Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Ba Chẽ về triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2022

05/05/2022 21:00

Ngày 05/5, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Hồng Dương - TUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Huyện ủy Ba Chẽ về triển khai nhiệm vụ  công tác Tuyên giáo năm 2022. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy Ba Chẽ phát biểu làm rõ thêm những kết quả đạt được trong thực hiện công tác Tuyên giáo. 

Trên cơ sở phát huy kết quả nổi bật đạt được năm 2021, Trong quý I năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động, bám sát  Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên Đảng bộ huyện Ba Chẽ trong tình hình mới” tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng thông tin báo chí và hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Tăng cường công tác tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; trọng tâm là tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương khóa XIII; Chương trình hành động thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 28/02/2022 của BCH Đảng bộ huyện về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; tuyên truyền Nghị quyết số 08-NQ/TU về các nhiệm vụ, giải pháp phát  kinh tế - xã hội của tỉnh; Nghị quyết số 05-NQ/HU của huyện với chủ đề công tác năm 2022 “Chủ động thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng gỗ lớn, xây dựng huyện Ba Chẽ đạt chuẩn Nông thôn mới”; tuyên truyền bầu cử trưởng thôn, khu phố và đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Công tác giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng được quan tâm, đã mở 05 lớp bồi dưỡng với 347 học viên, thành lập tổ biên soạn, xuất bản tập bài giảng tuyên truyền, giáo dục lịch sử huyện Ba Chẽ trong hệ thống trường học. Công tác Khoa giáo tập trung cho nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học, chăm sóc, giáo dục trẻ trong tình hình mới và nêu gương trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Công tác văn hóa, văn nghệ; hoạt động Ban chỉ đạo 35 tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội; tạo sự đồng thuận, thống nhất của nhân dân trong thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Trong chương trình làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được; đồng thời đưa ra nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề xuất kiến nghị nhằm triển khai có hiệu quả công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương - TUV, Trưởng  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận chương trình làm việc.

Kết luận chương trình làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Dương - TUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả nhiệm vụ công tác Tuyên giáo của huyện Ba Chẽ trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị huyện tiếp tục tập trung tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị, trong triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; trồng rừng gỗ lớn; chuyển đổi số toàn diện; xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; chú trọng nêu gương cán bộ, đảng viên, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tuyên truyền bầu cử trưởng thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên tinh thần dân tin - đảng cử; tuyên truyền thực hiện hiệu quả chủ đề công tác Tuyên giáo năm 2022 “Đổi mới nội dung, phương thức công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”... Tích cực tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác lý luận chính trị; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp với thực tiễn; quan tâm củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên và đội ngũ làm công tác Tuyên giáo của Đảng./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2286
Đã truy cập: 4856512