Ba Chẽ: Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch thực hiện chuyển đổi số toàn diện

25/03/2022 10:00

Ngày 24/3, UBND huyện tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số toàn diện huyện Ba Chẽ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đ/c Đinh Thị Vỹ - Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội thảo. Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu các xã, thị trấn.

Đ/c Đinh Thị Vỹ - Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội thảo

Dự Hội thảo tại điểm cầu huyện có đại diện Khối MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và đại diện các đơn vị viễn thông, Hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Tại điểm cầu cấp xã có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các thành phần liên quan.

Với mục tiêu tổng quát là đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; bắt nhịp nhanh với xu hướng phát triển kinh tế số tạo nền tảng thúc đẩy phát triển và tạo ra các giá trị tăng trưởng mới trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện; Xây dựng xã hội số an toàn, nhân văn dựa trên ba trụ cột thiên nhiên - văn hóa - con người để hình thành công dân số, xã hội số, đảm bảo an toàn, an ninh mạng gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và chủ quyền số quốc gia. Phấn đấu đến năm 2025, Ba Chẽ thuộc nhóm các địa phương ở nhóm giữa trong thực hiện về an toàn, an ninh mạng của tỉnh; chuyển đổi số các cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện.

Dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số toàn diện huyện Ba Chẽ đặt ra 3 mục tiêu trọng tâm gồm Phát triển chính quyền số, phát triển kinh tế số và phát triển xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trong đó đối với mục tiêu Chính quyền số đến năm 2022 cần khai thác tối đa chính quyền điện tử; triển khai hạ tầng và nền tảng số; số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu. Giai đoạn 2023 - 2025, triển khai chính quyền dựa trên dữ liệu, tiếp tục mở rộng các năng lực về điều hành dựa trên dữ liệu, phát triển hệ sinh thái dữ liệu công, tối ưu hóa hoạt động cơ quan nhà nước dựa trên dữ liệu và ứng dụng CNTT. Giai đoạn 2025 - 2030, Chính quyền thông minh dựa trên số hóa toàn diện.

Mục tiêu Kinh tế số đến giai đoạn 2023 - 2025 có tỷ trọng trong từng ngành, lĩnh vực phấn đấu từ 5-10%. Giai đoạn 2025 - 2030, chiếm khoảng 20% giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn huyện.

Mục tiêu phát triển xã hội số đến năm 2022 triển khai hạ tầng số; Triển khai điện toán đám mây, bản đồ số, phủ lõm di động, 4G/5G và băng thông rộng; số hóa và cung cấp dịch vụ số trong dịch vụ công, y tế, giáo dục, cung cấp dịch vụ tiện ích thông minh. Giai đoạn 2023 - 2025, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, 5G. Đẩy mạnh ứng dụng số phục vụ người dân với an sinh xã hội số, giáo dục số, y tế số, du lịch, văn hóa số, dịch vụ đô thị thông minh. Giai đoạn 2025 - 2030, Hạ tầng số thông minh; Xã hội số nhân văn, an toàn.

Huyện Ba Chẽ xác định rõ một số lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số toàn diện gồm lĩnh vực Y tế; lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo; lĩnh vực du lịch; lĩnh vực Thông tin - Truyền thông; lĩnh vực Lâm - Nông nghiệp.

Để việc thực hiện chuyển đổi số theo đúng lộ trình, huyện Ba Chẽ đã thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Đồng chí Chủ tịch UBND huyện trực tiếp làm Tổ trưởng Tổ công tác.

Điểm cầu các xã, thị trấn tham dự hội thảo qua hệ thống trực tuyến.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cho ý kiến về bố cục, nội dung của dự thảo kế hoạch, trong đó bổ sung đánh giá hiện trạng tổng quan để xác định vị trí của huyện trước khi thực hiện chuyển đổi số; phân tích rõ Hệ thống các chỉ tiêu, lộ trình thời gian, khối lượng công việc cần thực hiện. Phân công công việc cụ thể đối với từng cơ quan, ban ngành, đơn vị, doanh nghiệp để triển khai chuyển đổi số bám sát chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực được giao; phân tích nội dung 17 nhiệm vụ cần thực hiện chuyển đổi số ngay trong năm 2022, …

Phát biểu thống nhất các nội dung tham gia thảo luận, góp ý tại hội thảo, đồng chí Đinh Thị Vỹ - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện nhấn mạnh: Huyện Ba Chẽ quyết tâm thực hiện chuyển đổi số toàn diện với quan điểm người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, là động lực của chuyển đổi số và tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển đổi số, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động… góp phần làm thay đổi tư duy, nhận thức, hành động, tạo sự đồng thuận, thống nhất, tập trung cao trong thực hiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị bổ sung đánh giá hiện trạng về cơ sở vật chất, con người của từng ngành, địa phương; việc thực hiện chuyển đổi số cần có địa chỉ cụ thể cơ quan, doanh nghiệp thực hiện để có kiểm đếm kết quả. Trên cơ sở khung kế hoạch chung của huyện, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và thành lập ban chỉ đạo, tổ hỗ trợ công nghệ của từng đơn vị.

Giao phòng Văn hóa và Thông tin rà soát, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng vào Tổ công nghệ thông tin của huyện để hỗ trợ, đào tạo tập huấn chuyển giao công nghệ đối với lực lượng nhân lực, nòng cốt của từng cơ quan, đơn vị, các địa phương. Tổng hợp các ý kiến tham gia, tiếp thu và chỉnh sửa Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyển đổi số toàn diện huyện Ba Chẽ để trình cấp thẩm quyền phê duyệt trong tháng 3/2022./.

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 144
Đã truy cập: 6071672