Tập huấn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

07/04/2022 10:30

Ngày 07/4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Các đồng chí đại biểu, học viên huyện Ba Chẽ tham gia chương trình tập huấn

Tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Ba Chẽ có các đồng chí Thường trực UBND huyện; Thủ trưởng, cán bộ các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện thực hiện TTHC; lãnh đạo, cán bộ theo dõi lĩnh vực tư pháp các xã, thị trấn. 

Trong chương trình tập huấn, các học được học tập, nghiên cứu nội dung 5 chuyên đề trọng tâm chính, gồm: Những nhiệm vụ, công việc của tỉnh cần tập trung, tổ chức triển khai thực hiện theo Đề án 06; Giới thiệu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và những vấn đề cần cải thiện; Hướng dẫn chuẩn hóa danh mục  kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính; Hướng dẫn về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thông qua tập huấn, giúp các học viên nắm rõ các nội dung, quy định mới trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và các nhiệm vụ trọng tâm theo Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng quản trị trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công bằng dữ liệu theo thời gian thực./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3048
Đã truy cập: 7263459