Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh làm việc với huyện Ba Chẽ về chương trình xây dựng Nông thôn mới

19/03/2022 08:30

Nhằm giúp huyện Ba Chẽ hoàn thành mục tiêu đưa huyện đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2022. Ngày 18/3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Ba Chẽ về việc hỗ trợ địa phương thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh kết luận cuộc làm việc.

Làm việc với Đoàn công tác về phía huyện có đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ xây dựng Nông thôn huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND- UB MTTQ huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện.

Báo cáo của BCĐ xây dựng NTM huyện nêu rõ: Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Ba Chẽ có 7/7 xã, đạt 100% số xã đạt chuẩn NTM; trong đó, có 02 xã Lương Mông, Minh Cầm đạt chuẩn NTM nâng cao; Thị trấn Ba Chẽ được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị; tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới của huyện đạt trên 90%. Ban chỉ đạo huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao.

Ngay từ đầu năm, với nhiều giải pháp, tích cực, đồng bộ, hiệu quả, Ban chỉ đạo huyện đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu đưa huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2022. Đến nay, huyện đã đạt 4/9 tiêu chí, 22/36 chỉ tiêu gồm tiêu chí: Thuỷ lợi; Điện; Kinh tế; An ninh trật tự - Hành chính công.

Hiện nay, huyện đã và đang tích cực huy động Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở đã tập trung quyết liệt thực hiện 5 tiêu chí chưa đạt, gồm: Quy hoạch; Giao thông; Y tế-Văn hóa- Giáo dục; Môi trường; Chất lượng môi trường sống với quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2022.

Huyện đã tập trung xây dựng Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện dự án cải tạo Dự án cải tạo đường nối Quốc lộ 18 về trung tâm Thị trấn, nâng cấp đường tỉnh lộ 330B và Dự án nâng cấp, chống ngập lụt tuyến đường từ đường tỉnh 330 đi đường tỉnh 342 trên địa phận các xã Đạp Thanh, Thanh Sơn và Đồn Đạc; hoàn thiện phương án trồng cây xanh phân tán trên các tuyến đường giao thông; chuẩn bị tốt các điều kiện đề nghị công nhận Trung tâm GDNN và GDTX huyện, Bến xe khách huyện đạt chuẩn theo quy định; tập trung chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế lâm nghiệp, trồng rừng gỗ lớn (Lim, Lát, Giổi); nâng cấp, cải thiện sản phẩm OCOP trà hoa vàng đạt 5 sao cấp Quốc gia… chỉ đạo quyết liệt, sát sao công tác thu gom, xử lý rác thải, chất thải; các hoạt động bảo vệ môi trường, nguồn nước; chỉnh trang xây dựng khu dân cư trung tâm, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Tại cuộc làm việc, BCĐ xây dựng Nông thôn mới huyện Ba Chẽ đã  trình bày làm rõ hơn những kết quả đạt được trong xây dựng Nông thôn mới; báo cáo một số khó khăn và đề xuất, kiến nghị với Đoàn công tác liên quan đến công tác hỗ trợ nguồn lực cho thực hiện tiêu chí Môi trường; tiêu chí nâng cao Chất lượng môi trường sống; xây dựng các mô hình làm đẹp cảnh quan môi trường; xử lý, phân loại rác thải nông thôn; hỗ trợ KHKT nâng cao chất lượng, hiệu quả các sản phẩm OCOP của địa phương; tạo nguồn lực cho các đối tượng chính sách xã hội; xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; công tác đào tạo nghề nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững… để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình.

Để giúp huyện hoàn thành mục tiêu về đích NTM trong năm 2022; lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM; tham gia hiều giải pháp trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về phát triển kinh tế, gải quyết việc làm, nâng cao thu nhập; công tác giảm nghèo bền vững và đặc biệt là trong xây dựng cảnh quan môi trường, trồng hoa, cây xanh, cây cảnh; vẽ tranh tường; xây dựng khu phân loại, thu gom, xử lý rác thải nông thôn; bảo vệ giữ gìn nguồn nước sinh hoạt. Huyện cần tiếp tục nhân rộng mô hình phát triển sản xuất chăn nuôi gia súc, gia cầm; giữ gìn, phát huy thương hiệu các sản phẩm OCOP như: Trà hoa vàng, Ba kích tím; chú trọng phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh; định hướng người lao động, thanh niên, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ vào làm việc tại các khu sản xuất, khu công nghiệp để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống… các Tổ chức chính trị xã hội tỉnh cam kết sẽ đồng hành cùng huyện Ba Chẽ trong xây dựng NTM và nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân.

Đồng chí Vũ Thành Long-TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ xây dựng Nông thôn huyện Ba Chẽ phát biểu tại cuộc làm việc.

Kết luận làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng  Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, đồng bộ, hiệu quả của huyện Ba Chẽ trong chương trình xây dựng NTM. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh Covid-19; song cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất các dân tộc; quyết tâm, quyết liệt triển khai từng tiêu chí, chỉ tiêu NTM theo hướng thực chất, bền vững.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh yêu cầu toàn thể Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục triển khai đồng bộ công tác lãnh, chỉ đạo; bám sát cơ sở, hướng dẫn ,đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chính trị nói chung; các nhiệm vụ trong xây dựng NTM nói riêng trên tinh thần quyết tâm, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Ba Chẽ bám sát chỉ đạo của Tỉnh, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn xây dựng NTM với tinh thần có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, vì mục tiêu nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân nâng cao ý thức hơn nữa, tích cực hơn nữa trong việc góp công, góp sức và phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM. Huyện cần tiếp tục tập trung, nâng cao tiêu chí Thu nhập, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2022 đạt tối thiểu 53 triệu đồng/người/ năm; quan tâm công tác giảm nghèo, tập trung các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; vận động nhân dân hoàn thành chương trình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Đối với tiêu chí Giao thông; Giáo dục, huyện cần nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến khởi công các dự án hạ tầng giao thông, cơ sở giáo dục, đảm bảo quy định. Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở và các tầng nhân dân tập trung, quyết liệt thực hiện tiêu chí Môi trường bền vững hơn nữa, hiệu quả hơn nữa; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp; đây là tiêu chí hàng đầu để đánh giá chất lượng xây dựng nông thôn mới của địa phương… Huyện tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép” trong tình hình mới, vừa tập trung hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, để hoàn thành mục tiêu đưa huyện về đích NTM theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi yêu cầu MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ huyện Ba Chẽ các điều kiện tốt nhất về nguồn lực, vật lực và kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; xây dựng đời sống văn hóa. Từng tổ chức chính trị xã hội tỉnh, triển khai hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm trong các lĩnh vực; góp phần tạo sức lan tỏa, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đời sống mới trên địa bàn huyện Ba Chẽ./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1116
Đã truy cập: 7498045