Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến một số nhiệm vụ trọng tâm

11/03/2022 14:30

Ngày 11/3, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị để bàn và cho ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Trong tháng 2, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo các cơ sở Đảng tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, Hệ thống chính trị vững mạnh. Quyết liệt chỉ đạo Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo yêu cầu “Chủ động, thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ nguyên tắc "5K + vắc xin + thuốc + công nghệ + ý thức của người dân"; đề cao cảnh giác, không chủ quan lơ là trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh; triển khai thần tốc các biện pháp cấp bách khoanh vùng, dập dịch, kiểm soát ổ dịch tại các xã và thị trấn; bảo đảm an toàn sức khỏe nhân dân. Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi  mới. Công tác Tổ chức, cán bộ, phát triển đảng; công tác Kiểm tra, giám sát, thanh tra; công tác Dân vận của Đảng tiếp tục phát huy hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tích cực lao động sản xuất, trồng rừng gỗ lớn, xây dựng Nông thôn mới. 

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tình hình sản xuất tiếp tục phát triển ổn định; trồng rừng gỗ lớn đạt 343,3ha; trong đó diện tích các loài Lim Lát, Giổi đạt trên 29 ha; thu ngân sách nhà nước địa bàn, đạt 11,7 tỷ đồng, đạt 19,5% dự toán huyện giao, đạt 22,9% dự toán tỉnh giao; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo giá hiện hành tăng 17% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai tích cực; hiện các xã Thanh Sơn, Đồn Đạc chính thức được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới; xã Minh Cầm đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; hoàn thiện nâng cấp nhãn mác, bao bì sản phẩm Trà hoa vàng tham gia dự thi sản phẩm OCOP cấp Quốc gia. Chú trọng công tác thu hút xúc tiến đầu tư; quản lý đất đai, quản lý đô thị; xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng; các hoạt động văn hóa, thông tin được duy trì; công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; đảm bảo vật tư, y tế, hóa chất, nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức thành công Lễ giao, nhận quân năm 2022 đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững. 

Hội nghị đã tập trung thảo luận cho ý kiến Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời  nghe cho ý kiến về công tác tổ chức, cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long- TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh, chỉ đạo các cơ sở Đảng tập trung quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; nhất là việc tăng cường các biện pháp và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã thị trấn trong công tác phòng chống dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tuân thủ nguyên tắc "5K+ vắcxin+ thuốc+ công nghệ thông tin+ ý thức của người dân"; tiếp tục triển khai công tác tiêm vét vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng; chuẩn bị tốt chiến dịch tiêm chủng vắcxin mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và vắcxin mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, cơ sở vật chất, y tế, thuốc men, sinh hóa phẩm cho nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 và công tác thu dung, chăm sóc, điều trị F0, đảm bảo yêu cầu “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy lưu ý, các cơ sở Đảng tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương, “tự soi, tự sửa”; chú trọng công tác phát triển đảng; quán triệt, thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5/02/2022 của Tỉnh về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh, nhằm đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động thương mại điện tử, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số, hướng tới phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của địa phương; chủ động rà soát, hoàn thiện các chương trình, kế hoạch theo tinh thần nghị quyết chuyên đề của tỉnh, huyện, về phương hướng nhiệm vụ năm 2022; hệ thống hồ sơ, tài liệu, các văn bản chỉ đạo của cấp ủy về cụ thể hóa các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, kết luận của BCH, BTV Huyện ủy theo quy định và các sổ ghi chép các cuộc giao ban, hội họp của đơn vị. Thực hiện tốt nhiệm vụ sắp xếp sáp nhập các xã và các thôn, khu dân cư; công tác quy hoạch cán bộ; chuẩn bị tốt công tác nhân sự và các điều kiện cho Đại hội CCB, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo đúng tiến độ thời gian, quy định. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đồng bộ, tập trung giám sát, thanh tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; văn hóa, văn minh công sở; việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các kết luận sau thanh tra, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại tố cáo. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống, sản xuất của nhân dân; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; triển khai rộng khắp phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh: Các cơ sở Đảng tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển theo đúng tinh thần chỉ đạo Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tích cực kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhân dân, các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn, đảm bảo kỹ thuật, thời vụ, chỉ tiêu, diện tích trồng rừng gỗ lớn huyện giao. Tập trung đôn đốc, hỗ trợ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu Nông thôn mới về Thu nhập, Môi trường, Quy hoạch, Giao thông... để huyện hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn Nông thôn mới; hoàn thiện các thủ tục để sản phẩm Trà hoa vàng dự thi sản phẩm OCOP cấp Quốc gia. Tăng cường chỉ đạo, điều hành nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách, bảo đảm số thu ngân sách nhà nước địa bàn đạt và vượt kế hoạch đề ra; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tiến hành khởi công mới các dự án đầu tư công năm 2022. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, đất rừng, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, môi trường; xử lý nghiêm minh triệt để những hành vi vi phạm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Quy hoạch xây dựng vùng huyện, Quy hoạch chung Thị trấn Ba Chẽ; tập trung triển khai, cụ thể hóa chương trình hành động thực Nghị quyết cấp ủy về “ Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ba Chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới”; Nghị quyết về bảo vệ dòng sông Ba Chẽ, chuẩn bị tốt các điều kiện phục hồi hoạt động du lịch. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác giảm nghèo, công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng dạy và học gắn với nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trong các nhà trường; bảo đảm giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông, PCTT & TKCN; quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trồng rừng gỗ lớn và xây dựng Nông thôn mới địa phương./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2997
Đã truy cập: 7519889