiệm vụ lập quy hoạch nhằm đề xuất định hướng không gian phát triển và các phần phụ cận, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và huyện Ba Chẽ tầm nhìn đến năm 2040. Đồng thời đề xuất các giải pháp quy hoạch phục vụ cho nhu cầu đầu tư, đảm bảo phù hợp với chiến lược và cấu trúc phát triển chung của toàn đô thị; đảm bảo kết nối, đồng bộ về mặt tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực lập quy hoạch và các khu vực lân cận; phát triển kinh tế và đô thị Ba Chẽ với các yêu cầu gia tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp và xây dựng. Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, từng bước nghiên cứu phạm vi xây dựng các tiêu chí về quy mô, mật độ dân số, chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho đô thị loại IV trong giai đoạn (2026 - 2030) đối với Thị trấn Ba Chẽ.

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm: Toàn bộ diện tích Thị trấn Ba Chẽ hiện có và nghiên cứu mở rộng sang 02 xã Đồn Đạc, Nam Sơn; trong đó phía Bắc, phía Đông và phía Nam giáp xã Nam Sơn, phía Tây giáp xã Đồn Đạc với tổng diện tích trên 690 ha. Dự báo quy mô dân số có từ 20.000- 25.000 người vào năm 2030 và đến năm 2040 là 30.000 - 40.000 người…

Từ mục tiêu trên, yêu cầu trọng tâm đối với công tác lập quy hoạch chung Thị trấn Ba Chẽ đến năm 2040 là tập trung nghiên cứu, cập nhật định hướng các quy hoạch chiến lược của Tỉnh đã được lập và phê duyệt; rà soát định hướng các quỹ đất phát triển đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy mô các khu chức năng, đánh giá tính phù hợp với xu thế phát triển thực tế của huyện Ba Chẽ để khai thác tối đa các lợi thế của địa phương. Trong đó,dự báo được nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới cùng với sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong những năm tới; nắm bắt các cơ hội phát triển mới đã được định hướng trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV và Quy hoạch của tỉnh đang triển khai theo nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 479/QĐ-TTg ngày 07/4/2020.

Đề xuất các giải pháp cụ thể về kiểm soát phát triển không gian đô thị, công trình cao tầng, bố trí các không gian công cộng cho các khu dân cư đô thị. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật (đấu nối các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, liên kết với tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái thông qua huyện Tiên Yên); phát triển hệ thống hạ tầng đầu mối liên khu vực (cấp nước sạch, cấp điện, thông tin liên lạc, xử lý nước thải, chất thai rắn và bảo vệ môi trường).

Quyết định yêu cầu quy hoạch phải phân tích, đánh giá được hiện trạng và vị thế, bối cảnh phát triển vùng; dự báo phát triển, quy hoạch sử dụng đất; định hướng không gian, đô thị; định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và xác định được chương trình và dự án ưu tiên phát triển

Quy hoạch chung Thị trấn Ba Chẽ được xác định hướng tới đô thị loại IV. Do vậy, quy hoạch xây dựng phải đáp ứng yêu cầu là Thị trấn huyện lị, trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội; đầu mối giao thương, dịch vụ thương mại của huyện Ba Chẽ; là trung tâm thúc đẩy sự phát triển chung và hội tụ của cộng đồng các dân tộc của toàn huyện; đồng thời là khu vực giữ gìn môi trường sinh thái; đảm bảo quốc phòng - an ninh và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn huyện./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5076
Đã truy cập: 6874906