Ba Chẽ: Triển khai công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026) và giới thiệu quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031)

19/04/2022 08:30

Ngày 18/4, Huyện ủy Ba Chẽ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để thực hiện quy trình rà soát quy hoạch cán bộ chủ chốt huyện thuộc diện BTV Huyện ủy, BTV Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026) và giới thiệu quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (2026 - 2031). Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Lãnh đạo huyện và các đại tiến hành bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch cán bộ chủ chốt thuộc diện BTV Huyện ủy, BTV Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031).

Tham dự hội nghị, có các đồng chỉ Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở thuộc huyện, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Trên cơ sở quy trình 5 bước, trước khi tổ chức hội nghị này, Huyện ủy Ba Chẽ đã tiến hành thực hiện quy trình xây dựng kế hoạch triển khai công tác quy hoạch của từng địa phương, cơ quan, đơn vị rà soát quy hoạch cán bộ chủ chốt huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021 - 2026); tiến hành rà soát, đánh giá nguồn cán bộ để dự kiến danh sách nguồn nhân sự cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 (2026 - 2031) và thực hiện quy trình các bước tại Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đồng chí Vũ Thành Long- TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị cán bộ chủ chốt, đồng chí Vũ Thành Long- TUV, Bí thư Huyện ủy khẳng định: Thực hiện Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/2/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể trong công tác quy hoạch cán bộ; kế hoạch của Tỉnh ủy “về việc triển khai công tác rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026), xây dựng Quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031), trong thời gian qua, công tác rà soát quy hoạch các chức danh lãnh đạo cán bộ quản lý của huyện được thực hiện theo quy định. Qua đó, tạo sự chủ động trong công tác cán bộ cũng như tính kế thừa, phát triển, chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ của huyện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý là việc làm hết sức quan trọng trong các khâu của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ và năng lực, nhất là năng lực trí tuệ và thực tiễn tốt. Đồng thời quy hoạch cán bộ gắn với kế hoạch luân chuyển, và bố trí, sắp xếp các chức danh cán bộ theo quy hoạch. Trong thời gian qua, Cấp ủy huyện luôn chú trọng công tác quy hoạch; dựa trên quy hoạch, đã thực hiện tốt việc bố trí, sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Qua đó, đội ngũ cán bộ và cán bộ lãnh đạo quản lý tiếp tục được nâng cao cả về trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Việc xây dựng quy hoạch mới sau kỳ Đại hội Đảng và bầu cử HĐND các cấp gắn với kiện toàn cán bộ là việc làm thường xuyên đầu nhiệm kỳ. Trên cở sở hướng dẫn của cấp trên về tiêu chuẩn, chức danh, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi và nguồn quy hoạch của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; Ban Thường vụ Huyện ủy đã chuẩn bị danh sách quy hoạch Ban Chấp hành khóa mới. Với phương châm có sự đổi mới và kế thừa các quy hoạch đã được phê duyệt, Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm người cán bộ đảng viên trên tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết, thân ái, giúp đỡ, giới thiệu đồng chí mình để đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo của huyện, nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031) đạt kết quả.

Các đồng chí Lãnh đạo huyện, các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất thông qua Tờ trình rà soát quy hoạch cấp ủy, cán bộ chủ chốt huyện Ba Chẽ giai đoạn 2020-2025 (2021-2026); giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2025-2030 (2026-2031). Trong đó, thực hiện bỏ phiếu giới thiệu số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 45 đồng chí; giới thiệu Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 13 đồng chí; giới thiệu nhân sự các chức danh Bí thư Huyện ủy; Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trên cơ sở bám sát các điều kiện về tiêu chuẩn; chính trị, tư tưởng; đạo đức lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật; trình độ, kiến thức; năng lực, uy tín, độ tuổi và danh sách dự kiến giới thiệu quy hoạch; số lượng giới thiệu quy hoạch đạt 1,2 lần, các đại biểu đã thực hiện quy trình các bước, bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch cán bộ chủ chốt thuộc diện BTV Huyện ủy, BTV Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031) theo quy định.

Toàn cảnh hội nghị.

Sau hội nghị cán bộ chủ chốt, huyện tiếp tục thực hiện quy trình các bước, bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch cán bộ tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và biểu quyết giới thiệu nhân sự để đưa vào danh sách đề nghị tại Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2507
Đã truy cập: 7749350