Công đoàn Khối Chính quyền: Phát động hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”

08/04/2022 10:30

Hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến” do Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng ninh phát động. Ngày 08/4, Công đoàn Công đoàn Khối Chính quyền tổ chức phát động hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Đây là Hội nghị được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Ba Chẽ chỉ đạo điểm phát động hưởng ứng phong trào thi đua.

Đồng chí Đỗ Cao Thượng - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Đỗ Cao Thượng - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Linh Thị Xuân - Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ khối Chính quyền dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn; các đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở, đội ngũ cán bộ, viên chức khối Chính quyền; đại diện công nhân viên chức, lao động khối trường học, hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Đại diện Công đoàn Khối Chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiến hành ký kết  chương trình phối hợp thực hiện phong trào thi đua

Để thực hiện thắng lợi phong trào thi đua, đồng hành cùng cùng với Chính quyền các cấp, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn huyện Ba Chẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chính như: Trong 02 năm 2022 - 2023 thực hiện đống góp ít nhất 118 sáng kiến trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; phát triển sản xuất kinh doanh; tăng năng suất lao động và đổi mới tổ chức hoạt động của tổ chức, hoạt động của tổ chức Công đoàn theo 2 giai đoạn.

Trong giai đoạn I (đến hết tháng 5/2022) phấn đấu ít nhất có 36 sáng kiến được thực hiện để hưởng ứng Tháng công nhân; Giai đoạn II (từ tháng 6/2022 đến tháng 9/2023) có ít nhất 82 sáng kiến được thực hiện, để thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; chào mừng Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, Đại hội Công đoàn tỉnh quảng ninh lần thứ XIV và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn các tác giả đăng nhập sáng kiến lên hệ thống thông tin của Công đoàn Việt Nam.

Để đạt mục tiêu đề ra, đại diện Công đoàn khối và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp với các điều, khoản; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn có thời gian, môi trường, nghiên cứu, sáng tạo và các điều kiện cơ sở, vật chất để thực hành, ứng dụng sáng kiến; có cơ chế chính sách hỗ trợ, khen thưởng, động viên kịp thời khi tác giả có sáng kiến hiệu quả…

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đỗ Cao Thượng - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh biểu dương, ghi nhận, đánh giao cao tinh thần tham gia hưởng ứng phong trào thi đua của đoàn viên công đoàn huyện Ba Chẽ; đồng thời yêu cầu: Các tổ chức Công đoàn huyện Ba Chẽ tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; vận động đội ngũ cán bộ đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, người lao động tích cực học tập, nghiên cứu; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc năng động, sáng tạo; nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả công việc gắn liền với đổi mới tác phong, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh, toàn diện; đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương. Khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong toàn hệ thống chính trị.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh yêu cầu: LĐLĐ huyện chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở thành lập Tổ hỗ trợ sáng kiến, giúp các tác giả hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến và các thủ tục để tham gia chương trình một cách thiết thực, rộng khắp và hiệu quả; đồng thời theo dõi, đôn đốc cập nhật đầy đủ, nhanh chóng các đề tài trên hệ thống… đảm bảo tốt mọi điều kiện để hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu đề ra./.

 

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 471
Đã truy cập: 6597937