Ba Chẽ: Hoàn thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027

28/03/2022 15:30

Tính đến ngày 26/3, toàn bộ 18/18 cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đã hoàn thành Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027 đảm bảo theo đúng tiến độ Kế hoạch đề ra. Đây là bước tiến quan trọng để Huyện Đoàn Ba Chẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ba Chẽ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện (đứng thứ hai bên phải sang) chúc mừng tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thanh Sơn - Đây là đại hội được Huyện Đoàn Ba Chẽ lựa chọn Đại hội điểm tổ chức vào tháng 01/2022.

Chi đoàn Khối Dân - Đảng là đơn vị cuối cùng tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra ngày 26/3/2022. Như vậy đến thời điểm này, Ba Chẽ đã hoàn thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở. Nhìn chung, công tác chỉ đạo và chuẩn bị tổ chức Đại hội được các cơ sở Đoàn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo hướng dẫn. Quy trình tổ chức Đại hội đúng nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và trình tự. Báo cáo chính trị đã đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã có bước phát triển toàn diện. Các phong trào cách mạng, các chương trình đồng hành, các cuộc vận động đều bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và ngày càng đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu hoạt động của đoàn viên, thanh niên. Từ đó, đã góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đại hội đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho tổ chức Đoàn Thanh niên trong nhiệm kỳ mới.   

Tính đến ngày 26/3/2022, toàn bộ 18/18 cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện tổ chức thành công Đại hội.

Bên cạnh đó, công tác nhân sự được quan tâm chỉ đạo sớm, đảm bảo đúng quy trình, cơ cấu, công khai, chặt chẽ. Công tác bầu cử được thực hiện theo đúng Điều lệ Đoàn và sát với tình hình thực tiễn. Đại hội đã lựa chọn được những đồng chí đoàn viên tiêu biểu để bầu vào Ban Chấp hành khóa mới, có 15/18 đơn vị thực hiện bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.

Không khí đại hội diễn ra dân chủ, cởi mở, vui tươi, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện Đoàn Ba Chẽ, các đơn vị Đoàn cấp cơ sở đã chuẩn bị và tổ chức Đại hội nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình Hướng dẫn số 45-HD/TĐT-TCKT của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Đại hội cơ sở thực hiện đảm bảo 04 nội dung trọng tâm: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và xác định, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên; bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên.

15/18 cơ sở Đoàn bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Thành công của Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027 cho thấy được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Thường trực Huyện uỷ và cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Tinh thần chủ động, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo của tuổi trẻ huyện nhà sẽ góp phần quan trọng để tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ba Chẽ lần thứ XXV, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027./.

Phương Loan/Huyện Đoàn Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1004
Đã truy cập: 4858708