Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất phương án sáp nhập thôn, khu dân cư

14/03/2022 15:00

Ngày 14/3, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị cho ý kiến và thống nhất phương án sáp nhập thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát, sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, khu phố; huyện đã khẩn trương triển khai rà soát, xây dựng phương án sắp xếp thôn bản khu phố theo quy định tại điều 8, Quy chế tổ chức hoạt động và phân loại thôn, bản, khu phố và Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 20/02/2022 của UBND tỉnh.

Theo Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh, các thôn, bản, khu phố có quy mô số hộ gia đình dưới 50% số hộ theo quy định (tương đương dưới 75 hộ) thì tiến hành sát nhập với thôn, bản, khu phố liền kề. Hiện trên địa bàn huyện Ba Chẽ có tổng số 73 thôn, khu phố; bám sát các quy định, quyết định; bước đầu, huyện có 14 thôn trên địa bàn các xã Minh Cầm, Đạp Thanh, Thanh Lâm, Thanh Sơn và Nam Sơn đảm bảo các điều kiện, quy định sáp nhập. Sau khi sáp nhập 14 thôn thành 7 thôn trên địa bàn các xã, toàn huyện sẽ còn 66 thôn, khu phố.

Qua triển khai việc lấy ý kiến của cử tri và nhân dân và được thông qua tại kỳ họp HĐND các xã. Xã Minh Cầm thực hiện sáp nhập thôn Đồng Quánh và thôn Khe Tum, lấy tên gọi thôn Đồng Quánh. Xã Đạp Thanh thực hiện sáp nhập thôn Xóm Mới với thôn Xóm Đình, lấy tên gọi thôn Xóm Đình; sáp nhập thôn Bắc Xa với thôn Khe Phít, lấy tên gọi thôn Bắc Xa. Xã Thanh Lâm thực hiện sáp nhập Khe Tính với thôn Vằng Chè, lấy tên gọi thôn Đồng Tiến. Xã Thanh Sơn thực hiện sáp nhập thôn Thác Lào với thôn Loỏng Toỏng lấy tên gọi thôn Thành Công; sáp nhập thôn Khe Pụt Trong với thôn Khe Pụt Ngoài, lấy tên gọi thôn Khe Pụt. Xã Nam Sơn thực hiện sáp nhập thôn Nam Hả Ngoài và thôn Bằng Lau, lấy tên gọi thôn Nam Hả Ngoài.

Trên cơ sở thống nhất cao đối với phương án sát nhập thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy khẳng định chủ trương, chỉ đạo đúng đắn của Trung ương, của Tỉnh về thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố; góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII "Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Đây nhiệm chính trị trọng tâm, xuyên suốt.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, tiếp tục phát huy tinh trách nhiệm cao nhất, hành động quyết liệt hơn nữa, để tập trung lãnh chỉ đạo, thực hiện thắng lợi chủ trương sáp nhập thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện, đảm bảo việc sáp nhập đúng mục đích, yêu cầu, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo chỉ đạo của cấp trên; chú trọng công tác kiện toàn nhân sự, công tác chuẩn bị cho bầu cử trưởng thôn, khu phố và đại hội chi bộ cơ sở trực thuộc, nhiệm kỳ mới; quan tâm đầu tư, cải thiện cơ sở, vật chất phục vụ các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của quần chúng nhân dân; tích cực hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân thay đổi các thủ tục, giấy tờ sau khi thực hiện sáp nhập… tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng nhân dân; tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao, để tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương sáp nhập các thôn, khu phố đối với phạm vi trên địa bàn toàn huyện./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2497
Đã truy cập: 7511519