Ba Chẽ tham gia hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

26/04/2022 15:00

Ngày 26/4, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ngày 06/4/2022 và các nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị; nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Các đồng chí Lãnh đạo huyện dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy.

Đảng bộ huyện Ba Chẽ tham gia hội nghị và học tập, quán triệt các chuyên đề tại 10 điểm cầu gồm: điểm cầu Huyện ủy, điểm cầu Khối Chính quyền và 8 điểm cầu tại các xã, thị trấn.

Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Ba Chẽ các đồng chí: Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy; Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND - UBND huyện;các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Cơ quan MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Ban đại diện Hội Người cao tuổi, Ban Chủ nhiệm CLB Hưu trí 3-2; cán bộ, đảng viên Đảng ủy Quân sự huyện, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Y tế huyện.

Tại điểm cầu Khối Chính quyền có các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Khối Chính quyền và cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an huyện.

Tại điểm cầu 8 xã, thị trấn có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND; Trưởng, phó MTTQ và các đoàn thể cấp xã; đảng viên, cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo; Bí thư chi bộ, trưởng các thôn, khu phố.

Các đồng chí đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy.

Ngày 06/4/2022, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành một ngày đến thăm Quảng Ninh. Đồng chí đã bày tỏ ấn tượng trước những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh, đã vươn lên và đang trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc. Tin tưởng Quảng Ninh sẽ tiến xa hơn, Tổng Bí thư đã lưu ý với tỉnh 5 nội dung để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch trong giai đoạn mới. Đồng thời, chúc “Quảng Ninh tiến thật xa, Quảng Ninh như thế mới là Quảng Ninh”.

Quán triệt, triển khai thực hiện những chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã nêu bật những thành tựu của Quảng Ninh những năm qua, tạo được ấn tượng với đồng chí Tổng Bí thư.

Đó là: Đảng bộ tỉnh đã kế thừa, đổi mới và phát triển; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực nội sinh, đưa Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, một cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc với nhiều dấu ấn nổi bật.

Trong đó, kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững; hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư bài bản, đồng bộ, hiện đại; văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm an sinh xã hội được chăm lo phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao và bảo đảm chất lượng chăm sóc sức khoẻ của nhân dân, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới. Đảng bộ nhiều năm liền đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động để thực hiện có hiệu quả các quyết sách đổi mới. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền có nhiều tiến bộ, trở thành tỉnh thuộc nhóm đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các chỉ số phản ánh chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân.

Trong hơn 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, với ý chí tự lực, tự cường, truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo, Quảng Ninh đã kiên cường giữ vững địa bàn “An toàn, ổn định, phát triển trong trạng thái bình thường mới” thực hiện tốt “mục tiêu kép” với đà tăng trưởng GRDP trên hai con số trong 6 năm liên tiếp (2016-2021).

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Dù đạt được nhiều thành tựu trong phát triển, song hiện nay Quảng Ninh vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, mẫu thuẫn, đòi hỏi năng lực và tư duy cao, nghệ thuật xử lý tốt hơn trên tinh thần không chủ quan, tự mãn, giữ vững sự đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương. 

Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của Quảng Ninh được xác định rất rõ, đến năm 2025, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045 là tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế; người dân có mức thu nhập tương đương các nước phát triển...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt theo lưu ý của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh các nhiệm vụ, phương châm hành động của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo cần thực hiện đó là: Bao quát toàn diện các nhiệm vụ chính trị, nhưng phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; rõ người, rõ việc, rõ kết quả và rõ lộ trình hoàn thành từng công việc; vừa tập trung vào những vấn đề cấp bách đặt ra, vừa chú trọng các chủ trương lớn mang tính chiến lược, lâu dài; nội lực là căn bản, ngoại lực là quan trọng, kết hợp chặt chẽ nội lực với ngoại lực tạo ra nguồn lực tổng hợp tối ưu.

Luôn đổi mới tư duy phát triển, bám sát thực tiễn; tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; giải quyết dứt điểm các mục tiêu đề ra ở từng bước đi với các công cụ đo lường kết quả cụ thể; đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các đột phá chiến lược; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”; gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Kiên trì thực hiện mô hình tổ chức không gian phát triển “một tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng động lực”.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới phương thức huy động, khơi thông, kết nối nguồn lực “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”. Đẩy mạnh cơ cấu lại đầu tư công, bảo đảm tập trung cao, đúng trọng tâm, trọng điểm, có tính lan tỏa; nâng cao tỷ lệ giải ngân gắn với chất lượng công trình và hoàn thành đúng tiến độ các dự án; ưu tiên tập trung bố trí vốn đầu tư cho các công trình có tính chất động lực lan tỏa và bảo đảm an sinh xã hội.

Tập trung cải cách nền hành chính quản lý - quản trị - kiến tạo phát triển, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội; giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI.

Các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Khối Chính quyền và cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an huyện quán triệt tại điểm cầu Khối Chính quyền.

Đồng chí nhấn mạnh: Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển. Vì vậy, phải gắn kết phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền, bảo đảm an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, hướng vào các chỉ số “hạnh phúc” phù hợp với từng giai đoạn, trình độ phát triển, thể hiện trong mọi lĩnh vực và chính sách quản trị địa phương. Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, khoa học và hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; củng cố niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp bởi niềm tin vừa là nguồn lực, động lực, vừa là áp lực cho sự phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh; nghiêm túc thực hiện các lưu ý, quán triệt các nhiệm vụ, phương châm hành động của tỉnh.

Cũng trong chương trình hội nghị, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch của Tỉnh ủy.

Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra 4 quan điểm phát triển và 3 nhóm mục tiêu để bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu tin cậy về địa chất, khoáng sản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tài nguyên khoáng sản được quản lý chặt chẽ, khai thác, chế biến, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, gắn với nhu cầu phát triển của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Triển khai Nghị quyết, Quảng Ninh đã xác định rõ mục đích, yêu cầu và tổ chức thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và giải pháp thực hiện của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, cụ thể hóa Nghị quyết bằng các Chương trình hành động, Kế hoạch gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh giai đoạn 2020-2025 được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra: “Tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường làm trọng điểm. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai”.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND; Trưởng, phó MTTQ và các đoàn thể cấp xã; đảng viên, cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo; Bí thư chi bộ, trưởng các thôn, khu phố, quán triệt tại điểm cầu các xã, thị trấn

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Quy định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Đồng chí Vũ Xuân Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, quán triệt triển khai Thông báo kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/02/2022 cua Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng 2030./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1606
Đã truy cập: 7503025