Đoàn công tác UBND tỉnh: Kiểm tra tiến độ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU tại Ba Chẽ

17/04/2022 11:30

Ngày 15/4, Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả, tiến độ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của BCH Đảng bộ Tỉnh về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Ba Chẽ.

Đồng chí Vũ Thành Long- TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu làm rõ hơn kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU  và đề xuất một số kiến nghị tại cuộc làm việc

Làm việc với đoàn công tác có đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực HĐND - UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện và UBND các xã trên địa bàn huyện.

Ba Chẽ là huyện miền núi với trên 80% là đồng bào dân tộc thiểu số; cơ cấu kinh tế lâm nghiệp là chủ đạo. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh; sự chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt của Cấp ủy, chính quyền huyện cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, do đó tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã có bước chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc.

Xác định Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy là đòn bẩy, là động lực to lớn trong sự phát triển kinh tế- xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc. Cấp ủy, chính quyền huyện đã quyết liệt, tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; các xã xây dựng kế hoạch, chương trình; cụ thể hóa các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Công tác quán triệt, truyền thông, tuyên truyền về Nghị quyết được triển khai sâu rộng, đã phát huy hiệu quả, với sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở, tạo được sự đồng thuận cao của cộng đồng, người dân, nhất là người dân tại các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau gần một năm triển khai thực hiện Nghị quyết, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt nhiều kết quả tích cực. Huyện đã chủ động phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ngành liên quan rà soát, thống nhất đưa vào nội dung đề xuất thực hiện các công trình, dự án mang tính cấp thiết, động lực, liên kết vùng, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Bước đầu đã đáp ứng nhu cầu, sự mong đợi của đồng bào nhân dân các dân tộc huyện; góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển chung của địa phương.

Trên cơ sở bám sát tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy, huyện đã tập trung huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; trong đó đề xuất thực hiện tổng số 28 dự án, công trình, với tổng mức đầu tư trên 838 tỷ đồng và 54 dự án phát triển sản xuất (trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa; trà hoa vàng, ba kích tím) với tổng kinh phí trên 128 tỷ đồng nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội nâng cao thu nhập cho người dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai hiệu quả chương trình vốn vay ủy thác cho 185 hộ, tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng;  vay vôn tạo việc làm đạt trên 81 tỷ đồng…Chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ đạt nhiều kết quả nổi bật; đến nay huyện có 7/7 xã đã chuẩn nông thôn mới; trong đó có 02 xã Lương Mông và Minh Cầm đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Huyện đạt 4/9 tiêu chí theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn (2021 - 2025), gồm tiêu chí: Thuỷ lợi; Điện; Kinh tế; An ninh trật tự - Hành chính công. Huyện đang nỗ lực, quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2022.

Bên cạnh đó, huyện đã và đang tiếp tục thực quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo, chệnh lệch vùng, miền; cải thiện rõ rệt và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân; sắp xếp ổn định dân cư; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu đồng bộ, thực hiện tốt liên kết vùng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phát triển toàn diện y tế, giáo dục và đào tạo gắn với tạo việc làm, tăng thu nhập; giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; khơi dậy tinh thần tự lực và vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, củng cố và nâng cao niềm tin của đồng bào với Đảng, chính quyền; xây dựng Hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, toàn diện...

Đồng chí Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu định hướng một số nội dung quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh.

Làm việc với Đoàn công tác, huyện Ba Chẽ kiến nghị, đề xuất Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ngành liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn địa phương trên các lĩnh vực công tác, nhằm thực hiện hiệu quả hơn mục tiêu Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy; đề nghị tỉnh bổ sung chính sách hỗ trợ trồng các loài dược liệu (Trà hoa vàng, Ba kích tím, Cát sâm…) dưới tán rừng gỗ lớn; có chính sách đặc thù để địa phương thu hút các doanh nghiệp chế biến gỗ rừng trồng, dược liệu vào huyện; bổ sung thêm nguồn vốn tín dụng chính sách để người dân, đồng bào được vay vốn sản xuất; tiếp tục bổ sung nguồn lực cho địa phương để đáp ứng yêu cầu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi gắn với hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Trong chương trình làm việc, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và định hướng một số nội dung quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh và các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3359
Đã truy cập: 7289008