UBND huyện: Phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2022

24/03/2022 14:30

Ngày 24/3, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022. Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự chỉ đạo phiên họp; đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo phiên họp.

Trong quý I, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Song với sự nỗ lực quyết tâm cao UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các xã, thị trấn triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng -an ninh của địa phương. Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển cơ bản ổn định; tổ chức thành công chương trình phát động Tết trồng cây, tiến hành trồng mới 28.496 cây gỗ lớn; đến nay, diện tích trồng rừng tập trung đạt 1.333ha, đạt 35% kế hoạch; trong đó diện tích các loài Lim Lát, Giổi, Sồi đạt 80 ha, đạt 17% kế hoạch; diện tích cây bản địa Quế, Thông đạt 454 ha, đạt 68% kế hoạch; diện tích cây dược liệu đạt 15 ha, đạt 20,8% kế hoạch. Triển khai hiệu quả phương án hỗ trợ sản xuất lâm nghiệp theo Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của HĐND tỉnh cho 516 hộ gia đình, với tổng diện tích cây  gỗ lớn, cây bản địa đạt 945 ha. Công tác thu ngân sách nhà nước địa bàn trong quý, ước đạt 15,8 tỷ đồng, đạt 26,3% dự toán huyện giao, đạt 31% dự toán tỉnh giao, bằng 103,3% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo giá hiện hành đạt trên 100 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ; Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, bằng 103,3% so với cùng kỳ; Giải ngân vốn đầu tư công đạt 14 % kế hoạch vốn đã phân bổ, trong đó vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp đạt 91,8% kế hoạch. Chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai tích cực; các xã Thanh Sơn, Đồn Đạc được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới; xã Minh Cầm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chú trọng công tác thu hút xúc tiến đầu tư; quản lý đất đai, quản lý đô thị; xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, trong đó hoàn thành kế hoạch đầu tư công mang tính dài hạn, động lực, kết nối liên vùng, kiến nghị sát thực được Tỉnh chấp thuận hỗ trợ vốn đầu tư cho các công trình mang tính động lực, trọng điểm, gồm: Cải tạo tuyến đường từ Quốc lộ 18 vào trung tâm thị trấn Ba Chẽ,; nâng cấp 8 điểm ngập lụt còn lại trên tỉnh lộ 330, nâng cấp chống ngập lụt trên tuyến đường tỉnh 330, đường tỉnh 342 trên địa bàn các xã Đạp Thanh, Thanh Sơn, Đồn Đạc, Cải tạo mở rộng trường PTDT Nội trú, Cải tạo mở rộng trường THPT Ba Chẽ. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính đạt nhiều kết quả, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, địa phương (DDCI) xếp hạng 7/13 địa phương. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; giải quyết đơn thư, khiếu nại được thực hiện hiệu quả và kịp thời; các hoạt động văn hóa, thông tin được duy trì; công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; đảm bảo vật tư, y tế, hóa chất, nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng- an ninh được giữ vững.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện công tác phát triển kinh tế - xã hội quý II năm 2022. Phiên họp cũng tập trung đánh giá, kiểm điểm tiến độ thực hiện các tiêu chí chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; trồng rừng gỗ lớn; thu ngân sách nhà nước địa bàn; kết quả công tác cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã trong quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022.

Đồng chí Đỗ Khánh Tùng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực UBND huyện cùng sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, phòng ban chuyên môn; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; các xã, thị trấn trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong quý I. Đồng thời ,yêu cầu Thường trực UBND huyện tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện; các xã, thị trấn tiếp tục bám sát và tập trung triển khai quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 05-NQ/TU của Huyện ủy và Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành, nguồn lực phục vụ phòng chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn gắn với đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân, thích ứng linh hoạt trong mọi tình huống; thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế lâm nghiệp, đảm bảo tiến độ, kế hoạch trồng rừng năm 2022, nhất quán hoàn thành mục tiêu trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu. Tập trung, ưu tiên toàn diện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, trong đó, đặc biệt chú trọng các tiêu chí về môi trường, lao động, việc làm, giáo dục, hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nông thôn... tạo phong trào thi đua sôi nổi chung sức xây dựng nông thôn mới trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đảm bảo tiến độ hoàn thành mục tiêu huyện Ba Chẽ đạt chuẩn NTM trong năm 2022. Trước mắt, tập trung cao điểm, quyết liệt thực hiện hiệu quả nội dung trọng tâm Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 15/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc, rộng khắp trong nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trên cương vị công tác tại địa bàn và lĩnh vực phụ trách. Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, đảm bảo thực hiện thành công công tác bầu cử trưởng thôn, khu chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức bầu trưởng thôn, khu phố và Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. 

Kết luận phiên họp, đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các đơn vị thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn quán triệt nghiêm ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong quý II; quyết tâm không thay đổi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, đảm bảo tăng trưởng kinh tế đạt 18%; tiếp tục phân công nhiệm vụ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiêm trong thực hiện các chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn và các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới. Tập trung đôn đốc thực hiện tiến độ trồng cây gỗ lớn, trồng cây dược liệu; các dự án chỉnh trang khu dân cư trung tâm; các giải pháp xử lý rác thải, chất thải; đẩy mạnh phong trào toàn dân chung tay, quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới… đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ Quy hoạch xây dựng vùng huyện; hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận Bến xe khách trung tâm huyện đạt tiêu chuẩn l. Chú trọng công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp; lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực đầu tư hạ tầng Cụm CN Nam Sơn giai đoạn II; khuyến khích, vận động thành lập HTX hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, du lịch dịch vụ; tiếp tục tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách địa bàn, thực hiện tốt các giải pháp xác định lại doanh thu của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh để đảm bảo mức thu thuế hợp lý, không để xảy ra kê khai doanh thu thấp, hành vi trốn thuế; đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách địa bàn đến hết quý II đạt tối thiểu 65% dự toán cả năm; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 70% kế hoạch vốn cả năm, chuẩn bị tốt các điều kiện cho khởi công mới các dự án, công trình năm 2022. Quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; công tác rà soát, sáp nhập thôn, khu phố; công tác bầu cử trưởng thôn khu phố và đại hội hội chi bộ cơ sở. Quan tâm công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đảm bảo vật tư, y tế, hóa chất, nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho phục hồi phát triển du lịch; triển khai hiệu quả công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn; công tác giảm nghèo; quản lý chặt chẽ về lĩnh vực đất đai, quy hoạch, quản lý, bảo vệ rừng; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương công chức, thái độ tận tụy phục vụ nhân dân; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống cháy nổ, cháy rừng; công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm giữ vững quốc phòng - an ninh./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 6845
Đã truy cập: 6912399