Ban Thường vụ Huyện uỷ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022

29/04/2022 15:30

Ngày 29/4, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 4; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Long- TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Trong tháng 4, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cơ sở Đảng từ huyện tới cơ sở tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp, phòng chống dịch Covid-19; thực hiện hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đến nay, tình hình dịch bệnh được kiểm soát; không ghi nhận trường hợp mắc dịch Covid-19 diễn biến nặng, không ghi nhận trường hợp tử vong; bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Tập trung chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; trọng tâm là quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 28/02/2022 của BCH Đảng bộ huyện về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai giới thiệu quy hoạch cán bộ chủ chốt huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026) và giới thiệu quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031); triển khai công tác bầu cử trưởng thôn và đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; phát triển 26 đảng viên mới; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống sản xuất của nhân dân trên các lĩnh vực; đông đốc, thực hiện hiệu quả 75 mô hình “Dân vận khéo”; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền và công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi  mới, duy trì chế độ giao ban, tiếp công dân định kỳ; tham gia bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác Tổ chức cán bộ; công tác Kiểm tra giám sát; công tác Dân vận của Đảng tiếp tục phát huy hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống nhân dân; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng diện tích gieo trồng vụ xuân, bằng 102,1% so với cùng kỳ; trồng rừng tập trung đạt 1.898,2ha; trong đó diện tích cây Lim, Lát, Giổi đạt 142,9ha, đạt 57,5% kế hoạch; diện tích cây bản địa (Quế, Thông), đạt 96,9% kế hoạch; diện tích cây dược liệu (Ba kích, Trà hoa Vàng, Cát sâm, Sâm cau đỏ) đạt 48,5% kế hoạch; phê duyệt 08 phương án hỗ trồng trồng rừng cây gỗ lớn, cây bản địa với tồng diện tích trên 900 ha. Thu ngân sách nhà nước địa bàn lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt 22 tỷ đồng, tăng 0,9% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt 20% kế hoạch vốn phân bổ. Chương trình xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới được triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả; công tác cải cách hành chính tiếp tục có nhiều đổi mới. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao được duy trì; công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được chú trọng; công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo, giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong tháng 4; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận và cho ý kiến về kế hoạch thực hiện Kết luận số 354-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác tổ chức, cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở, quyết liệt, nghiêm túc thực hiện hiệu quả chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; trọng tâm là Nghị quyết số 38 của Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, theo phương châm 3 trước", "4 tại chỗ", tích cực, chủ động, từ xa từ sớm, từ cơ sở; tuân thủ nguyên tắc “5K + Vắc xin, thuốc điều trị + Công nghệ + Ý thức người dân"; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; củng cố nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở, y tế học đường; triển khai hiệu quả, an toàn chiến dịch tiêm chủng vắcxin phòng dịch Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; bảo đảm giữ vững địa bàn thích ứng, an toàn trong trạng thái bình thường mới.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, các cơ sở Đảng từ huyện tới cơ sở chú trọng, tổ chức sâu rộng, hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị về kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Kết luận số 21-KL/TW của Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến hành sáp nhập thôn, khu phố; tổ chức thành công bầu cử trưởng thôn, khu phố gắn với đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027; chuẩn bị tổ chức kết nạp đảng viên mới đợt 19/5. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; tăng cường, đôn đốc 27/27 chi đảng bộ cơ sở hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng tiến độ đề ra; thực hiện các kết luận sau thanh tra, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác thi hành kỷ luật Đảng. Hệ thống dân vận chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống nhân dân; tăng cường các hoạt động tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở, giao ban, tiếp xúc đối thoại để giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng; những tồn tại, vướng mắc ngay tại cơ sở

Về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, các cơ sở Đảng tiếp tục lãnh đạo triển khai quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 05-NQ/TU của Huyện ủy và Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của HĐND huyện. Tập trung ưu tiên toàn diện cho chương trình xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; trong đó, đặc biệt chú trọng, thực hiện hiệu quả tiêu chí Môi trường, lao động việc làm, giáo dục, hạ tầng; tạo phong trào cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân chung sức xây dựng Nông thôn mới; đảm bảo tiến độ, kế hoạch trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; tăng cường các giải pháp thu ngân sách địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, khởi công mới các dự án đầu tư công; bảo đảm tiến độ giải ngân... Tổ chức công bố và đánh giá kết quả CCHC của các phòng, ban chuyên môn huyện; các xã, thị trấn; cải thiện các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DGI, DDCI; tích cực thực hiện chương trình Chuyển đổi số toàn diện; tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao kích cầu du lịch; sẵn sàng các phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2504
Đã truy cập: 4856730