Ba Chẽ triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý II năm 2022

22/04/2022 15:30

Ngày 22/4, huyện Ba Chẽ tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát, và thi hành kỷ luật Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022. Dự hội nghị có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc; Bí thư, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Đại biểu thảo luận, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, cũng như tồn tại, hạn chế trong quý I năm 2022.

Trong quý I năm 2022 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tích cực chủ động tham mưu Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đồng bộ của Đảng, Chính quyền, MTTQ và đoàn thể từ huyện đến cơ sở, đồng bộ xem xét xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật chính quyền; đồng thời triển khai tổ chức thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng. Triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của tỉnh Quảng Ninh năm 2022 và Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của huyện Ba Chẽ năm 2022 ngay từ ngày đầu của năm 2022. Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 11/114 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra trên địa bàn toàn huyện, đạt 9,65% kế hoạch đầu năm, đạt 9,56% so kế hoạch bổ sung (11/115 cuộc), so cùng kỳ bằng 366% (11/03 cuộc). Chỉ đạo cơ sở thi hành kỷ luật 03 đảng viên, trong đó 02 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức kkiển trách; 01 đảng viên nhận kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Thực hiện 03 cuộc kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất không báo trước trong công tác tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của các cấp kịp thời, đúng quy trình quy định.

Quang cảnh hội nghị giao ban.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, cũng như tồn tại, hạn chế trong quý I năm 2022; đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới như: Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra đã đăng ký trong quý II/2022 theo Chương trình số 16-CTr/HU ngày 21/12/2021 về kiểm tra, giám sát, thanh tra theo hướng đồng bộ của huyện Ba Chẽ năm 2022. Chủ động thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Triển khai 01 cuộc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 01 cuộc kiểm tra việc thu, chi trích nộp đảng phí và sử dụng ngân sách đảng; phối hợp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai thực hiện 01 cuộc giám sát; tiếp tục đôn đốc các Chi, Đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đã xây đựng và đăng ký trong quý II/2022. Kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (nếu có). Phối hợp với các Cơ quan tham mưu giúp việc của Huyện ủy tham mưu cấp ủy huyện chấp hành nghiêm cuộc kiểm tra của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với huyện Ba Chẽ trong quý II/2022./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2535
Đã truy cập: 7749378